Παραμονή της Γέννησης

PAPILLON
Χαρακτικό:Δήμητρα Κουμαντάκη

Εκείνος που δεν γεννά, δεν γεννάται,

δεν αναγεννάται ποτέ, Κύριε,

της Γέννησης, «σκήνωσον εν εμοί».

Ζωή Καρέλλη «Παραμονή της Γέννησης» (Πορεία, 1940)