Αυτοί κάνουν μαθήματα στην Ελλάδα:Το νέο τείχος της Γερμανίας: Στο Μόναχο, για να χωρίζει τους ντόπιους από τους πρόσφυγες -Ψηλότερο από του Βερολίνου [βίντεο]

Το νέο τείχος της Γερμανίας: Στο Μόναχο, για να χωρίζει τους ντόπιους από τους πρόσφυγες -Ψηλότερο από του Βερολίνου [βίντεο]

Μνήμες από το παρελθόν ξύπνησε η ανέγερση, στο Μόναχο, τείχους προκειμένου να διαχωριστούν οι ντόπιοι από τα προσφυγόπουλα που θα εγκατασταθούν σε προάστιο της πόλης.

Μάλιστα, το τείχος που κατασκευάζεται στο Μόναχο, είναι υψηλότερο από αυτό που επί χρόνια χώριζε το Βερολίνο στα δύο, αφού το ύψος του ξεπερνά τα 3,65 μέτρα.

Το τείχος χτίζεται στο προάστιο Neuperlach Sud του Μονάχου με σκοπό να υπάρξει πλήρης διαχωρισμός των ντόπιων από τους 160 νεαρούς πρόσφυγες που θα εγκατασταθούν στην περιοχή.

Οι κάτοικοι που ζήτησαν και πέτυχαν την κατασκευή του τείχους υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την ασφάλειά τους, αλλά και για να μην πέσει κατακόρυφα η αξία της περιουσίας τους. Ανέφεραν ακόμη ότι φοβούνται ότι πρόσφυγες που θα μεταφερθούν στο καταφύγιο που έχει κατασκευαστεί στη γειτονιά τους, θα προκαλούν θόρυβο και προβλήματα με τη συμπεριφορά τους.

Ο δικαστής του διοικητικού δικαστηρίου του Μονάχου επιβεβαίωσε την κατασκευή του τείχους και κατέστησε σαφές ότι οι μετανάστες δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούν για να παίζουν ή με άλλους τρόπους για να διασκεδάσουν.

Ορισμένοι κάτοικοι, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι δεν τους νοιάζει καθόλου που το τοίχος είναι τόσο ψηλό, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά του. «Εφόσον μας χωρίζει από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα θα είμαστε ευχαριστημένοι», λένε.

 

Τα Εθνικά μας ονόματα (μέρος Β’)

Χωρίς τίτλο.jpg

 

«Γραικοί» και «Έλληνες» είναι αι δύο επικρατήσασες ονομασίες μέχρι σήμερον, μεταξύ όλων των άλλων ονομασιών των Ελληνικών φύλων (γενεών), αποτελούσες τεκμήρια Πανελλαδικής Εθνικής συνειδήσεως!

Από το ομηρικόν «Πανέλληνες», δηλαδή το σύνολον των Ελλήνων, το Ησιόδειον «Πανελλήνοισιν», από τις ονομασίες Ελλανοδίκαι, Ελληνοταμαίαι, Ελλήνων νόμιμα, Ζευ Πανελλήνιος, μέχρι τους στίχους των δημοτικών μας τραγουδιών:

«Σαν Έλληνες βαστάξετε, κι ωσάν Γραικοί σταθήτε (του Καραϊσκάκη). «Σταθήτε ανδρεία σαν Έλληνες, και σα Γραικοί σταθήτε» (του Διάκου) όπως και το πασίγνωστο «Εγώ Γραικός γεννήθηκα Γραικός θα να πεθάνω».

Προσοχή όμως: Γραικύλος – ο τιποτένιος, ο προδότης! Επί πλέον, Ρωμιός = κάτοικος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή Χριστιανός υπόδουλος της Οθωμανικής!

Ο Γεώργιος Χατζηδάκης γράφει χαρακτηριστικώς: «Βλέποντες οι καινοτόμοι ότι η γραφομένη Ελληνική γλώσσα συνάπτεται στενώς μετά παντός του πνευματικού και ηθικού βίου ημών, ότι συνδέει ημάς αφύκτως (αναποτρέπτως) μετά του παρελθόντος και της ιστορίας ημών, ετόλμησαν -απίστευτον, αλλά αληθές- να ονομαζώμεθα ουχί Έλληνες αλλά Ρωμιοί, καταδικάσαντες το μέγιστον και ευκλεέστατον παρελθόν ημών και συντάξαντες την ιστορίαν του κολοβωθέντος παρελθόντος ημών, «Ιστορίαν της Ρωμιοσύνης»!

Ο Ν. Πολίτης υπεστήριξεν ότι το όνομα Έλλην πρέπει να τηρηθή. τούτο εσώζετο κατά πάντας τους αιώνας. Το όνομα τούτο απαρτίζει το σύμβολον της ενότητος, της δόξης και των ελπίδων ημών. Και λοιπόν, τα τιμιώτατα ταύτα θα θελήσωμεν του λοιπού να συνάπτωμεν μετ’ ονόματος ευτελούς, αναμιμνήσκοντος δουλείαν και εξευτελισμούς; Η μαγική λέξις Ελλάς ήτο και θα είναι σύμβολον πάσης ευγενούς ιδέας και υπεροχής. Το ρωμαίικον είναι ύβρις!

Και ο Κων. Παπαρρηγόπουλος: «Επί Τουρκοκρατίας οι πολλοί εκάλουν τους εαυτούς τους Ρωμηούς, αι δε ανώτεραι τάξεις, Γραικούς ή Έλληνας! Μέχρις ού η εν Επιδαύρω πρώτη Εθνική Συνέλευσις καθιέρωσεν επισήμως τα Τιμιώτατα της γλώσσης ημών ονόματα Ελλάς, Έλληνες, Ελληνική επικράτεια, Ελληνική Πολιτεία, Πανελλήνιον…».

Το όνομα «Γκιαούρ», το οποίον απεδίδετο κατά την Τουρκοκρατίαν υπό των βαρβάρων δυναστών εις τους Έλληνας, προέρχεται εκ του Αραβικού «Γκαβίρ», με το οποίον οι Άραβες εχαρακτήριζαν τους Έλληνας, ως μύστας των Καβειρίων μυστηρίων: Καβείρια – Καβείρ – Γκαβίρ – Γκιαύρ – Γκιαούρ.

– Τα δε Καβείρια, εκ του κώθοι – σπήλαια, όπου εγίνετο η θεία λατρεία. Δικαίως τα ονόματα Ρωμηός και Γκιαούρ γεννούν αποστροφήν, ως ενθυμίζοντα περιόδους παρακμής και υποτελείας. Όμως το όνομα Γραικός είναι το αρχαιότερον, το Έλλην όμως το λαμπρότερον!

Η ονομασία Έλλην επεξετάθη και διεδόθη, μετά τον τρίτον, επί Δευκαλίωνος, Κατακλυσμόν. («Έλληνος δε και των παίδων αυτού εν τη Φθιώτιδι ισχυσάντων… μάλλον καλείσθαι Έλληνας»).

Ο Δευκαλίων και η Πύρρα έσπειραν εκ νέου το ανθρώπινον γένος, κατ’ εντολήν του Διός, χρησιμοποιώντας πέτρες τις οποίες έρριχναν γύρω τους. Όσες πέτρες έρριχνε ο Δευκαλίων εγίνοντο άνδρες και όσες η Πύρρα, γυναίκες. Ωνομάσθησαν λαοί εκ του λάας = λίθος.

«Ζευς δε πέμψας Ερμήν προς αυτόν, επέτρεψαν αι ρείσθαι (= να διαλέξη) ότι βούλεται. ο δε αιρείται ανθρώπους αυτώ γενέσθαι, και Διός ειπόντος, υπέρ κεφαλής έβαλλεν αίρων λίθους, και ους μεν έβαλεν Δευκαλίων, άνδρες εγένοντο, ους δε Πύρρα γυναίκες, όθεν και λαοί μεταφορικώς ωνομάσθησαν από του λάας ο λίθος.

Γίνονται δε εκ Πύρρας Δυκαλίωνι παίδες Έλλην μεν πρώτος, ον εκ Διός γεγεννήσθαι ένιοι λέγουσι, δεύτερος δε ο Αμφικτύων ο μετά Κραναόν βασιλεύσας της Αττικής, θυγάτηρ δε Πρωτογένεια, εξ ης και Διός, Αέθλιος. Έλληνος δε και νύμφης Ορσηίδος, Δώρος Ξούθος Αίολος. Αυτός μεν ουν αφ’ αυτού τους καλουμένους Γραικούς προσηγόρευσεν Έλληνας, τοις δε παισίν εμέρισε την χώραν. και Ξούθος μεν λαβών την Πελοπόννησον, εκ Κρεούσης της Ερεχθέως Αχαιόν εγέννησε και Ίωνα, αφ’ ων Αχαιοί και Ίωνες καλούνται, Δώρος δε την πέραν χώραν Πελοποννήσου λαβών τους κατοίκους αφ’ εαυτού Δωριείς εκάλεσεν, Αίολος δε βασιλεύων των περί την Θεσσαλίαν τόπων τους ενοικούντας Αιολείς προσηγόρευσε».

(Ιστορική βιβλιοθήκη Απολοδώρου Α~ VII)

«Λεκτούς (= διαλεκτούς) εκ γαίης λάους πόρε (προσεκόμισε) Δευκαλίωνι» ο Ζευς -γράφει ο Ησίοδος-  «Όθεν και λαοί μεταφορικώς ωνομάσθησαν από του λάας, ο λίθος».

«Πύρρα Δευκαλίων τε Παρνασσού καταβάντες

δόμον έθεντο πρώτον, άτερ δ’ ευνάς ομόδαμον

 κτισσάσθαν λίθινον γόνον.

λαοί δ’ ονύμασθεν…

… Λέγοντι μαν

χθόνα μεν κατακλύσαι μέλαιναν

ύδατος σθένος, αλλά

Ζηνός τέχναις ανάπωτιν εξαίφνας

άντλον ελείν, κείνων έσαν

χαλκασπιδές υμέτεροι πρόγονοι

αρχάθεν, Ιαπετιονίδος φύτλας

κούροι, κοράν και φερτάτων Κρονιδάν,

εγχώριοι βασιλήες αιεί…»

(Ολύμπιον Ιx)

Απόδοσις: … ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα, απ’ τον Παρνασσό, σαν ήρθαν, στήσαν κει το σπιτικό τους, και χωρίς να αγκαλιασθούν πέτρινο γέννησαν πλήθος κι οι λαοί εδώθε πήραν τ’ όνομά τους από τούτους.

… λένε πως τη μαύρη γης, τα νερά αποσκέπασαν όμως με του Διός βοήθεια ξαφνικά αναρρουφήχτηκαν. Στους τοτεινούς ανθρώπους έχουν ρίζα οι δικοί σας. Τις χαλκές κρατούν ασπίδες του Ιαπετού οι κόρες και οι γιοι, τα παλληκάρια του τρανού αρχαίου Κρόνου, όλοι πρόγονοι δικοί σας, ντόπιοι βασιληάδες τούτοι, στην πανάρχαια τη Γη σας…! (Β. Τάσου)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΚΟΛΟΣ

(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΠΡΟΣ, Φ. 172)

Wall Street Journal: “Η Χρυσή Αυγή συνεχίζει τον Αγώνα ενάντια στην ισλαμοποίηση, παρά τις αστυνομικές επιχειρήσεις στον Βοτανικό”

Κεντρικό θέμα στον αμερικανικό εκδοτικό κολοσσό Wall Street Journal έγιναν οι δυναμικές αντιδράσεις του Λαϊκού Συνδέσμου ενάντια στο κυβερνητικό σχέδιο επιβολής του Ισλάμ στην Ελλάδα. Σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο – ανάλυση, η αμερικανική εφημερίδα τονίζει πως οι πολιτικές εξελίξεις θα ευνοήσουν την Χρυσή Αυγή, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει άνοδο ανάλογη με αυτή των ετών 2012-13.

Αυτά λένε όλα τα καταηιωμένα διεθνή μέσα (εφημερίδα Wall Street Journal, περιοδικό The Week), αλλά και αρκετοί εν Ελλάδι αναλυτές (βλέπε ανάλυση του Capital.gr). Αυτός είναι και ο προφανής λόγος του απόλυτου αποκλεισμού των εκπροσώπων του Λαϊκού Συνδέσμου από όλα τα ελεγχόμενα μεγάλα ΜΜΕ της διαπλοκής και της διαφθοράς. Η Χρυσή Αυγή είναι πρώτο θέμα στην Αμερική και την ίδια ώρα είναι εξαφανισμένη από τα χρεοκοπημένα τουρκοκάναλα των εγχώριων νταβατζήδων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα και την ανάλυσή της, η Χρυσή Αυγή αναμένεται να παρουσιάσει μία εκρηκτική άνοδο, αφού «πέρα από τον προσεταιρισμό του αντιμεταναστευτικού συναισθήματος, τραβάει ψηφοφόρους και από τη γενικότερη απογοήτευση σχετικά με το πως το πολιτικό σύστημα χειρίστηκε την επταετή οικονομική ύφεση».

Αυτό έρχεται αφότου το πολιτικό σύστημα επεχείρησε να σώπασει την Χρυσή Αυγή μέσα από μία πολιτική σκευωρία τεραστίων διαστάσεων. Όπως το θέτει η εφημερίδα η Χρυσή Αυγή «εκ μίας μικρής βάσεως κέρδισε υποστήριξη στο μέσο της βαθιάς οικονομικής κρίσεως, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια συγκρατήθηκε καθώς η ηγεσία της βρέθηκε υπό την πίεση μίας δικαστικής έρευνας». Κοινώς, αυτό που σημειώνει ο αρθρογράφος της WSJ είναι ότι η σκευωρία συνετέλεσε στην συγκράτηση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής. Στην πραγματικότητα έγινε με αυτόν τον σκοπό, όπως μαρτυρά το βίντεο Μπαλτάκου, θα προσθέταμε εμείς.

Παράλληλα με τις απόψεις του αρθρογράφου, o αναλυτής του Control Risks, David Lea, σημειώνει στην ίδια εφημερίδα ότι «η κόπωση των απλών Ελλήνων από την συνεχή εισροή προσφύγων μπορεί να είναι μια ευκαιρία για το κόμμα». Είναι, λοιπόν, πανθομολογούμενο ότι η Χρυσή Αυγή θα σημειώσει μία εκρηκτική άνοδο στις επόμενες εκλογές, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις προσπαθούν να παρουσιάσουν μία διαφορετική εικόνα, ελέω των εντολών που λαμβάνουν από τους χρηματοδότες τους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στα αγγλικά στον πρώτο σύνδεσμο της λίστας:
Greek Police Clear Anti-Mosque Demonstrators as Golden Dawn Vows to Fight On

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/omologia-apo-wall-street-journal-erchetai-nea-ekrhktikh-anodos-ths-chrushs#ixzz4PKTN6pzz

Η ΟΧΙΑ: Περί πονηρών πολιτευτών

Την περίμενε αυτή τη μέρα. Είναι παράγων και δικαιούται να μιλήσει. Σύλλογοι, σωματεία, ενώσεις, τα έχει όλα περπατήσει. Στριφογυρίζει τη γραμμένη σελίδα στα χέρια. Κουράστηκε, αυτό είναι. Κουράστηκε να σκέφτεται πώς τον πέταξαν. Μια ζωή στους διαδρόμους των κομμάτων μάζευε. Δουλίτσες, ρουφιανιές, εκβιασμοί, γκομενικά. Μικροπράγματα, να κυλάει ο καιρός.

Αλλά τώρα έχει θυμώσει. Τώρα θέλει να τα πει. Θα πει πως δεν πρέπει ξανά αδελφός να σκοτώσει αδελφό. Καλό και δεν προκαλεί. Ποιος θα τον κατηγορήσει; Ολοι στο ίδιο καζάνι, νεκροί και δολοφόνοι. Ναι, έχει νεκρούς μέσα στην πηγάδα. Αλλά έλεος, έλεος. Μη μας σφάζετε άλλο, λυπηθείτε μας.

Στάθηκε λοιπόν πλάι στα παιδιά με τα μαύρα. Με τα μάτια μεγάλα και υγρά σαν της αγελάδας, τα κοιτάει με το αίσθημα εκείνου που ξέρει πως δεν μπορεί να μπει παρά μόνο αν του αφήσουν τόπο. Γιατί στην πραγματικότητα δεν θέλει να γίνει σαν αυτούς, δεν θέλει να αλλάξει τους παλιούς τρόπους. Θέλει να βολευτεί και μ’ αυτή, τη νέα κατάσταση. Νάχει μια άκρη, βρε αδελφέ. Γιατί κι εμείς, τι είμαστε; Ελληνες δεν είμαστε, θα πει.

Πάει, τελείωσε, θα τα πει. Θα πει και παραπάνω. Λάβρος θα είναι. Πατριώτης. Αυτό είναι. Πατριώτης, αλλά όχι ακραίος. Προς Θεού, όχι ακρότητες. Γιαβάς γιαβάς, θα τους φέρουμε τους κομμουνιστάς στα νερά μας. Να συναισθανθούν το λάθος των.

Θα σας ανοίξω δρόμους, μπρε, κλείνει το μάτι. Να συνεργαστούμε. Αμάν παιδιά, κι εγώ πατριώτης είμαι, πώς το λέτε; Ελα, κι εγώ εθνικιστής είμαι. Κάντε ένα βήμα να μπω.

Τα παιδιά με τις μαύρες μπλούζες έχουν δει πολλούς σαν και δαύτον. Αν λυπούνται; Ναι. Γιατί ξέρουν πως έτσι έφτασε η πατρίδα ως εδώ. Από τους λίγο πατριώτες. Από τους χλιαρούς. Τους Ελληνες «έτσι κι έτσι». Αυτούς που έλεγαν πως αυτά τα παιδιά «τάχουμε για το ξύλο». Και μπακαλεύονταν κατά περίπτωση τη Δεξιά και την Αριστερά, τους νεκρούς, τους Γράμμους, τα μνημόσυνα, τις μάνες και τα παιδιά των νεκρών.

Τα παιδιά μεγάλωσαν. Κι έρχονται από πίσω τους παιδιά που τίποτε δεν τα δένει με το κράτος της κομματοκρατίας, κανένας τοπικός πολιτευτής και καμία συναλλαγή. Που είναι εθνικιστές γιατί αυτό πιστεύουν, γιατί έτσι λέει η ψυχή τους. Γιατί είναι Χρυσαυγίτες επειδή είναι Ελληνες. Ελληνες πέρα από τη Δεξιά και την Αριστερά, πέρα από το χθες και το σήμερα.

Γιατί τα παιδιά με τα μαύρα ξέρουν από πείρα ότι γινόμαστε ελεύθεροι όχι επειδή απαιτούμε να μας δοθεί η ελευθερία (και η αξιοπρέπεια, και η δικαιοσύνη), αλλά επειδή καθημερινά ασκούμαστε στο να ζούμε ως ελεύθεροι άνθρωποι, ως Χρυσαυγίτες και ως Ελληνες.

Η ΟΧΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Σεπτέμβριος 2013

ΗΠΑ: Αποκάλυψη των WikiLeaks: Ο πρόεδρος της εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον, John Podesta, προσκλήθηκε σε αποκρυφιστικό «δείπνο» της Αμπράμοβιτς

leadspiritcooking

Η πιο αναμφισβήτητα πιο παράξενη αποκάλυψη από τα Wikileaks μέχρι σήμερα, είναι αυτή που αφορά τον πρόεδρο της εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον, John Podesta, ο οποίος είχε προσκληθεί σε ένα «δείπνο πνευματικού μαγειρέματος» (“Spirit Cooking”), μια αποκρυφιστική τελετουργία που ιδρύθηκε από τον σατανιστήAleister Crowley,  από την Μαρίνα Αμπράμοβιτς (MarinaAbramovic), μια «καλλιτέχνη» η οποία έχει εμμονή με τον αποκρυφισμό.

screen-shot-2016-11-04-at-1-41-23-am-1024x366

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ημερομηνία 28 Ιουνίου, 2015, η Αμπράμοβιτς έγραψε, «Περιμένω με ανυπομονησία για το δείπνο πνευματικού μαγειρέματος στο σπίτι μου. Νομίζεις ότι είσαι σε θέση να μου πεις αν ο αδελφός σου θα έρθει; Με αγάπη, Μαρίνα».

