Αυτοί κάνουν μαθήματα στην Ελλάδα:Το νέο τείχος της Γερμανίας: Στο Μόναχο, για να χωρίζει τους ντόπιους από τους πρόσφυγες -Ψηλότερο από του Βερολίνου [βίντεο]

Το νέο τείχος της Γερμανίας: Στο Μόναχο, για να χωρίζει τους ντόπιους από τους πρόσφυγες -Ψηλότερο από του Βερολίνου [βίντεο]

Μνήμες από το παρελθόν ξύπνησε η ανέγερση, στο Μόναχο, τείχους προκειμένου να διαχωριστούν οι ντόπιοι από τα προσφυγόπουλα που θα εγκατασταθούν σε προάστιο της πόλης.

Μάλιστα, το τείχος που κατασκευάζεται στο Μόναχο, είναι υψηλότερο από αυτό που επί χρόνια χώριζε το Βερολίνο στα δύο, αφού το ύψος του ξεπερνά τα 3,65 μέτρα.

Το τείχος χτίζεται στο προάστιο Neuperlach Sud του Μονάχου με σκοπό να υπάρξει πλήρης διαχωρισμός των ντόπιων από τους 160 νεαρούς πρόσφυγες που θα εγκατασταθούν στην περιοχή.

Οι κάτοικοι που ζήτησαν και πέτυχαν την κατασκευή του τείχους υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την ασφάλειά τους, αλλά και για να μην πέσει κατακόρυφα η αξία της περιουσίας τους. Ανέφεραν ακόμη ότι φοβούνται ότι πρόσφυγες που θα μεταφερθούν στο καταφύγιο που έχει κατασκευαστεί στη γειτονιά τους, θα προκαλούν θόρυβο και προβλήματα με τη συμπεριφορά τους.

Ο δικαστής του διοικητικού δικαστηρίου του Μονάχου επιβεβαίωσε την κατασκευή του τείχους και κατέστησε σαφές ότι οι μετανάστες δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούν για να παίζουν ή με άλλους τρόπους για να διασκεδάσουν.

Ορισμένοι κάτοικοι, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι δεν τους νοιάζει καθόλου που το τοίχος είναι τόσο ψηλό, από τη στιγμή που κάνει τη δουλειά του. «Εφόσον μας χωρίζει από τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα θα είμαστε ευχαριστημένοι», λένε.

 

Τα Εθνικά μας ονόματα (μέρος Β’)

Χωρίς τίτλο.jpg

 

«Γραικοί» και «Έλληνες» είναι αι δύο επικρατήσασες ονομασίες μέχρι σήμερον, μεταξύ όλων των άλλων ονομασιών των Ελληνικών φύλων (γενεών), αποτελούσες τεκμήρια Πανελλαδικής Εθνικής συνειδήσεως!

Από το ομηρικόν «Πανέλληνες», δηλαδή το σύνολον των Ελλήνων, το Ησιόδειον «Πανελλήνοισιν», από τις ονομασίες Ελλανοδίκαι, Ελληνοταμαίαι, Ελλήνων νόμιμα, Ζευ Πανελλήνιος, μέχρι τους στίχους των δημοτικών μας τραγουδιών:

«Σαν Έλληνες βαστάξετε, κι ωσάν Γραικοί σταθήτε (του Καραϊσκάκη). «Σταθήτε ανδρεία σαν Έλληνες, και σα Γραικοί σταθήτε» (του Διάκου) όπως και το πασίγνωστο «Εγώ Γραικός γεννήθηκα Γραικός θα να πεθάνω».

Προσοχή όμως: Γραικύλος – ο τιποτένιος, ο προδότης! Επί πλέον, Ρωμιός = κάτοικος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή Χριστιανός υπόδουλος της Οθωμανικής!

Ο Γεώργιος Χατζηδάκης γράφει χαρακτηριστικώς: «Βλέποντες οι καινοτόμοι ότι η γραφομένη Ελληνική γλώσσα συνάπτεται στενώς μετά παντός του πνευματικού και ηθικού βίου ημών, ότι συνδέει ημάς αφύκτως (αναποτρέπτως) μετά του παρελθόντος και της ιστορίας ημών, ετόλμησαν -απίστευτον, αλλά αληθές- να ονομαζώμεθα ουχί Έλληνες αλλά Ρωμιοί, καταδικάσαντες το μέγιστον και ευκλεέστατον παρελθόν ημών και συντάξαντες την ιστορίαν του κολοβωθέντος παρελθόντος ημών, «Ιστορίαν της Ρωμιοσύνης»!

Ο Ν. Πολίτης υπεστήριξεν ότι το όνομα Έλλην πρέπει να τηρηθή. τούτο εσώζετο κατά πάντας τους αιώνας. Το όνομα τούτο απαρτίζει το σύμβολον της ενότητος, της δόξης και των ελπίδων ημών. Και λοιπόν, τα τιμιώτατα ταύτα θα θελήσωμεν του λοιπού να συνάπτωμεν μετ’ ονόματος ευτελούς, αναμιμνήσκοντος δουλείαν και εξευτελισμούς; Η μαγική λέξις Ελλάς ήτο και θα είναι σύμβολον πάσης ευγενούς ιδέας και υπεροχής. Το ρωμαίικον είναι ύβρις!

Και ο Κων. Παπαρρηγόπουλος: «Επί Τουρκοκρατίας οι πολλοί εκάλουν τους εαυτούς τους Ρωμηούς, αι δε ανώτεραι τάξεις, Γραικούς ή Έλληνας! Μέχρις ού η εν Επιδαύρω πρώτη Εθνική Συνέλευσις καθιέρωσεν επισήμως τα Τιμιώτατα της γλώσσης ημών ονόματα Ελλάς, Έλληνες, Ελληνική επικράτεια, Ελληνική Πολιτεία, Πανελλήνιον…».

Το όνομα «Γκιαούρ», το οποίον απεδίδετο κατά την Τουρκοκρατίαν υπό των βαρβάρων δυναστών εις τους Έλληνας, προέρχεται εκ του Αραβικού «Γκαβίρ», με το οποίον οι Άραβες εχαρακτήριζαν τους Έλληνας, ως μύστας των Καβειρίων μυστηρίων: Καβείρια – Καβείρ – Γκαβίρ – Γκιαύρ – Γκιαούρ.

– Τα δε Καβείρια, εκ του κώθοι – σπήλαια, όπου εγίνετο η θεία λατρεία. Δικαίως τα ονόματα Ρωμηός και Γκιαούρ γεννούν αποστροφήν, ως ενθυμίζοντα περιόδους παρακμής και υποτελείας. Όμως το όνομα Γραικός είναι το αρχαιότερον, το Έλλην όμως το λαμπρότερον!

Η ονομασία Έλλην επεξετάθη και διεδόθη, μετά τον τρίτον, επί Δευκαλίωνος, Κατακλυσμόν. («Έλληνος δε και των παίδων αυτού εν τη Φθιώτιδι ισχυσάντων… μάλλον καλείσθαι Έλληνας»).

Ο Δευκαλίων και η Πύρρα έσπειραν εκ νέου το ανθρώπινον γένος, κατ’ εντολήν του Διός, χρησιμοποιώντας πέτρες τις οποίες έρριχναν γύρω τους. Όσες πέτρες έρριχνε ο Δευκαλίων εγίνοντο άνδρες και όσες η Πύρρα, γυναίκες. Ωνομάσθησαν λαοί εκ του λάας = λίθος.

«Ζευς δε πέμψας Ερμήν προς αυτόν, επέτρεψαν αι ρείσθαι (= να διαλέξη) ότι βούλεται. ο δε αιρείται ανθρώπους αυτώ γενέσθαι, και Διός ειπόντος, υπέρ κεφαλής έβαλλεν αίρων λίθους, και ους μεν έβαλεν Δευκαλίων, άνδρες εγένοντο, ους δε Πύρρα γυναίκες, όθεν και λαοί μεταφορικώς ωνομάσθησαν από του λάας ο λίθος.

Γίνονται δε εκ Πύρρας Δυκαλίωνι παίδες Έλλην μεν πρώτος, ον εκ Διός γεγεννήσθαι ένιοι λέγουσι, δεύτερος δε ο Αμφικτύων ο μετά Κραναόν βασιλεύσας της Αττικής, θυγάτηρ δε Πρωτογένεια, εξ ης και Διός, Αέθλιος. Έλληνος δε και νύμφης Ορσηίδος, Δώρος Ξούθος Αίολος. Αυτός μεν ουν αφ’ αυτού τους καλουμένους Γραικούς προσηγόρευσεν Έλληνας, τοις δε παισίν εμέρισε την χώραν. και Ξούθος μεν λαβών την Πελοπόννησον, εκ Κρεούσης της Ερεχθέως Αχαιόν εγέννησε και Ίωνα, αφ’ ων Αχαιοί και Ίωνες καλούνται, Δώρος δε την πέραν χώραν Πελοποννήσου λαβών τους κατοίκους αφ’ εαυτού Δωριείς εκάλεσεν, Αίολος δε βασιλεύων των περί την Θεσσαλίαν τόπων τους ενοικούντας Αιολείς προσηγόρευσε».

(Ιστορική βιβλιοθήκη Απολοδώρου Α~ VII)

«Λεκτούς (= διαλεκτούς) εκ γαίης λάους πόρε (προσεκόμισε) Δευκαλίωνι» ο Ζευς -γράφει ο Ησίοδος-  «Όθεν και λαοί μεταφορικώς ωνομάσθησαν από του λάας, ο λίθος».

«Πύρρα Δευκαλίων τε Παρνασσού καταβάντες

δόμον έθεντο πρώτον, άτερ δ’ ευνάς ομόδαμον

 κτισσάσθαν λίθινον γόνον.

λαοί δ’ ονύμασθεν…

… Λέγοντι μαν

χθόνα μεν κατακλύσαι μέλαιναν

ύδατος σθένος, αλλά

Ζηνός τέχναις ανάπωτιν εξαίφνας

άντλον ελείν, κείνων έσαν

χαλκασπιδές υμέτεροι πρόγονοι

αρχάθεν, Ιαπετιονίδος φύτλας

κούροι, κοράν και φερτάτων Κρονιδάν,

εγχώριοι βασιλήες αιεί…»

(Ολύμπιον Ιx)

Απόδοσις: … ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα, απ’ τον Παρνασσό, σαν ήρθαν, στήσαν κει το σπιτικό τους, και χωρίς να αγκαλιασθούν πέτρινο γέννησαν πλήθος κι οι λαοί εδώθε πήραν τ’ όνομά τους από τούτους.

… λένε πως τη μαύρη γης, τα νερά αποσκέπασαν όμως με του Διός βοήθεια ξαφνικά αναρρουφήχτηκαν. Στους τοτεινούς ανθρώπους έχουν ρίζα οι δικοί σας. Τις χαλκές κρατούν ασπίδες του Ιαπετού οι κόρες και οι γιοι, τα παλληκάρια του τρανού αρχαίου Κρόνου, όλοι πρόγονοι δικοί σας, ντόπιοι βασιληάδες τούτοι, στην πανάρχαια τη Γη σας…! (Β. Τάσου)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΚΟΛΟΣ

(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΜΠΡΟΣ, Φ. 172)

Wall Street Journal: “Η Χρυσή Αυγή συνεχίζει τον Αγώνα ενάντια στην ισλαμοποίηση, παρά τις αστυνομικές επιχειρήσεις στον Βοτανικό”

Κεντρικό θέμα στον αμερικανικό εκδοτικό κολοσσό Wall Street Journal έγιναν οι δυναμικές αντιδράσεις του Λαϊκού Συνδέσμου ενάντια στο κυβερνητικό σχέδιο επιβολής του Ισλάμ στην Ελλάδα. Σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο – ανάλυση, η αμερικανική εφημερίδα τονίζει πως οι πολιτικές εξελίξεις θα ευνοήσουν την Χρυσή Αυγή, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει άνοδο ανάλογη με αυτή των ετών 2012-13.

Αυτά λένε όλα τα καταηιωμένα διεθνή μέσα (εφημερίδα Wall Street Journal, περιοδικό The Week), αλλά και αρκετοί εν Ελλάδι αναλυτές (βλέπε ανάλυση του Capital.gr). Αυτός είναι και ο προφανής λόγος του απόλυτου αποκλεισμού των εκπροσώπων του Λαϊκού Συνδέσμου από όλα τα ελεγχόμενα μεγάλα ΜΜΕ της διαπλοκής και της διαφθοράς. Η Χρυσή Αυγή είναι πρώτο θέμα στην Αμερική και την ίδια ώρα είναι εξαφανισμένη από τα χρεοκοπημένα τουρκοκάναλα των εγχώριων νταβατζήδων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα και την ανάλυσή της, η Χρυσή Αυγή αναμένεται να παρουσιάσει μία εκρηκτική άνοδο, αφού «πέρα από τον προσεταιρισμό του αντιμεταναστευτικού συναισθήματος, τραβάει ψηφοφόρους και από τη γενικότερη απογοήτευση σχετικά με το πως το πολιτικό σύστημα χειρίστηκε την επταετή οικονομική ύφεση».

Αυτό έρχεται αφότου το πολιτικό σύστημα επεχείρησε να σώπασει την Χρυσή Αυγή μέσα από μία πολιτική σκευωρία τεραστίων διαστάσεων. Όπως το θέτει η εφημερίδα η Χρυσή Αυγή «εκ μίας μικρής βάσεως κέρδισε υποστήριξη στο μέσο της βαθιάς οικονομικής κρίσεως, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια συγκρατήθηκε καθώς η ηγεσία της βρέθηκε υπό την πίεση μίας δικαστικής έρευνας». Κοινώς, αυτό που σημειώνει ο αρθρογράφος της WSJ είναι ότι η σκευωρία συνετέλεσε στην συγκράτηση των ποσοστών της Χρυσής Αυγής. Στην πραγματικότητα έγινε με αυτόν τον σκοπό, όπως μαρτυρά το βίντεο Μπαλτάκου, θα προσθέταμε εμείς.

Παράλληλα με τις απόψεις του αρθρογράφου, o αναλυτής του Control Risks, David Lea, σημειώνει στην ίδια εφημερίδα ότι «η κόπωση των απλών Ελλήνων από την συνεχή εισροή προσφύγων μπορεί να είναι μια ευκαιρία για το κόμμα». Είναι, λοιπόν, πανθομολογούμενο ότι η Χρυσή Αυγή θα σημειώσει μία εκρηκτική άνοδο στις επόμενες εκλογές, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις προσπαθούν να παρουσιάσουν μία διαφορετική εικόνα, ελέω των εντολών που λαμβάνουν από τους χρηματοδότες τους.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στα αγγλικά στον πρώτο σύνδεσμο της λίστας:
Greek Police Clear Anti-Mosque Demonstrators as Golden Dawn Vows to Fight On

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/omologia-apo-wall-street-journal-erchetai-nea-ekrhktikh-anodos-ths-chrushs#ixzz4PKTN6pzz

Η ΟΧΙΑ: Περί πονηρών πολιτευτών

Την περίμενε αυτή τη μέρα. Είναι παράγων και δικαιούται να μιλήσει. Σύλλογοι, σωματεία, ενώσεις, τα έχει όλα περπατήσει. Στριφογυρίζει τη γραμμένη σελίδα στα χέρια. Κουράστηκε, αυτό είναι. Κουράστηκε να σκέφτεται πώς τον πέταξαν. Μια ζωή στους διαδρόμους των κομμάτων μάζευε. Δουλίτσες, ρουφιανιές, εκβιασμοί, γκομενικά. Μικροπράγματα, να κυλάει ο καιρός.

Αλλά τώρα έχει θυμώσει. Τώρα θέλει να τα πει. Θα πει πως δεν πρέπει ξανά αδελφός να σκοτώσει αδελφό. Καλό και δεν προκαλεί. Ποιος θα τον κατηγορήσει; Ολοι στο ίδιο καζάνι, νεκροί και δολοφόνοι. Ναι, έχει νεκρούς μέσα στην πηγάδα. Αλλά έλεος, έλεος. Μη μας σφάζετε άλλο, λυπηθείτε μας.

Στάθηκε λοιπόν πλάι στα παιδιά με τα μαύρα. Με τα μάτια μεγάλα και υγρά σαν της αγελάδας, τα κοιτάει με το αίσθημα εκείνου που ξέρει πως δεν μπορεί να μπει παρά μόνο αν του αφήσουν τόπο. Γιατί στην πραγματικότητα δεν θέλει να γίνει σαν αυτούς, δεν θέλει να αλλάξει τους παλιούς τρόπους. Θέλει να βολευτεί και μ’ αυτή, τη νέα κατάσταση. Νάχει μια άκρη, βρε αδελφέ. Γιατί κι εμείς, τι είμαστε; Ελληνες δεν είμαστε, θα πει.

Πάει, τελείωσε, θα τα πει. Θα πει και παραπάνω. Λάβρος θα είναι. Πατριώτης. Αυτό είναι. Πατριώτης, αλλά όχι ακραίος. Προς Θεού, όχι ακρότητες. Γιαβάς γιαβάς, θα τους φέρουμε τους κομμουνιστάς στα νερά μας. Να συναισθανθούν το λάθος των.

Θα σας ανοίξω δρόμους, μπρε, κλείνει το μάτι. Να συνεργαστούμε. Αμάν παιδιά, κι εγώ πατριώτης είμαι, πώς το λέτε; Ελα, κι εγώ εθνικιστής είμαι. Κάντε ένα βήμα να μπω.

Τα παιδιά με τις μαύρες μπλούζες έχουν δει πολλούς σαν και δαύτον. Αν λυπούνται; Ναι. Γιατί ξέρουν πως έτσι έφτασε η πατρίδα ως εδώ. Από τους λίγο πατριώτες. Από τους χλιαρούς. Τους Ελληνες «έτσι κι έτσι». Αυτούς που έλεγαν πως αυτά τα παιδιά «τάχουμε για το ξύλο». Και μπακαλεύονταν κατά περίπτωση τη Δεξιά και την Αριστερά, τους νεκρούς, τους Γράμμους, τα μνημόσυνα, τις μάνες και τα παιδιά των νεκρών.

Τα παιδιά μεγάλωσαν. Κι έρχονται από πίσω τους παιδιά που τίποτε δεν τα δένει με το κράτος της κομματοκρατίας, κανένας τοπικός πολιτευτής και καμία συναλλαγή. Που είναι εθνικιστές γιατί αυτό πιστεύουν, γιατί έτσι λέει η ψυχή τους. Γιατί είναι Χρυσαυγίτες επειδή είναι Ελληνες. Ελληνες πέρα από τη Δεξιά και την Αριστερά, πέρα από το χθες και το σήμερα.

Γιατί τα παιδιά με τα μαύρα ξέρουν από πείρα ότι γινόμαστε ελεύθεροι όχι επειδή απαιτούμε να μας δοθεί η ελευθερία (και η αξιοπρέπεια, και η δικαιοσύνη), αλλά επειδή καθημερινά ασκούμαστε στο να ζούμε ως ελεύθεροι άνθρωποι, ως Χρυσαυγίτες και ως Ελληνες.

Η ΟΧΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Σεπτέμβριος 2013

ΗΠΑ: Αποκάλυψη των WikiLeaks: Ο πρόεδρος της εκστρατεία της Χίλαρι Κλίντον, John Podesta, προσκλήθηκε σε αποκρυφιστικό «δείπνο» της Αμπράμοβιτς

leadspiritcooking

Η πιο αναμφισβήτητα πιο παράξενη αποκάλυψη από τα Wikileaks μέχρι σήμερα, είναι αυτή που αφορά τον πρόεδρο της εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον, John Podesta, ο οποίος είχε προσκληθεί σε ένα «δείπνο πνευματικού μαγειρέματος» (“Spirit Cooking”), μια αποκρυφιστική τελετουργία που ιδρύθηκε από τον σατανιστήAleister Crowley,  από την Μαρίνα Αμπράμοβιτς (MarinaAbramovic), μια «καλλιτέχνη» η οποία έχει εμμονή με τον αποκρυφισμό.

screen-shot-2016-11-04-at-1-41-23-am-1024x366

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ημερομηνία 28 Ιουνίου, 2015, η Αμπράμοβιτς έγραψε, «Περιμένω με ανυπομονησία για το δείπνο πνευματικού μαγειρέματος στο σπίτι μου. Νομίζεις ότι είσαι σε θέση να μου πεις αν ο αδελφός σου θα έρθει; Με αγάπη, Μαρίνα».

 

12907712222

Ο Tony Podesta στη συνέχεια διαβίβασε το μήνυμα προς τον αδελφό του John Podesta (πρόεδρος της εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον), ρωτώντας τον, «Θα είσαι στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη 9η Ιουλίου, η Μαρίνα θέλει να έρθεις για δείπνο».

Το “spirit cooking” αναφέρεται σε “ένα μυστήριο της θρησκεία του Thelema (Θέλημα) η οποία ιδρύθηκε από τον Aleister Crowley” και περιλαμβάνει μια αποκρυφιστική τελετή κατά τη διάρκεια της οποίας εμμηνορροϊκό αίμα, μητρικό γάλα, ούρα και σπέρμα χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν μια “ζωγραφική”.

Σύμφωνα με την Μαρίνα Αμπράμοβιτς, αν το τελετουργικό εκτελείται σε μια γκαλερί τέχνης, είναι απλώς τέχνη, αλλά αν το τελετουργικό γίνεται ιδιωτικά, τότε αποτελεί μια πνευματιστική τελετή.

Υπάρχει σχετικό βίντεο που απεικονίζει την παράξενη φύση της τελετής.

 

1316

«Η Αμπράμοβιτς είναι γνωστή για τις συχνά φρικιαστική ‘τέχνη’ της, που περιέχει πόνο και τελετουργίες. Στην πρώτη της παράσταση επανειλημμένα κάρφωνε τα χέρια της. Στην επόμενη έριχνε τα νύχια της και τα μαλλιά της σε μία φλεγόμενη πεντάλφα – και στο τέλος πήδηξε κι αυτή στο εσωτερικό της, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της», γράφει η Cassandra Fairbanks.

Μια άλλη εικόνα δείχνει την Αμπράμοβιτς να ποζάρει με το ματωμένο κεφάλι μίας κατσίκας – μια αναπαράσταση του απόκρυφου συμβόλου Baphomet.

Το όνομά της στο Twitter είναι @AbramovicM666…

Η Αμπράμοβιτς θεωρείται ότι η «γιαγιά της περφόρμανς». Τα πιο πολλά από τα έργα της λαμβάνουν χώρα σε ιδιωτικούς χώρους όπου διεξάγει τελετές μαγείας. Είναι μία σημαντική και ισχυρή φιγούρα στην ποπ κουλτούρα και έχει πολύ μεγάλη επιρροή στοΧόλιγουντ, τον κόσμο της μόδας και της μουσικής. Παρακάτω «εκπαιδεύει» την Lady Gaga στη «Μέθοδο Αμπράμοβιτς».

H Abramović δήλωσε στην Huffington Post ότι ποτέ δεν συνάντησε τον John Podesta και ότι ο ίδιος δεν παρέστη στο δείπνο της.

Η Abramović είναι σερβικής καταγωγής, και οι δυο γονείς της ήταν κομμουνιστές παρτιζάνοι.

Στο μεταξύ στις ΗΠΑ άρχισαν τα όργανα…(Αναγνωρίστε την Ιεζάβελ).

hillary-spirit-cooking-1-575x382

πηγή ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ / από εδώ κι εδώ (δες κι εδώ)

Εθνική Αντίσταση: Συγκέντρωση γονέων από τα ξημερώματα έξω από σχολείο στην Λαμία-Για να μη φοιτήσουν εκεί “προσφυγόπουλα”

Φωτογραφία: lamiareport.gr
Φωτογραφία: lamiareport.gr

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα προσφυγόπουλα πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι γονείς στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας, μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Οπως σημειώνει το lamiareport.gr οι περισσότεροι από τους γονείς που έδωσαν το παρόν στη συγκέντρωση, δεν πήγαν τα παιδιά τους στο σχολείο σήμερα, δηλώνοντας την αντίθεσή τους με την απόφαση να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο σχολείο, τις απογευματινές ώρες,προσφυγόπουλα.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για κατάληψη, αλλά για διαμαρτυρία, και ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές και δεν εμποδίζουν κανένα να εισέλθει στο σχολείο.

Στο σχολείο βρίσκονται, εκτός από τους δασκάλους και τον διευθυντή και ο Προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.Γκούμας, καθώς και ο Διευθυντής της Περιφερειακής εκπαίδευσης στη Στερεά κ. Αντωνίου.

Αποκάλυψη Γιωτόπουλου: Οκτώ μέλη της 17 Νοέμβρη παραμένουν ασύλληπτα

5820255f1dc52415668b4714

Τουλάχιστον οκτώ μέλη της «17 Νοέμβρη» που έχουν συμμετάσχει σε επιθέσεις της οργάνωσης με νεκρούς και τραυματίες παραμένουν ασύλληπτα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο αρχηγός της 17Ν, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, σε επιστολή του που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα «Έθνος».

Πρόκειται για μία επιστολή που έχει γραφτεί τον περασμένο Ιούνιο, στην οποία ο Αλ. Γιωτόπουλος κάνει λόγο για σημαντικά χειρόγραφα που «εξαφανίστηκαν» από τις αρχές, για καταθέσεις-φωτιά που «έκαιγαν» συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά επίσης «χάθηκαν», αλλά και για ένα όπλο που δε βρέθηκε, καταγγέλλοντας πλεκτάνη εις βάρος του και «σημεία και τέρατα» στις δίκες της «17 Νοέμβρη».

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή Γιωτόπουλου, όπως δημοσιεύεται στο «Έθνος»:

Η ΠΛΕΚΤΑΝΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 17Ν

Λένε ότι αν κάνεις ένα λάθος και δεν το διορθώσεις γρήγορα, αυτό θα σε οδηγήσει σε νέα, μεγαλύτερα λάθη. Αυτό συμβαίνει και με την περίπτωσή μου. Αφού με καταδίκασαν παραβιάζοντας τη νομοθεσία περί ηθικής αυτουργίας, χωρίς αποδείξεις, διέπραξαν πέρσι το φιάσκο της φυλακής Γ’ τύπου, προχωρούν τώρα σε νέα παραχάραξη του άρθρου 105 Π.Κ. Ενώ θα έπρεπε να ‘χω αποφυλακιστεί απ’ τον Ιούλιο του 2015 το αρνούνται καταστρατηγώντας το νόμο. Παρότι υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου του 2009 που δικαιώνει την ερμηνεία μου.

Επειδή έχουν περάσει αρκετά χρόνια απ’ τη Δίκη είμαι υποχρεωμένος να υπενθυμίσω περιληπτικά ορισμένα πράγματα. Στις τρεις καταδίκες μου, από τρία διαφορετικά δικαστήρια υπήρξαν τρεις διαφορετικές εκδοχές της ηθικής αυτουργίας. Σύμφωνα με την απόφαση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ήμουν μέλος μιας τριμελούς Γραμματείας και μετέφερα τις αποφάσεις στα μέλη των πυρήνων. Στο Δευτεροβάθμιο η απόφαση αλλάζει. Μόνος μου αποφάσιζα, έπειθα κάποιον, κι αυτός έπειθε τους υπόλοιπους. Τέλος στον Αρειο Πάγο αναφέρουν, ότι έδινα τις διαταγές στα μέλη, μέσα σε ρεμπετάδικα! Να σημειώσω ότι και στις τρεις δίκες κανένας κατηγορούμενος δεν είπε ότι εγώ τον διέταξα για κάτι.

Η λογική, η πείρα και η ζωή διδάσκουν ότι όταν ένα γεγονός είναι πραγματικό, η περιγραφή του είναι πάντα η ίδια, πληκτικά μονότονη. Αν οι περιγραφές αλλάζουν σημαίνει ότι δεν είναι πραγματικό, ότι είναι ψεύτικο, κατασκευασμένο. Και ότι αναζητάς απεγνωσμένα κάποιο αφήγημα για να γίνεις πειστικός. Αυτό αποδείχτηκε και μέσα στο Δικαστήριο. Ακόμη κι αυτοί που συνεργάστηκαν με τις αρχές και ήταν λαλίστατοι, παρόλη την αφόρητη πίεση που τους ασκούσαν οι Δικαστές στη Δίκη να στέρξουν ότι υπήρχε ηγεσία ή αρχηγός, το αρνήθηκαν. Οχι γιατί φοβόντουσαν ή λόγω της ομερτά όπως ψέλλισαν κάποιοι. Αλλά γιατί όλα όσα είχαν περιγράψει με λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο έπαιρναν τις αποφάσεις στους πυρήνες απόδειχνε ότι δεν υπήρχε ηγεσία. Κι αν έλεγαν πια το αντίθετο, η παλινωδία θα τους ξεσκέπαζε και θα κατέρρεαν.

Οι ίδιοι κατέθεσαν ότι όλα τα μέλη ήταν υποχρεωμένα, για λόγους δικαιοσύνης να συμμετάσχουν εκ περιτροπής, άμεσα στις ενέργειες. Κατά συνέπεια είναι αδύνατον κάποιος αρχηγός, για πάνω από δύο δεκαετίες, να διατάσσει τους άλλους να συμμετέχουν στις ενέργειες, χωρίς αυτός ο ίδιος να έχει συμμετάσχει σε έστω μία απ’ αυτές.

Δύο γεγονότα

Θ’ αναφέρω δύο μόνο γεγονότα για να δείξω τα «σημεία και τέρατα» που έγιναν σ’ αυτές τις δίκες. Στην Πρωτόδικη είχε έρθει μια μάρτυρας κατηγορίας, κάποιας ηλικίας που ισχυρίζονταν ότι με είχε δει στην είσοδο μιας πολυκατοικίας όπου υπήρχε μια γιάφκα, παρέα με κάποιο μέλος, για κλάσματα του δευτερολέπτου, πριν από 12 χρόνια. Σε ερώτηση του δικηγόρου μου, πώς με αναγνώρισε, απάντησε: «απ’ το χρώμα των ματιών του». Αφού συνομίλησε με έναν απ’ τους 3 Δικαστές για κάποιο διάστημα της απεύθυνα το λόγο, λέγοντας: «Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση;» Απαντάει: «Μάλιστα». «Ο Δικαστής με τον οποίο συνομιλούσατε, τι χρώμα έχουν τα μάτια του;» Απαντάει «Δεν ξέρω». Την ρωτάω ξανά: «Ο άλλος Δικαστής που είναι δεξιά απ’ τον Πρόεδρο, τι χρώμα έχουν τα μάτια του». Μου απαντάει με αφοπλιστική αφέλεια: «Α εγώ κ. Γιωτόπουλε, ποτέ δε συγκρατάω το χρώμα των ματιών των ανδρών». Κι όμως οι αθεόφοβοι, στην απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρουν ρητά ότι αυτή η μάρτυρας με αναγνώρισε χωρίς καμιά επιφύλαξη!

Το δεύτερο είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου που αναφέρει ότι «έδινα τις διαταγές στα μέλη σε ρεμπετάδικα». Κατ’ αρχάς αυτή η αναφορά είναι παράνομη αφού δεν υπάρχει στις αποφάσεις των δύο προηγούμενων δικαστηρίων και ο Αρειος Πάγος δεν είναι δικαστήριο ουσίας. Το κυριότερο όμως είναι ότι είναι γελοία ως μη ρεαλιστική. Οποιος έχει πάει έστω και μία φορά σε ρεμπετάδικο γνωρίζει ότι λόγω της πολυκοσμίας και ενός ιδιαίτερου κλίματος οικειότητας που επικρατεί, είναι αδύνατο να κάνεις οποιαδήποτε συζήτηση χωρίς να σε ακούσουν απ’ τα διπλανά τραπέζια και ενίοτε να επέμβουν σ’ αυτήν. Κατά μείζονα λόγο δεν μπορεί να συζητάς για παράνομες πράξεις βίας, ακόμη και με κώδικες χωρίς να σε πάρουν χαμπάρι. Η λογική και η πείρα λένε ότι σε τέτοιες συζητήσεις υπάρχει εχεμύθεια και μυστικότητα. Δεν μπορεί να υπάρχουν τρίτοι μάρτυρες, πόσο μάλλον οι δεκάδες θαμώνες του ρεμπετάδικου. Αυτό κάναμε στη Δικτατορία. Οταν συζητούσαμε κάποια αντιστασιακή πράξη πηγαίναμε σε απομακρυσμένες παραλίες στην ύπαιθρο όπου δεν υπήρχε ψυχή.

Χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω δεν μπορώ ν’ αποφύγω ν’ αναφέρω τις δύο ρουκέτες που εξαπέλυσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που έγινε και Υπουργός. Σύμφωνα μ’ αυτόν το γεγονός ότι γνωρίζω τη Γαλλική γλώσσα είναι ισχυρή ένδειξη ότι ήμουν ο αρχηγός και τέλος υποστήριξε ότι υπάρχει ηθική αυτουργία και με «απλό νεύμα στο φρύδι»!

Σήμερα όμως, 14 χρόνια μετά, υπάρχει μια καινούργια κατάσταση. Εάν ήμουν αρχηγός ή εάν υπήρχε ηγεσία, σ’ αυτά τα χρόνια που πέρασαν, θα είχαν αποκαλυφθεί δεκάδες περιστατικά που θα επιβεβαίωναν την ύπαρξη αυτής της ηγεσίας, από πολλές ανεξάρτητες πηγές χωρίς να μπορεί κανείς να το εμποδίσει. Κανένα όμως τέτοιο περιστατικό με λεπτομέρειες δεν αποκαλύφθηκε, επιβεβαιώνοντας πανηγυρικά ότι δεν υπήρχε καμία ηγεσία κι ούτε αρχηγός.

Οσο προχωρούσε η Δίκη, γίνονταν ολοφάνερο ότι δεν υπήρχε ηγεσία. Σε σημείο που ορισμένοι απ’ τους λίγους τίμιους δημοσιογράφους, ούτε καν αριστεροί, να γράφουν καθαρά στα έντυπά τους ότι δεν υπάρχει απόδειξη για την ηθική αυτουργία. Αντίθετα όμως απ’ αυτή την πραγματικότητα η επιμονή αυτών που με παρουσίαζαν ως αρχηγό γίνονταν όλο και πιο έντονη. Αυτή η επιμονή, μου δημιούργησε απορία. Γιατί επιμένουν σε κάτι που διαψεύδεται, που είναι ολοφάνερο ψέμα. Τι κρύβεται από πίσω; Αποφάσισα να ψάξω, να βρω στοιχεία, ν’ αποκαλύψω την αλήθεια. Το έκανα με την αποφασιστική συμβολή ενός συγκρατούμενού μου, που κι αυτός αμφισβητούσε την επίσημη εκδοχή. Από διάφορους διαλόγους μέσα στη φυλακή συμπεραίνω ότι οι δράστες της πλεκτάνης γνωρίζουν ότι ξέρω ένα μέρος της αλήθειας. Αυτός μάλιστα είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο δεν μου δίνουν άδεια επί 6 χρόνια ενώ την δικαιούμαι και σήμερα αρνούνται να με αποφυλακίσουν, παραβιάζοντας το άρθρο 15 του Π.Κ. Η στρατηγική τους είναι να με κρατήσουν φυλακισμένο για πάντα, αναμένοντας εναγωνίως το μοιραίο ώστε να πάρω μαζί μου την αλήθεια. Αυτή τη χάρη δεν θα τους την κάνω.

Στη διάρκεια της φυλάκισής μου, μου έγιναν προτάσεις να υπογράψω συμφωνία. Απάντησα: Εγώ, συμφωνίες δεν υπογράφω. Παραμένω ελεύθερος να λέω ό,τι μου υπαγορεύει η συνείδησή μου κι όποτε θέλω. Με τις συμφωνίες επιχειρούν να ελέγξουν τι θα πεις και τι θα κάνεις. Στην ουσία, σου υπαγορεύουν και εσύ υπογράφεις. Αποκαλύψεις σαν τη σημερινή προσπαθούν να αποτρέψουν. Αυτή η στάση μου, μου στοίχησε τη δυσμενή μεταχείριση που μου επεφύλαξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Τα στοιχεία που παρουσιάζω προέρχονται από πηγές ανεξάρτητες, αξιόπιστες που δεν ελέγχονται από Μυστικές Υπηρεσίες. Εχουν επιβεβαιωθεί από δεύτερη. Υπάρχουν πράγματα που αγνοώ. Για τα οποία θα μπορούσα να κάνω υποθέσεις, αλλά δε θα τις κάνω. Εκτός από πράγματα ευνόητα που δεν αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα.

Στο παράνομο σπίτι-γιάφκα της 17Ν που αποκαλύφθηκε το 2002, υπήρχε ένα όπλο που «έκαιγε» ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Το όπλο αυτό δε βρέθηκε. Ποιος το εξαφάνισε; Οι Μυστικές Υπηρεσίες; Κάποιος απ’ τους συλληφθέντες που συνεργάστηκε με τις Αρχές; Δεύτερο, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή θα ‘πρεπε να βρεθούν επίσης σημαντικά χειρόγραφα του ίδιου προσώπου. Ούτε αυτά βρέθηκαν. Ποιος τα εξαφάνισε; Τρίτο, υπήρξαν επιβαρυντικές καταθέσεις εναντίον του ίδιου και εναντίον άλλων δύο (2) κολλητών του από συλληφθέντες που συνεργάστηκαν με τις Αρχές. Καταθέσεις περισσότερες από μία. Ποιος έδωσε εντολή να αγνοηθούν και να μπουν στο αρχείο; Οι τρεις (3) αυτοί συνδέονταν με άλλους πέντε (5). Απ’ αυτήν την ομάδα των τουλάχιστον οκτώ (8), ορισμένοι είχαν άμεση συμμετοχή σε ανθρωποκτονίες. Αλλοι σε βίαιες ενέργειες σοβαρές που προκάλεσαν τραυματισμούς. Ενώ η δραστηριότητα των πιο ασήμαντων ήταν πιο ουσιαστική και πιο συνειδητή απ’ αυτήν ορισμένων που καταδικάστηκαν στη Δίκη σε σχετικά μικρές ποινές και εξέτισαν πραγματική ποινή άνω των 5 χρόνων. Κανένας απ’ αυτούς δε συνελήφθη. Σε κανένα δεν ασκήθηκε δίωξη. Γιατί;

Για δύο λόγους. Ο πρώτος κυριότερος και καθοριστικός είναι ότι οδηγούσαν σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τον οποίο δεν ήθελαν να αγγίξουν. Που δεν είναι βέβαια η αριστερά είτε κοινοβουλευτική είτε εξωκοινοβουλευτική. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αν συλλαμβάνονταν έστω 2 ή 3 απ’ αυτούς, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να καταδικαστώ ως ηθικός αυτουργός. Γιατί το προφίλ τους, τόσο το πολιτικό όσο και το επαγγελματικό είχε κάποια βαρύτητα και δεν θα μπορούσαν να τους παρουσιάσουν ως απλά ενεργούμενα που εκτελούν τυφλά τις εντολές μου. Οι παλιοί μου φίλοι της Δικτατορικής περιόδου χρησιμοποιήθηκαν ως μανδύας πίσω απ’ τον οποίο, τους έκρυψαν. Δεν έχαναν ευκαιρία ν’ αφήνουν ανοιχτά υπονοούμενα ότι αυτοί ήταν τα μέλη της 17Ν.

Ξένες Μυστικές Υπηρεσίες

Την πλεκτάνη αυτή σχεδίασαν και οργάνωσαν οι μεγάλες ξένες Μυστικές Υπηρεσίες τις οποίες απομυθοποίησαν το Γκουαντάναμο αλλά και η κινηματογραφική ταινία «Στο όνομα του Πατρός», που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Με τη συναίνεση βέβαια της πολιτικής ηγεσίας και των δύο πρώην μεγάλων πολιτικών κομμάτων της χώρας. Την πρακτική εκτέλεσή της, ανέλαβαν ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο τότε Εισαγγελέας για την Τρομοκρατία. Γι’ αυτό και απολαμβάνουν μέχρι σήμερα μιας ιδιότυπης ασυλίας για τις πράξεις τους αλλά και για τους λόγους τους, όσο εξωφρενικοί κι αν είναι. Την πλεκτάνη αυτή συνέχισαν να την εκμεταλλεύονται μέχρι πρότινος. Πριν από 2 ή 3 χρόνια το Στέητ Ντιπάρτμεντ εξέδιδε ανακοινώσεις για ασύλληπτα μέλη της 17Ν και για κίνδυνο αναζωπύρωσης της τρομοκρατίας. Αποσιωπώντας βέβαια ότι όχι μόνο τους γνώριζαν όλους, αλλά και ότι ήταν αυτοί -ακριβέστερα η CIA- που απεφάσισαν να μην τους συλλάβουν. Κι ότι ήταν ακίνδυνοι αφού τους είχαν καταστήσει ομήρους στα χέρια τους, εκβιάζοντάς τους.

Αν είχαν συλληφθεί η Δίκη θα έπαιρνε άλλη τροπή. Η διαδικασία θα είχε τελείως άλλη πολιτική κατεύθυνση και ίσως η Δίκη να ήταν δίκαιη. Τέλος η απόφαση για αρκετούς απ’ τους κατηγορουμένους αλλά και για μένα, θα ήταν τελείως διαφορετική.

Ο Ναπολέων έλεγε ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα με τις μπαγιονέτες εκτός απ’ το να κάτσεις πάνω τους. Παραφράζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα με τους νόμους εκτός απ’ το να τους εφαρμόζεις με περιεχόμενο αντίθετο απ’ αυτό που έχουν. Γιατί το πρόσκαιρο όφελος που έχεις είναι δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τη μακροχρόνια ζημιά που προκαλείς. Υπονομεύεις τις αρχές και τις αξίες, υποσκάπτεις τα θεμέλια του Κράτους Δικαίου που υποτίθεται ότι υπηρετείς. Το μετατρέπεις σε ιδεοληψία αφού στην κοινωνία κυριαρχεί η αδικία, η ανομία, η φαυλότητα, το έγκλημα. Και η Δημοκρατία γίνεται «Υπαρκτή Δημοκρατία».

Είναι μήπως τυχαίο ότι σε χρονικό διάστημα ενός και πλέον αιώνα ακούμε στη χώρα μας περίπου τα ίδια πράγματα. Στις αρχές του περασμένου αιώνα ο Ιων Δραγούμης έλεγε ότι «το κράτος με όλη τη βρώμα του δεν αξίζει να το βοηθάς, παρότι ο ίδιος το βοηθούσε. Σήμερα ακούμε για κλεπτοκρατία, χρεωκοπημένο και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, ενώ πρώην καθηγητής της Νομικής χαρακτήριζε πριν μερικά χρόνια τη Δικαιοσύνη ως «ανύπαρκτη, τραγική και αχρεία». Κάτι το βαθύτατα σάπιο υπάρχει σ’ αυτή τη χώρα, το οποίο διαχρονικά δεν μπορεί να θεραπεύσει η ελίτ που το δημιούργησε.

Αλέκος Γιωτόπουλος

Φυλακές Κορυδαλλού

Ιούνιος 2016

πηγή

Απόγονοι των μινωικών ταύρων(;) σε φάρμα της Κρήτης

Τα

Σύμφωνα με έρευνα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η ομάδα των βοοειδών που εξετάστηκαν στην αγροτουριστική μονάδα “Ντουνιάς” στη Δρακώνα Χανίων, είναι πιθανό να είναι οι μινωικοί ταύροι, ο εξαφανισμένος δηλαδή  τύπος της ορεινής φυλής βοοειδών Κρήτης. Με βάση το γεννητικό υλικό, πραγματοποιήθηκε η έρευνα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Μονάχου.

Το έγγραφο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής αναφέρει:

Σας γνωρίζω ότι τα δείγματα DNA που ελήφθησαν από τα ζώα σας, με τη βοήθεια των μελών της ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ, αναλύθηκαν σε συνεργασία με το LUDWIG – MAXIMILLIANS Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Η ανάλυση βασίστηκε  στο Bovine SNP50 Beadchip, το οποίο παρέχει γενετικές πληροφορίες για 54.609 μοναδικούς DNA πολυμορφισμούς (SNP’s), ομοιόμορφα κατανεμημένους στο γονιδίωμα των βοοειδών.

Η ομάδα των βοοειδών από την Κρήτη (CRT) συγκρίθηκε με διάφορες ομάδες και φύλες βοοειδών, ελληνικής και ευρωπαϊκής προέλευσης. Τα αποτελέσματα από τις φυλογεννητικές αναλύσεις παρουσιάζονται στα επισυναπτόμμενα σχήματα με μορφή δενδρογράμματος για το σύνολο των ευρωπαϊκών ομάδων και ξεχωριστά για τους ελληνικούς πληθυσμούς βοοειδών.

Και στα δύο σχήματα είναι εμφανέστατη η διακριτή απόσχιση των βοοειδών της Κρήτης από τις υπόλοιπες ομάδες και φυλές.

Με βάση τη φυλογεννητική απεικόνιση η ομάδα βοοειδών από την Κρήτη συνιστά μια ιδιαίτερη ομοιογενή ομάδα με γενετική διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες ελληνικές φυλές.

Με βάση τα φαινοτυπικά τους χαρακτηριστικά και τις ιστορικές αναφορές που υπάρχουν, είναι πιθανό ότι τα άτομα αυτά ανήκουν στον εξαφανισμένο τύπο της Ορεινής Φυλής Βοοειδών Κρήτης.

Ωστόσο, ο μικρός αριθμός των δειγμάτων που εστάλησαν για ανάλυση (μόλις 8), καθιστά επιτακτική την ανάγκη αύξησης των ατόμων τόσο για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, όσο το κυριότερο για τη διάσωση, τη μελέτη και την αξιοποίηση του πολύτιμου γενετικού υλικού αυτής της Φυλής.

Η ιερότητα του ταύρου στη Μινωικού Κρήτη και το άθλημα της ταυροκαθάψιας

Το ιερό ζώο της Μινωικής Κρήτης ήταν ο Ταύρος. Αντικείμενα τέχνης που απεικονίζουν το ιερό ζώο βρίσκονται παντού σε όλο το παλάτι… αγγεία σε σχήμα κεφαλιού ταύρου χρησιμοποιούνταν στις τελετές. Το δημοφιλέστερο άθλημα-τελετή ήταν τα ταυροκαθάψια, όπου οι αθλητές άρπαζαν το ζώο από τα κέρατά του και έκαναν περίτεχνες τούμπες πάνω από το σώμα του.Ο ταύρος συλλαμβάνεται ζωντανός, χωρίς να πληγωθεί, με παγίδα από δίχτυ, ή τον αρπάζει ξαφνικά ο ασκημένος θηρευτής από τα κέρατα και τον ακινητεί με το βάρος του, έως ότου τον δέσουν. Αργότερα αυτή η δραματική και επικίνδυνη σκηνή επαναλαμβάνεται μέσα στο θεατρικό χώρο της πολιτείας, για να χαρεί όλο το πλήθος το μοναδικό θέαμα.Το αγώνισμα πλουτίζεται τότε με νέα τολμηρά, ακροβατικά στοιχεία. Άντρες και γυναίκες πιάνονται από τα κέρατα τού ζώου και πηδούν με ποικίλες στάσεις πάνω στη ράχη του, ξαναπέφτοντας ύστερα με χάρη στη γη

Η συμμετοχή γυναικών δίνει στα μινωικά παιγνίδια με τον ταύρο, κάποια πρόσθετη χροιά ερωτικής παιδιάς με το ωραίο σφριγηλό ζώο. Οι τελετουργίες της γονιμότητας και ο μύθος του έρωτα της βασίλισσας – θεάς Πασιφάης προς τον ταύρο έχουν ίσως σχέση προς τις μινωικές ταυροπαιδιές. Οι γυναίκες αγωνίζονται γυμνόστηθες και εκτελούν άλματα και ακροβατικά πάνω από τα κέρατα του ταύρου, ανταγωνιζόμενες τους άνδρες ταυροκαθάπτες.

Ο ταύρος δεν σκοτώνεται κατά την ταυρομαχία. Οι αθλητές είναι άοπλοι, αγωνίζονται μόνο με το κορμί τους. Έτσι η κρητική ταυρομαχία μένει ένα ευγενικό και χαριτωμένο παιχνίδι, σύμφωνα με το χαρακτήρα ολόκληρου του μινωικού πολιτισμού.

Η λέξη «ταυροκαθάψια» αποτελείται από τη λέξη ταύρος και από το ρήμα «καθάπτω» και «καθάπτομαι» και σημαίνει κρατιέμαι, στηρίζομαι, προσκολλούμαι (εν προκειμένω στα κέρατα του ταύρου).

Ο Μινωίτης δοκίμαζε την μεγαλύτερη συγκίνηση, όταν πήγαινε στο αμφιθέατρο κατά τις εορτές, για να δει άνδρες και γυναίκες να αντιμετωπίζουν τον θάνατο κατά την πάλη τους με τεράστιους ταύρους. Πολλές φορές, έβλεπε τα στάδια αυτού του ορμητικού αγωνίσματος: τον τολμηρό κυνηγό που συλλαμβάνει τον ταύρο πηδώντας πάνω στον τράχηλο του ζώου, την στιγμή που εκείνο πίνει νερό, τον επαγγελματία δαμαστή, που στρίβει μαλακά και υπομονετικά το κεφάλι του ταύρου, έως ότου αυτός μάθει να ανέχεται κάπως τα ενοχλητικά τεχνάσματα του ακροβάτη.

Έβλεπε ακόμα τον επιδέξιο αθλητή, λεπτό, ευκίνητο, που αντιμετωπίζει τον ταύρο στην αρένα, αρπάζει τα κέρατά του, πηδάει στον αέρα, περιστρέφεται πάνω από την ράχη του και πέφτει με τα πόδια στο έδαφος, στην αγκαλιά μιας γυναίκας, η οποία πρόσθετε την χάρη της στην σκηνή!

Σκίτσο από τον ανασκαφέα της Κνωσού, Σερ Αρθουρ Εβανς, με πιθανές κινήσεις των αλτών κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος με τον ταύρο |

Τα ταυροκαθάψια είχαν τρεις διαφορετικές τεχνικές για τα άλματα.

Πρώτη τεχνική: Ο αθλητής έπιανε τον ταύρο που κάλπαζε από τα κέρατα, γύριζε πάνω από το κεφάλι του, πατούσε πάνω στην πλάτη του και μετά γύριζε στον αέρα και προσγειωνόταν πίσω του.

Δεύτερη τεχνική: Ο αθλητής πηδούσε – κατά προτίμηση από μια ανυψωμένη θέση – πάνω από το κεφάλι του ταύρου, έπεφτε με τα χέρια πάνω στην πλάτη του, μετά γυρνούσε στον αέρα και προσγειωνόταν στο έδαφος πίσω από το ζώο.

Τρίτη τεχνική, η οποία απεικονίζεται σε μία και μόνο παράσταση: Ο ταυροκαθάπτης διακρίνεται πάνω από την ουρά του ταύρου, πιθανόν αφού τον έχει πλησιάσει από το πλάι.

πηγή