Πυθίας Γράμματα

E
“ΕΙ” = είσαι.  Χαιρετισμός προς τον Θεό, τον μόνο όντως όντα

 

Παραγγέλματα των  7 σοφών, ήτοι

Θαλής ο Μιλήσιος

Πιττακός ο Μυτιληναίος

Βίας ο Πριηνεύς

Σόλων ο Αθηναίος

Κλεόβουλος ο Ρόδιος

Περίανδρος ο Κορίνθιος

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος

Εν δέ τώ προνάω τά έν Δελφοίς γεγραμμένα, έστιν ώφελήματα άνθρώποις”
(Παυσανίας)

 

 1. *ΕΠΟΥ ΘΕΩ* . Να ακολουθείς τον Θεό .
 2. *ΘΕΟΥΣ ΣΕΒΟΥ* . Να σέβεσαι τους θεούς .
 3. *ΓΟΝΕΙΣ ΑΙΔΟΥ* . Να σέβεσαι τους γονείς σου.
 4. *ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΑΙΔΟΥ* . Να σέβεσαι τους μεγαλυτέρους .
 5. *ΙΚΕΤΑΣ ΑΙΔΟΥ* . Να σέβεσαι τους ικέτες .
 6. *ΣΕΑΥΤΟΝ ΑΙΔΟΥ* . Να σέβεσαι τον εαυτό σου.
 7. *ΦΟΝΟΥ ΑΠΕΧΟΥ* . Να απέχεις από το να φονεύσεις .
 8. *ΟΡΚΩ ΜΗ ΧΡΩ* . Να μην χρησιμοποιείς όρκους (να γίνεσαι αξιόπιστος χωρίς να ορκίζεσαι  στους Θεούς) .
 9. *ΟΥΣ ΤΡΕΦΕΙΣ, ΑΓΑΠΑ* . Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις (την οικογένειά σου) .
 10. *ΕΣΤΙΑΝ ΤΙΜΑ* . Να τιμάς το σπίτι σου .
 11. *ΓΑΜΟΥΣ ΚΡΑΤΕΙ* . Να σέβεσαι τον γάμο σου .
 12. *ΓΑΜΕΙΝ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙΡΟΝ ΓΝΩΘΙ* . Να γνωρίζεις ποια είναι η κατάλληλη ώρα για να έλθεις σε γάμο .
 13. *ΕΞ ΕΥΓΕΝΩΝ ΓΕΝΝΑ* . Να συγγενεύεις με  ανθρώπους από καλή γενιά .
 14. *Ο ΜΕΛΛΕΙΣ ΔΟΣ* . Να φροντίζεις σε όσους νοιάζεσαι .
 15. *ΗΤΤΩ ΥΠΕΡ ΔΙΚΑΙΟΥ* . Να μάχεσαι ως τέλους για το δίκαιο .
 16. *ΦΡΟΝΕΙ ΘΝΗΤΑ* . Να σκέπτεσαι όπως αρμόζει σε θνητούς .
 17. *ΕΥ ΠΑΣΧΕ ΘΝΗΤΟΣ* . Να υπομένεις καλά ως θνητός.
 18. *ΑΡΧΕ ΣΕΑΥΤΟΥ* . Να κυριαρχείς στον εαυτό σου (Να έχεις αυτοπειθαρχία) .
 19. *ΘΥΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ* : Να συγκρατείς τον θυμό σου .
 20. *ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΑΩΣ* . Να μιλάς ήρεμα .
 21. *ΗΔΟΝΗΣ ΚΡΑΤΕΙΝ* . Να αποφεύγεις τις  ηδονές .
 22. *ΓΛΩΤΤΑΝ ΙΣΧΕ* . Nα συγκρατείς την γλώσσα σου .
 23. *ΓΛΥΤΤΗΣ ΑΡΧΕ* . Να κυριαρχείς στην γλώσσα σου .
 24. *ΜΗ ΘΡΑΣΥΝΟΥ* . Μην γίνεσαι θρασύς .
 25. *ΑΡΡΗΤΑ ΜΗ ΛΕΓΕ* . Μην αποκαλύπτεις μυστικά .
 26. *ΛΕΓΕ ΕΙΔΩΣ* . : Να μιλάς μόνο για όσα γνωρίζεις.
 27. *ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ* . Να συγκρατείς το βλέμμα σου  .
 28. *ΠΙΝΩΝ ΑΡΜΟΖΕΣ* . Όταν πίνεις να είσαι συγκρατημένος .
 29. *ΑΚΟΥΣΑΣ ΝΟΕΙ* . Να κατανοείς αφού ακούσεις.
 30. *ΦΡΟΝΗΣΙΝ ΑΣΚΕΙ* . Να εξασκείς την φρόνηση.
 31. *ΜΕΛΕΤΕΙ ΤΟ ΠΑΝ* . Να μελετάς τα πάντα .
 32. *ΒΟΥΛΕΥΟΥ ΧΡΟΝΩ* . Να σκεπτόμαστε τα χρήσιμα .
 33. *ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ* . Να πράττουμε με επίγνωση (μετά λογικού γνώση) . Να πράττουμε με αυτογνωσία .
 34. *ΠΑΣΙ ΔΙΑΛΕΓΟΥ*. Να συνδιαλεγόμαστε με όλους .
 35. *ΑΚΟΥΕ ΠΑΝΤΑ* . Να ακούμε τα πάντα .
 36. *ΑΚΟΥΩΝ ΟΡΑ* . Όταν ακούμε βλέπουμε .
 37. *ΔΟΞΑΝ ΔΙΩΚΕ* . Να επιδιώκουμε (την δόξα ή) να γνωρίζουμε και άλλες γνώμες .
 38. *ΔΟΞΑΝ ΜΗ ΛΕΙΠΕ* . Να μην υποτιμούμε την δόξα .
 39. *ΚΑΛΟΝ ΤΟ ΛΕΓΕ* . Να λέμε το ορθό, το δίκαιο, την αλήθεια .
 40. *ΕΥΛΟΓΕΙ ΠΑΝΤΑΣ* Να λέμε καλά λόγια για όλους .
 41. *ΟΣΙΑ ΚΡΙΝΕ* .  Να κρίνουμε με αγιότητα .
 42. *ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ ΑΣΚΕΙ* . Να είμαστε ευγενείς ή να έχουμε ευγενική ψυχή) .
 43. *ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙ ΠΑΣΙΝ* . Να αγαπάμε τους πάντες (ανθρώπους) και τα πάντα .
 44. *ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ ΓΙΝΟΥ* . Να είμαστε  ευπροσήγοροι (παρηγορητικοί) .
 45. *ΕΥΦΗΜΟΣ ΙΣΘΙ* . Να έχουμε καλή φήμη .
 46. *ΕΥΦΗΜΙΑΝ ΑΣΚΕΙ* . Να χρησιμοποιούμε την καλή μας φήμη (προκειμένου να επηρεάσουμε καταστάσεις) .
 47. *ΦΥΛΑΚΗΝ ΠΡΟΣΕΧΕ* Να είμαστε σε εγρήγορση (να μην εφησυχαζόμαστε , να είμαστε σε επιφυλακή) .
 48. *ΟΜΟΙΟΙΣ ΧΡΩ* . Να συναναστρεφόμαστε με τους όμοιους μας .
 49. *ΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ* Να κοιτάμε (προνοούμε) το μέλλον μας .
 50. *ΥΒΡΙΝ ΜΙΣΕΙ* . Να μισούμε την ύβρη .
 51. *ΕΥΧΟΥ ΔΥΝΑΤΑ* . Να ευχόμαστε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας (αληθινά) .
 52. *ΧΡΗΣΜΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΕ* . Να εκτιμούμε τους χρησμούς .
 53. *ΦΙΛΟΙΣ ΒΟΗΘΕΙ* . Να βοηθάμε τους φίλους (αυτούς που αγαπάμε) .
 54. *ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ* . Να αγαπάμε την φιλία (γενικά να επιδιώκουμε να αγαπάμε) .
 55. *ΦΙΛΟΙΣ ΕΥΝΟΕΙ* . Να ευνοούμε (βοηθάμε) τους φίλους (ή να ευνοούμε τις προσπάθειες αυτών που αγαπάμε) .
 56. *ΦΙΛΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ* . Να φυλάττουμε (ή να διαφυλάτουμε την αγάπη που έχουμε)  τη φιλία .
 57. *ΦΙΛΩ ΧΑΡΙΖΟΥ* . Να είμαστε πάντα διαθέσιμοι στους φίλους μας (ή σε αυτούς που αγαπάμε) .
 58. *ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΕ* . Να διδάσκεις τους νεότερους (να μεταδίδουμε την γνώση στους νεότερους) .
 59. *ΥΙΟΥΣ ΠΑΙΔΕΥΕ* . Να εκπαιδεύουμε (μορφώνουμε) τους γιους (παιδιά) μας .
 60. *ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΤΕΙ* . Να αναζητούμε την σοφία ή να είμαστε φιλομαθείς (φίλοι της σοφίας) .
 61. *ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ* . Να μην κουραζόμαστε να μαθαίνουμε .
 62. *ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΩΝ* . Να γνωρίζουμε αφού μάθουμε (να αποκτάς γνώση , να γνωρίζεις από τις εμπειρίες) .
 63. *ΣΟΦΟΙΣ ΧΡΩ* . Να συναναστρεφόμαστε με σοφούς ή να χρησιμοποιούμε την σοφία τους .
 64. *ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΙΝΟΥ* . Να γίνουμε φιλόσοφοι (ή αγαπάμε την σοφία) .
 65. *ΣΑΥΤΟΝ ΙΣΘΙ* . Να μην χάνουμε τον εαυτό μας  (να είμαστε ο εαυτός μας, να μην υποκρινόμαστε) .
 66. *ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ* . Να γνωρίζουμε τον εαυτό μας (πρώτα) .
 67. *ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΕΧΟΥ* . Να προσηλωνόμαστε στην εκπαίδευσή μας και να υπομένουμε τις δυσκολίες της  .
 68. *ΗΘΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕ* . Να επιδοκιμάζεις το ήθος .
 69. *ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ* . Να ασκούμε ή να χρησιμοποιούμε την τέχνη .
 70. *ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΤΙΜΑ* . Να εκτιμούμε (τιμούμε) το καλό (ή τις ευεργεσίες) που μας δίδονται .
 71. *ΑΓΑΘΟΥΣ ΤΙΜΑ* . Να τιμούμε τους αγαθούς (τις καλές πράξεις των άλλων) .
 72. *ΕΠΑΙΝΕΙ ΑΡΕΤΗΝ* . Να επαινούμε την αρετή (ή τον ενάρετο) .
 73. *ΤΥΧΗΝ ΝΟΜΙΖΕ* Να έχουμε κατά νου *το τυχαίο* που θα συμβεί (πρόληψη) .
 74. *ΤΥΧΗ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕ* . Να μην πιστεύουμε στην τύχη ( στα τυχερά παιχνίδια) ή να μην γινόμαστε τυχοδιώκτες .
 75. *ΤΥΧΗΝ ΣΤΕΡΓΕ* . Να συμφωνούμε (αποδεχόμαστε)  με την ειμαρμένη μας (τα μοιραία γεγονότα-ατυχίες της ζωής μας) .
 76. *ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ* . Να αποφεύγουμε να εγγυόμαστε για κάποιον ή για κάτι .
 77. *ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙ* . Να κάνουμε χάρες .
 78. *ΕΥΤΥΧΙΑΝ ΕΥΧΟΥ* . Να ευχόμαστε ευτυχία .
 79. *ΟΝΕΙΔΟΣ ΕΧΘΑΙΡΕ* . Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό .
 80. *ΥΒΡΙΝ ΑΜΥΝΟΥ* . Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη .
 81. *ΛΕΓΕ ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ* : Να πράττουμε δίκαια (στα έργα μας) .
 82. *ΚΡΙΝΕ ΔΙΚΑΙΑ* . Να κρίνουμε δίκαια ή να είμαστε δίκαιοι στην κριτική μας .
 83. *ΑΔΙΚΕΙΝ ΜΙΣΕΙ* . Να μισούμε την αδικία .
 84. *ΚΡΙΤΗΝ ΓΝΩΘΙ* . Να γνωρίζουμε τον κριτή μας .
 85. *ΑΔΩΡΟΔΟΚΗΤΟΣ ΔΙΚΑΖΕ* . Να δικάζουμε χωρίς δωροδοκία .
 86. *ΑΙΤΙΩ ΠΑΡΟΝΤΑ* . Να αιτιολογούμε όσα μας συμβαίνουν .
 87. *ΥΙΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΘΑΡΡΕΙ* . Μην αποκαρδιώνουμε τα παιδιά μας .
 88. *ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΝΟΥ* . Να είμαστε κοινωνικοί (όχι απομονωμένοι) .
 89. *ΑΠΟΚΡΙΝΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ* . Να αποκρινόμαστε τον κατάλληλο καιρό .
 90. *ΠΡΑΤΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ* . Να πράττουμε με σιγουριά (δίχως αμφιβολίες) .
 91. *ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΕΙ* . Να δοξάζεις την ελπίδα (να μην απογοητευόμαστε ή να μην χάνουμε την ελπίδα μας) .
 92. *ΤΩ ΒΙΩ ΜΑΧΟΥ* . Να μαχόμαστε (αγωνιζόμαστε) για τη ζωή .
 93. *ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ* . Να συμπάσχουμε με το δυστυχή .
 94. *ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ* . Να εκμεταλλεύομαστε τον χρόνο μας .
 95. *ΠΕΡΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΛΙΩΝ* . Μη διστάζουμε να τελειώνουμε ότι αρχίζουμε .
 96. *ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ* . Να πληρώνουμε (τελειώνουμε) αμέσως ή χωρίς αναβολή .
 97. *ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ* . Να δεχόμαστε τον χρόνο .
 98. *ΓΗΡΑΣ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ* . Να αποδεχόμαστε το γήρας .
 99. *ΑΜΑΡΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ* . Να μετανοούμε για τις ανομίες, λάθη, αμαρτίες μας (ή όταν σφάλλουμε , να μετανοούμε) .
 100. *ΕΡΙΝ ΜΙΣΕΙ* . Να μισούμε  την έριδα (φιλονικία) .
 101. *ΟΜΟΝΟΙΑΝ ΔΙΩΚΕ* . Να επιδιώκουμε την ομόνοια (ειρήνη , ομοψυχία) .
 102. *ΒΙΑΣ ΜΗ ΕΧΟΥ* . Να μην έχουμε  βία (να αποφεύγουμε να είμαστε βίαιοι) .
 103. *ΒΙΑΝ ΜΗΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙΝ* . Να μη κάνουμε τίποτα με βία .
 104. *ΝΟΜΩ ΠΕΙΘΟΥ* . Να πειθαρχούμε στο Νόμο ή να είμαστε νομοταγείς .
 105. *ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΟΒΟΥ* . Να φοβόμαστε τον ανώτερο (ή τον άρχοντα) .
 106. *ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ* . Να πεθαίνουμε για την πατρίδα .
 107. *ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΜΥΝΟΥ* . Να προφυλασσόμαστε από τους εχθρούς μας (ή να αμυνόμαστε  πάντα από τους εχθρούς μας) .
 108. *ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ* . Να μην καυχιόμαστε για τη δύναμή μας .
 109. *ΜΗ ΑΡΧΕ ΥΒΡΙΖΕΙΝ* . Να μην κυριαρχούμε με αλαζονεία .
 110. *ΛΑΒΩΝ ΑΠΟΔΟΣ*. Όταν λαμβάνουμε να δίνουμε .
 111. *ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΝΟΥ* . Να είμαστε ευγνώμων .
 112. *ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΤΙΜΑ* . Να εκτιμούμε την βοήθεια από όπου και αν προέρχεται (να μην είμαστε αχάριστοι) .
 113. *ΥΦΟΡΩ ΜΗΔΕΝΑ* . Κανέναν να μην βλέπουμε με καχυποψία .
 114. *ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΑΠΕΧΟΥ* . Να απέχουμε από κακίες, δολοπλοκίες (αλλότρια) .
 115. *ΨΕΓΕ ΜΗΔΕΝΑ* . Να μην κατηγορούμε (κακολογούμε, κατακρίνουμε) κανένα.
 116. *ΔΙΑΒΟΛΗΝ ΜΙΣEI* . Να μισούμε τη διαβολή (να μην βάζουμε λόγια) .
 117. *ΦΘΟΝΕΙ ΜΗΔΕΝΙ* . Κανέναν μην φθονούμε ή ζηλεύουμε .
 118. *ΑΠΕΧΘΕΙΑΝ ΦΕΥΓΕ* . Να αποφεύγεις την απέχθεια (κακία) .
 119. *ΕΧΘΡΑΣ ΔΙΑΛΥΕ* . Να διαλύουμε τις έχθρες .
 120. *ΚΑΚΙΑΝ ΜΙΣΕΙ * . Να μισούμε (αποφεύγουμε) την κακία .
 121. *ΚΑΚΙΑΣ ΑΠΕΧΟΥ* . Να απέχουμε από την κακία .
 122. *ΔΟΛΟΝ ΦΟΒΟΥ* . Να φοβόμαστε το δόλο (τις δολοπλοκίες) .
 123. *ΑΠΟΝΤΙ ΜΗ ΜΑΧΟΥ* . Να μην μαχόμαστε (μην κακολογούμε) αυτόν που είναι απών .
 124. *ΠΛΟΥΤΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣ* . Να πλουτίζουμε δίκαια (με δίκαιο τρόπο) .
 125. *ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΤΩ* . Να αποκτούμε τίμια (δίκαια) .
 126. *ΠΟΝΕΙ ΜΕΤ’ ΕΥΚΛΕΙΑΣ* . Να κοπιάζουμε δίκαια .
 127. *ΠΛΟΥΤΩ ΑΠΟΣΤΕΙ* . Να αποστασιοποιούμαστε από τον πλούτο (μην έχουμε «θεό» τον πλούτο) .
 128. *ΧΡΩ ΧΡΗΜΑΣΙ* . Να χρησιμοποιούμε τα χρήματά μας .
 129. *ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥ* . Να ελέγχουμε τις δαπάνες μας (έξοδα) .
 130. *ΕΧΩΝ ΧΑΡΙΖΟΥ* . Όταν έχουμε, να χαρίζουμε .
 131. *ΧΑΡΙΖΟΥ ΕΥΛΑΒΩΣ* . Λογικά  να χαρίζουμε .
 132. *ΚΤΩΜΕΝΟΣ ΗΔΟΥ* . Να ευχαριστιόμαστε με αυτά που αποκτάμε (να μην είμαστε άπληστοι ή να είμαστε αυτάρκεις) .
 133. *ΕΡΓΑΖΟΥ ΚΤΗΤΑ* . Να κοπιάζουμε  για πράγματα άξια κτήσης .
 134. *ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ* . Κάθε τι που έχει Μέτρο είναι Άριστο δηλαδή το καλύτερο .
 135. *ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ* . Τίποτα να μην είναι υπερβολικό .
 136. *ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ* . Να είμαστε ευσεβείς .
 137. *ΑΙΣΧΥΝΗΝ ΣΕΒΟΥ* . Να σεβόμαστε την εντροπή (δηλαδή αυτούς που ντρέπονται) .
 138. *ΚΙΝΔΥΝΕΥΕ ΦΡΟΝΥΜΩΣ* . Με σύνεση και λογική να κινδυνεύουμε (να ρισκάρουμε την ζωή μας με λογική) .
 139. *ΜΗ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΛΥΠΟΥ* . Να μην λυπόμαστε για το κάθε τι .
 140. *ΑΛΥΠΩΣ ΒΙΟΥ* . Να επιδιώκουμε να ζούμε χωρίς λύπες .
 141. *ΤΕΛΕΥΤΩΝ ΑΛΥΠΟΣ* . Να πεθαίνουμε χωρίς λύπη .
 142. *ΙΔΙΑ ΦΥΛΑΤΤΕ* . Να προστατεύουμε τα δικά μας (ότι μας ανήκει) .
 143. *ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΘΗΡΩ* . Να κυνηγάμε το καλό μας .
 144. *ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΥ ΠΟΙΕΙ* . Να ευεργετούμε τον εαυτό μας (ή να κάνουμε ότι καλύτερο για τον εαυτό μας) .
 145. *ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ* . Να στεφανώνουμε τους προγόνους μας (να τιμούμε τους προγόνους) .
 146. *ΕΠΙ ΝΕΚΡΩ ΜΗ ΓΕΛΑ* . Να μην περιγελάμε (κοροϊδεύουμε) τους νεκρούς .
 147. *ΕΠΑΓΓΕΛΟΥ ΜΗΔΕΝΙ* . Μη διατάζουμε κανένα .
 148. *ΠΑΙΣ ΩΝ ΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΘΙ , ΗΒΩΝ ΕΓΚΡΑΤΗΣ , ΜΕΣΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ , ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΣΟΦΟΣ* . Παιδί να είμαστε κόσμιοι , έφηβοι εγκρατείς , άνδρες δίκαιοι , γέροντες σοφοί .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star