Πρωτοχριστιανικός Ὕμνος εἰς την Ἁγίαν Τριάδαν ψαλλόμενος κατά την πρώτην τοῦ ἔτους ἡμέραν

15589567_339086696472425_2816794320083399916_n

Σε πάτερ κόσμων, πάτερ αἰώνων, μέλπωμεν ὁμοῦ, πᾶσαι τε θεοῦ λόγιμοι δοῦλοι. ὅσα κόσμος ἔχει προς ἐπουρανίων ἁγίων σελάων πρυτανήσω σιγάτω μηδ᾿ ἄστρα φαεσφόρα λαμπέσθων ἀπολειόντων ῥιπαί πνοιῶν, πηγαί ποταμῶν ῥοθίων πᾶσαι ὑμνούντων δ᾿ ἡμῶν πατέρα χυιόν, χάγιον πνεῦμα πᾶσαι δυνάμεις ἐπιφωνούντων Ἀμήν Ἀμήν. κράτος, αἶνος ἀεί και δόξα Θεῷ σωτῆρι μόνῳ πάντων ἀγαθῶν. Ἀμήν, Ἀμήν.

Πρωτοχρονιάτικος ὕμνος στην Ἁγία Τριάδα, ἀπό τον πάπυρο 1786 (Γ´ αἰ.) τῆς Ὀξυρύγχου, εἰς την ἀρχαία ἑλληνική ἀλφαβητική σημειογραφία. Πρόκειται για ἕνα μοναδικό ὅσο κι ἔξοχο δεῖγμα, ἀποκαλυπτικό και χαρακτηριστικό τῆς ἐξαπλώσεως και τῆς ἐπιρροῆς τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς στη μουσική τῆς  Ἀνατολικῆς Μεσογείου και κατά τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους.