Θεοφάνεια υδάτινα και πνευματικά

Με την Γέννηση καταμεσίς της φωτιάς του χειμερινού ηλιοστασίου, η ανθρώπινη φύση σμίγει με την θεϊκή δια της Παρθένου: “Νεκροὶ διὰ σοῦ ζωοποιοῦνται· ζωὴν γὰρ τὴν ἐνυπόστατον ἐκύησας· εὔλαλοι οἱ ἄλαλοι, πρῴην χρηματίζοντες, λεπροί ἀποκαθαίρονται, νόσοι διώκονται, πνευμάτων ἀερίων τὰ πλήθη, ἥττηνται Παρθένε, βροτῶν ἡ σωτηρία”.

Δώδεκα μέρες αργότερα, η κάθαρση “δια της του ύδατος μεταλήψεώς τε και ραντισμού” μαζί με την θεοφανία και την δια της του αέρος ομολογία της τρισηλίου θεότητος, προσθέτει τα δύο επόμενα σκέλη στον τετρασκελή, κατά τα στοιχεία της φύσης, τροχό της ζωής, ο οποίος θα συμπληρωθεί την Ανοιξη με την κάθοδο του Θεανθρώπου στην γη και την Ανάστασή Του.

Η ζωή έρχεται στο φως με την φωτιά, καθαρίζεται με το νερό, ευλογείται με τον αέρα και ολοκληρώνεται στην γη, όπου φυτρώνει, ανθεί, παράγει και επιστρέφει ως σπόρος. Φύση και Θεός, ενωμένοι και ένσαρκοι, διδάσκουν στον Ανθρωπο την Δημιουργία, σε αυτόν τον ευλογημένο ενιαύσιο κύκλο, τον οποίον, όποιος επιθυμεί να ζήσει σε κατάσταση αρμονίας, ακολουθεί και τιμά.

Κάθε εποχή προσφέρει ευκαιρίες για κάθαρση, για επιλογή πνεύματος Αγίου, για καθαγιασμό, ανάπτυξη, δημιουργία και αναγέννηση.

Το Πνεύμα, εν είδη περιστεράς, ας βεβαιώνει πάντοτε του Λόγου το ασφαλές, την πνευματική μας φώτιση και την καθοδήγηση στον προορισμό μας.

Γένοιτο!

ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