 

12907712222

Ο Tony Podesta στη συνέχεια διαβίβασε το μήνυμα προς τον αδελφό του John Podesta (πρόεδρος της εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον), ρωτώντας τον, «Θα είσαι στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη 9η Ιουλίου, η Μαρίνα θέλει να έρθεις για δείπνο».

Το “spirit cooking” αναφέρεται σε “ένα μυστήριο της θρησκεία του Thelema (Θέλημα) η οποία ιδρύθηκε από τον Aleister Crowley” και περιλαμβάνει μια αποκρυφιστική τελετή κατά τη διάρκεια της οποίας εμμηνορροϊκό αίμα, μητρικό γάλα, ούρα και σπέρμα χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν μια “ζωγραφική”.

Σύμφωνα με την Μαρίνα Αμπράμοβιτς, αν το τελετουργικό εκτελείται σε μια γκαλερί τέχνης, είναι απλώς τέχνη, αλλά αν το τελετουργικό γίνεται ιδιωτικά, τότε αποτελεί μια πνευματιστική τελετή.

Υπάρχει σχετικό βίντεο που απεικονίζει την παράξενη φύση της τελετής.

 

1316

«Η Αμπράμοβιτς είναι γνωστή για τις συχνά φρικιαστική ‘τέχνη’ της, που περιέχει πόνο και τελετουργίες. Στην πρώτη της παράσταση επανειλημμένα κάρφωνε τα χέρια της. Στην επόμενη έριχνε τα νύχια της και τα μαλλιά της σε μία φλεγόμενη πεντάλφα – και στο τέλος πήδηξε κι αυτή στο εσωτερικό της, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της», γράφει η Cassandra Fairbanks.

Μια άλλη εικόνα δείχνει την Αμπράμοβιτς να ποζάρει με το ματωμένο κεφάλι μίας κατσίκας – μια αναπαράσταση του απόκρυφου συμβόλου Baphomet.

Το όνομά της στο Twitter είναι @AbramovicM666…

Η Αμπράμοβιτς θεωρείται ότι η «γιαγιά της περφόρμανς». Τα πιο πολλά από τα έργα της λαμβάνουν χώρα σε ιδιωτικούς χώρους όπου διεξάγει τελετές μαγείας. Είναι μία σημαντική και ισχυρή φιγούρα στην ποπ κουλτούρα και έχει πολύ μεγάλη επιρροή στοΧόλιγουντ, τον κόσμο της μόδας και της μουσικής. Παρακάτω «εκπαιδεύει» την Lady Gaga στη «Μέθοδο Αμπράμοβιτς».

H Abramović δήλωσε στην Huffington Post ότι ποτέ δεν συνάντησε τον John Podesta και ότι ο ίδιος δεν παρέστη στο δείπνο της.

Η Abramović είναι σερβικής καταγωγής, και οι δυο γονείς της ήταν κομμουνιστές παρτιζάνοι.

Στο μεταξύ στις ΗΠΑ άρχισαν τα όργανα…(Αναγνωρίστε την Ιεζάβελ).

hillary-spirit-cooking-1-575x382

πηγή ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / από εδώ κι εδώ (δες κι εδώ)

Εθνική Αντίσταση: Συγκέντρωση γονέων από τα ξημερώματα έξω από σχολείο στην Λαμία-Για να μη φοιτήσουν εκεί “προσφυγόπουλα”

Φωτογραφία: lamiareport.gr
Φωτογραφία: lamiareport.gr

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα προσφυγόπουλα πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι γονείς στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Οπως σημειώνει το lamiareport.gr οι περισσότεροι από τους γονείς που έδωσαν το παρόν στη συγκέντρωση, δεν πήγαν τα παιδιά τους στο σχολείο σήμερα, δηλώνοντας την αντίθεσή τους με την απόφαση να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο σχολείο, τις απογευματινές ώρες,προσφυγόπουλα.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για κατάληψη, αλλά για διαμαρτυρία, και ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές και δεν εμποδίζουν κανένα να εισέλθει στο σχολείο.

Στο σχολείο βρίσκονται, εκτός από τους δασκάλους και τον διευθυντή και ο Προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.Γκούμας, καθώς και ο Διευθυντής της Περιφερειακής εκπαίδευσης στη Στερεά κ. Αντωνίου.

Ηχηρή απάντηση των Ελλήνων στην τρομοκρατία των παρακρατικών: Κατάμεστα τα γραφεία της Τ.Ο. Κομοτηνής παρά τις αντισυγκεντρώσεις – Φωτορεπορτάζ

Την Κυριακή στην Τ.Ο. Κομοτηνής πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με παρουσία βουλευτών, στελεχών και πλήθους υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής.

Παρά τις παράνομες αντισυγκεντρώσεις που έγιναν παρουσία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και το αστυνοκρατούμενο κλίμα, δεν έγινε δυνατό να εμποδιστεί η αθρόα προσέλευση των απλών πολιτών.

Στα κατάμεστα γραφεία, ο Γραμματέας της Τοπικής, συναγωνιστής Αλατζάς Ελευθέριος, καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους κάνοντας σαφές ότι παρά το κλίμα τρομοκρατίας που δεχόμαστε από τα παρακρατικά σκουπίδια είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την Πατρίδα μας.

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Συναγωνιστής και Βουλευτής Βοιωτίας Καρακώστας Ευάγγελος, ο οποίος τόνισε ότι η Χρυσή Αυγή είναι η τελευταία ελπίδα της νεολαίας . Επίσης διαβεβαίωσε όλους τους παρευρισκόμενους ότι η Θράκη θα μείνει Ελληνική όσο υπάρχει η Χρυσή Αυγή.

Επόμενος ομιλητής ήταν ο Συναγωνιστής και Βουλευτής Πέλλας Σαχινίδης Ιωάννης, ο οποίος έκανε λόγο για τα δικά μας σύνορα της καρδιάς μας που φτάνουν στην βόρεια Ήπειρο, στην ανατολική Ρωμανία, στον Πόντο, στην Ιωνία και στα βάθη της Καππαδοκίας στην Κόκκινη Μηλιά.

Ακολούθως επόμενη ομιλήτρια στο βήμα ήταν η Συναγωνίστρια και Βουλευτής Χαλκιδικής Σωτηρία Βλάχου, η οποία ζήτησε μεγαλύτερη κινητοποίηση από τις γυναίκες της Θράκης ώστε να συμβάλλουν στον αγώνα για το κλείσιμο του τούρκικου προξενείου.

Επόμενος ομιλητής ο Συναγωνιστής και μέλος Πολιτικού Συμβουλίου Ματθαιόπουλος Αρτέμης, ο οποίος έκανε λόγο για την παράνομη λειτουργία του τουρκικού προξενείου και την συμβολή του στην διάλυση του εθνικού ιστού.

Τελευταίος και κεντρικός ομιλητής, ο Συναγωνιστής και Βουλευτής Β΄ Πειραιά Λαγός Ιωάννης, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα ασφυκτικά γεμάτα γραφεία, από όλους αυτούς που προβάλλουν αντίσταση, σε ένα κατεστημένο τόσο σάπιο, δίχως κανένα υλικό συμφέρον με μοναδικό κέρδος την αξιοπρέπειά τους.

Το αίμα των δύο Συναγωνιστών, που έχει ποτίσει το δέντρο του Εθνικισμού και της Χρυσής Αυγής, μας καθιστά υπεύθυνους για την συνέχιση του αγώνα μας. Στην συνέχεια τόνισε ότι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε απέναντι στο τουρκικό παρακράτος που τόσα χρόνια λειτουργούσε με την ανοχή του Ελληνικού κράτους. Σε μια εποχή ραγιάδων εμείς σηκώνουμε την Ελληνική σημαία και δηλώνουμε ότι η Ελλάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει Ελληνική και Ελεύθερη.

Στο τέλος της εκδήλωσης, όλοι οι συναγωνιστές κατευθύνθηκαν στα μπαλκόνια των γραφείων, και σε στάση προσοχής έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο, στέλνοντας βροντερό μήνυμα, σε όλους τους ανθέλληνες ότι η καρδιά του της Χρυσής Αυγής, χτυπάει στη Θράκη και δεν θα επιτρέψουν σε κανένα τουρκικό προξενείο να υλοποιήσει τα επεκτατικά σχέδια του.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/hchhrh-apanthsh-twn-ellhnwn-sthn-tromokratia-twn-parakratikwn-katamesta-ta#ixzz4PJi77QwC