Ποιος είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών;

cwhnmftwgaann-a

Διαβάσατε τον βίο και την πολιτεία του ζεύγους που κρατά εργασία και οικονομία στα χέρια του, στο φ.171 της Εφημερίδος ΕΜΠΡΟΣ (22 Οκτωβρίου 2016);

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.