Διαβάστε στο φύλλο 221 της Εθνικής Εφημερίδος ΕΜΠΡΟΣ

01-24á.qxp

  • ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ oδηγούν την χώρα στο χάος: Δολοφονίες, χασίς, ανομία
  • Ν. Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ:Καταστρέφουν τους Θεσμούς και τις Αξίες του Έθνους
  • ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Μακεδονικός Αγώνας
  • ΦΥΛΑΚΕΣ: Το 60% είναι αλλοδαποί
  • Νόμος περί ταυτότητας φύλου: Η ανωμαλία θεσμοθετήθηκε – Η κοινή λογική βιάστηκε
  • KINA: Aπό τα πετροδολάρια στον πετροχρυσό
  • YΓΕΙΑ: Αυξήθηκε η χρήση αλκοόλ λόγω οικονομικής κρίσης
  • Ρημάζουν οι βιομηχανίες στην Βόρειο Ελλάδα
  • Ο Οκτώβριος του γεωργού
  • Το αντίδωρο της ύπαρξής μας

Εθνική Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ – Η Φωνή της Αλήθειας

Κυκλοφορεί το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 και κάθε Σάββατο με 1,30 ευρώ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star