ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

dhmografiko

Άρθρο της Ειρήνης Δημοπούλου στην εφημερίδα «Εμπρός»

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα “Inde­pendent”, το 55% των Ευρωπαίων και το 58% των Ελλήνων, λένε «ναι» στην απαγόρευση της εισροής μεταναστών από μουσουλ­μανικές χώρες. Οι ψευτοδημοκράτες, όμως, που κόπτονται για την «ελευθερία των λαών», αλλά πληρώνονται από τον Σόρος και την Μέρκελ, μέσω των ΜΚΟ της Παγκοσμιοποίησης, στρώνοντας το χαλί στην Νέα Τάξη, δεν δίνουν καμία σημασία στην λαϊκή βούληση. Αντιθέτως, ψέγουν τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες που αντιστέκονται στο τσουνάμι της Μεγάλης Αντικατάστασης των Πληθυσμών, καθυβρίζοντάς τους με τα γνω­στά, χιλιομασημένα κλισέ του «ακροδεξιού», του «νεοναζί», κλπ, κλπ.

Αυτό που τους τρομάζει είναι ό­τι μεγάλος αριθμός όσων στηρί­ζουν τα Εθνικιστικά κόμματα -είτε πραγματικά Εθνικιστικά, είτε «μα­ϊμούδες» στημένα από το Σύστημα, είναι άνεργοι και εργάτες, δηλα­δή οικονομικά προσδιορισμένες πληθυσμιακές ομάδες που αποτε­λούσαν επί δεκαετίες προνομιακό χώρο όπου η Αριστερά ψάρευε προπαγανδιστές, και η Δεξιά ψη­φοφόρους επί υποσχέσει.

Στην Ελλάδα, η κυριαρχία της Αριστερός στην παραγωγή Ιδεολο­γίας και Πολιτικής σκέψεως, μετά την επάρατο Μεταπολίτευση, και η ενοχική Δεξιά που ευλόγησε -και διόρισε- την Αριστερά, ανοίγοντάς της την Κερκόπορτα του Έθνους, ιδιαιτέρως στην Εθνική Παιδεία, συνέβαλαν στην αποβλάκωση του Λαού, την αδιαφορία, και την υποβάθμιση στην αντίληψη των εθνι­κών θεμάτων. Όταν η «Δεξιά» του «πατριώτη» Σαμαρά άνοιξε τις πόρτες στους βαρυποινίτες κοινούς εγκληματίας της Αλβανίας, και τώ­ρα, όταν Αριστεροί και Δεξιοί υπο­δέχονται με «ανθρωπισμό» και χει­ροκροτήματα τους μουσουλμάνους εισβολείς, οι Έλληνες μασούν με ικανοποίηση το δόλωμα της «χρι­στιανικής αγάπης» και το ψέμμα της «ανθρωπιστικής αλληλεγγύ­ης», λες και οι Ήρωες του 1821 και νωρίτερα, που αγωνίστηκαν για την Ελευθερία μας δεν ήσαν Έλληνες και Χριστιανοί.

Ο Πολυπολιτισμός ισοδυναμεί με φτώχεια και εξαθλίωση για τους Έλληνες, αλλά και για τους    Γάλ­λους, τους Ιταλούς, τους Βρετα­νούς και τους Αμερικανούς, εξ ου και η «αντεπανάσταση» του Brexit, η εκλογή Τραμπ και η άνοδος των Εθνικιστών πανευρωπαϊκά. Μόνο που οι Έλληνες υφίστανται και τα καταστροφικά Μνημόνια του αντι­συνταγματικού τόξου της Δεξιάς και της Αριστερός.

Σε «τιτίΒισμά» του το παιδί του κομματικού σωλήνα της ΝΔ βου­λευτής Ηρακλείου, Αυγενάκης, αναφέρει πως ετοιμάζεται «σαμποτάζ στη Δημοκρατία, με επιστροφή στη δραχμή». Από πότε το εθνικό νόμισμα αποτελεί δημοκρατικό μί­ασμα; Μήπως το ευρώ αποτελεί «σωτηρία για την Δημοκρατία» όπως ακριβώς η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με όχημα τότε και τώ­ρα την «πατριωτική ΝΔ» που μας έβαλε στην ΕΟΚ και στήριξε τις επι­λογές Σημίτη και Τσίπρα; Με αυτές τις εμμονές (και με το… αζημίωτο της κρατικοδίαιτης κυβερνητικής και κομματικής καρέκλας), οι πολι­τικάντηδες πτώχευσαν τις   παρα­γωγικές ομάδες, τους εμπόρους, τους Βιοτέχνες, τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Ταυτόχρονα, χάιδεψαν εισαγωγείς και πολυε­θνικές, από τους οποίους εισέπρατταν άμεσα ζεστό χρήμα με τους δα­σμούς. Μέχρι που η Ε.Ε. κατάπιε τους Έλληνες επαγγελματίες, με την ελεύθερη διακίνηση «ευρωπα­ϊκών» προϊόντων κατασκευασμέ­νων στην Ασία. Ο «νόμος Κατρούγκαλου», ενός εκ των επί χρήμασι φιλολαϊκών αστέρων του ΣΥΡΙΖΑ, αποτέλεσε το «συμβόλαιο θανά­του» για την εξόντωση των Ελλή­νων «μικρομεσαίων».

