Τσιλ

chill 1Τσιλ. Ο πλανήτης καταστρέφεται. Πόλεμος γίνεται παντού, αλλά ποτέ δεν θα το πουν έτσι οι Ειδήσεις των 7/7.15 πρώην 8. Δουλειές δεν “ανοίγουν” . Το σπίτι θα το πάρει έτσι κι αλλιώς η τράπεζα που σε παρακαλούσε να δανειστείς. Τσιλ λάικ δερ ις νο τουμοροου.

Κάπως έτσι σκέφτηκαν Γάλλοι ειδικοί και μη, και με την συνδρομή της λαϊκής ιντερνετικής ψήφου επέλεξαν ως λέξη της χρονιάς για το 2019 την λέξη “τσιλ”.

Κούλαρε, φίλε.

Η επιλογή των Γάλλων επιβεβαιώνει την πρωτοκαθεδρία της Αγγλικής στην σύγχρονη παγκόσμια λεξιπλασία, αφού τα προηγούμενα χρόνια, σε λέξεις της χρονιάς αναδείχθηκαν το Brexit το 2015 και το Fake News το 2017.

Δεύτερα και με απόσταση ήρθαν τα “κίτρινα γιλέκα”. Η επανάσταση μπορεί να περιμένει.

 

 

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star