ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ!

astynomikoi

Προ μηνός περίπου, είχαμε αποκαλύψει ότι το υπουργείο ΠΡΟ-ΠΟ της «πρώτης/δεύτερης φοράς αριστερά» είχε ξεκινήσει συνεργασία με το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που εδρεύει στην Κομοτηνή, για εκμάθηση βουλγαρικών από τους αστυνομικούς των ακριτικών περιοχών. Τώρα, στα βουλγαρικά προστέθηκαν και τα τουρκικά! Ιδού:

«Μαθήματα τουρκικών και βουλγαρικών σε 65 αστυνομικούς της Θράκης

Γνώστες της τουρκικής και της βουλγαρικής γλώσσας θα είναι ακόμη 65 αστυνομικοί…».

Μήπως μας ετοιμάζουν νέα κατοχή και δεν το ξέρουμε;

πηγή

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star