Είχε Βεβαίως προηγηθεί η έξαρ­ση της ξενομανίας, του πούρου και του Αρμάνι, που μετέτρεψε τα Κοι­νοτικά κονδύλια των «κουτόφραγκων» σε Βίλες στα Βόρεια προάστεια, και διορισμούς στο Δημό­σιο.

Η λύση της κατάσχεσης, μέσω παράλογων φόρων και ασφαλιστι­κών εισφορών, του 70% του εισο­δήματος όσων ακόμη παράγουν, για την δήθεν «σωτηρία της χώρας εντός του ευρώ», αποτελεί απάτη όσων θέλουν να ροκανίσουν και το τελευταίο κοκκαλάκι της Πατρί­δας. Για το καλό μας, δήθεν, για

την διαιώνιση της δικής τους εξου­σίας, και το αυγάτεμα των περιου­σιών τους, στην πραγματικότητα.

Πάνω από 500.000 Έλληνες έχουν φύγει από την Πατρίδα μας, κυνηγώντας την χίμαιρα ενός       κα­λύτερου Αύριο. Και είναι νέοι οι περισσότεροι, και σπουδαγμένοι, μια αποστράγγιση του Έθνους από τις δημιουργικές ηλικίες. Οι πλη­ρωμένοι τηλεαστέρες προπαγάν­διζαν, θυμόμαστε όλοι, μετά τα πρώτα ορατά αποτελέσματα των καταστροφικών μνημονίων, την Έξοδο των Ελληνόπουλων στην αλλοδαπή.

Λένε οι προπαγανδιστές, ότι και οι Έλληνες μετανάστευσαν εξ ανά­γκης, στο παρελθόν. Ναι, λίγο πριν την Αλωση και μετά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο. Έχουμε πόλεμο, λοι­πόν;

Ο δημογραφικός θάνατος της Ελλάδος, υλοποιείται με την συν­δυασμένη μείωση στις γεννήσεις εκ μέρους των Ελλήνων (οι γεννή­σεις υπολείπονται κατά 30.000 των θανάτων), και την μαζική εισβολή Μουσουλμάνων με πολύ υψηλή γο­νιμότητα. Το να μιλάμε για «δημο- γραφική αλλοίωση» είναι μια πολύ συγκρατημένη εκτίμηση. Πρόκει­ται για έναν προγραμματισμένο θά­νατο του Ελληνισμού. Δεν είναι όμως δολοφονία, αλλά αυτοχειρία.

Η σφαγή των Ελληνόπουλων δεν απασχολεί τους «ανθρωπι­στές» των ΜΚΟ και των καναλιών της διαφθοράς. Αυτοί ενδιαφέρονται μόνον για τους αλλοδαπούς και τις σκηνοθέτημένες φωτογρα­φίες που παίρνουν … διεθνή Βρα­βεία, δημιουργώντας χειριστικά ενοχές στους Έλληνες και τους Ευ­ρωπαίους όπου γης.

Έχει γραφτεί ότι η «κρίση» είναι εκτός από οικονομική και κρίση αξιών. Αυτά τα έγραφαν έντυπα με εθνικό προσανατολισμό, από

τον «Ορθόδοξο Τύπο» του αείμνη­στου π. Χαραλάμπους Βασιλόπου­λου, και την Πανελλήνια Ένωση Φίλων Πολυτέκνων, ως τα έντυπα της Χρυσής Αυγής. Αλλά αυτοί ήσαν, τάχα, συνωμοσιολόγοι, ακραίοι ή γραφικοί.

Η ΕΜΠΡΟΣ έχει δημοσιεύσει κα­τά καιρούς αφιερώματα στο Δημογραφικό ζήτημα και την σχέση του με τις εκτρώσεις. Μας θλίβει, αλλά δεν μας εξέπληξε, επομένως, το δημοσίευμα που ισχυρίζεται ότι πά­νω από 30.000 κορίτσια ηλικίας κάτω των 16 ετών υποβάλλονται κάθε χρόνο σε έκτρωση στην Ελλά­δα του δημογραφικού μαρασμού. Εκτός δηλαδή από τα νοσήματα που προκαλεί ο παρά φύσιν σύγ­χρονος τρόπος ζωής, εκτός από τα τροχαία ατυχήματα στα οποία χά­νονται άσκοπα κάπου 1000 Έλλη­νες κάθε χρόνο, 30000 Ελληνόπου­λα σκοτώνονται εθελοντικά και προγραμματισμένα ΜΟΝΟ από ελ- ληνίδες κάτω των 16 ετών, γιατί οι αμβλώσεις συνολικά, υπολογίζο­νται στις 150000. Μια ολόκληρη πόλη σκοτώνεται κάθε χρόνο στα ιατρεία των αμβλωσάδων, που δεν είναι Βεβαίως ιατροί, όταν       πραγμα­τοποιούν εν ψυχρώ δολοφονίες.

Μου κάνει εντύπωση πως όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, για­τροί Μαιευτήρες μέμφονται τους νέους επειδή δεν χρησιμοποιούν αντισυλληπτικά, πως προτείνουν την «χρήση κάποιας ορμονικής ή μακράς διάρκειας αντισυλληπτικής μεθόδου», ωσάν ο όρκος τους να είναι να σκοτώνουν ή να εμποδί­ζουν την Ζωή, και όχι να την Βοη­θούν! Ωσάν η αντισύλληψη και όχι η Γέννηση να είναι το φυσιολογικό. Ωσάν η «σεξουαλική διαπαιδαγώ­γηση» να είναι το πρόβλημα το οποίο επιλύεται κατά την Βαθιά νο­σούσα σκέψη της εποχής, με την προώθηση των «διεμφυλικών σχέ­σεων», οι οποίες έχουν το διε­στραμμένο «πλεονέκτημα» να μην αναπαράγουν το ανθρώπινο είδος!

Ως γυναίκα, ως μητέρα, ως Ελληνίδα, ως Εθνικίστρια, καταθέτω την θέση μου. Δεν είναι κάποιο «ευχολόγιο» περί γάμου και οικο­γένειας, που καταλήγει να γίνεται αηδιαστική υποκρισία. Γιατί είναι υποκρισία να αγνοεί κανείς την πραγματικότητα της κοινωνίας, να στρουθοκαμηλίζει εμπρός στην ζωή της πλειοψηφίας, να κηρύττει την συμβίωση σαν να πρόκειται για φαρμάκι που πρέπει να καταπιεί κανείς, αντί να κοιτάξει να χτίσει ανθρώπους με συνείδηση απέναντι στην Φύση και την Δημιουργία, μέ­ρος της οποίας είναι και η Ελληνι­κή Φυλή. Μα τότε, θα τον πουν «ρατσιστή»!

Καλώς τα κορίτσια και τα αγό­ρια συνευρίσκονται και τεκνο­ποιούν. Αυτή είναι η φύση του        Αν­θρώπου, αυτή είναι η ηλικία που ο Θεός όρισε να προκύπτει η επιθυ­μία της ερωτικής συνάντησης των δύο φύλων. Είναι αναπηρία της Πολιτείας το ότι δεν προβλέπει όχι την διανομή προφυλαχτικών, αλλά την στήριξη των Ελλήνων και των Ελληνίδων που τεκνοποιούν «ανε­πιθύμητα», είτε είναι έγγαμοι, είτε, στην περίπτωση των κοριτσιών, άγαμοι. Κάποτε, πριν γίνουμε «ευρωπαίοι» και πριν ανακαλυφθεί ό­τι έχουμε «υποχρέωση», τάχα, «ουμανιστική», απέναντι στους πληθυσμούς της Ασίας και της Αφρικής, η Ελλάδα διέθετε Βρεφο­κομεία. Σήμερα, ο αντιρατσισμός των μεν και η υποκρισία των δε, καταστρέφουν ψυχικά και σωματι­κά τις Ελληνίδες Γυναίκες και στε­ρούν από το Έθνος και, ναι, την Φυλή μας, το Αίμα και το Οξυγόνο της Ζωής του.

πηγή

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: