Π.Μαρίνης:Εμπόδιο η Ελληνική Ιστορία

gh_1ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΕΦΥΓΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

Ὀρθῶς ἀπεφάσισε ἡ κυβέρνησις να ἀπαλείψῃ τν Ἑλληνικν ἱστορίαν ἀπό τα σχολεῖα, διότι ἡ διδασκαλία της δημιουργεῖ πρόβλημα μεγάλο και τρομακτικό!
Το Ἑλληνόπουλο μαθαίνει για τον Μυκηναϊκὸ πολιτισμὸ καὶ γιὰ χρόνια ἀκόμη πιὸ παλιά, γιὰ την Τροία και για την Ἀσίνη. Μαθαίνει γιὰ την Κλασσικὴ ἐποχὴ καὶ γιὰ τὸν Μεγαλέξανδρο! Οὕτως ἠ ψυχούλα του γεμίζει ἐθνικὴ ὐπερηφάνεια, καταλαβαίνει ὅτι ἡ ράτσα του εἶναι σπουδαία!
ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΓΑ ΕΜΠΟΔΙΟΝ στην κυρίαν διδασκαλίαν τοῦ σχολείου ποὺ εἶναι ἡ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ὅπου ὁ μικρὸς μαθητὴς πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΕΝΝΟΗΣΗ ὅτι ὅλες οἱ ράτσες ἴδιες καὶ χειρότερες εἶναι, κι οἱ Ἕλληνες κι οἱ Κοῦρδοι κι οἱ καννίβαλοι στὶς Νότιες ἀκτές — αί!!! καὶ γιὰ νὰ μὴν εἴμεθα ὑπερβολικοὶ μόνον ἡ ράτσα τῶν Μωαμεθανῶν εἶναι ὁπωσδήποτε ἀνωτέρα τῶν ἄλλων καὶ δι᾽αὐτὸ τοὺς ἀνοίξαμε τὰ σπίτια καὶ τὰ σχολεῖα μας!
=Διὰ ταῦτα συγχαίρομε τὸν Ἀλέξη διά τὴν ἀπόφασίν του!
——–
Τὶς τελευταῖες ἡμέρες (20/9/2016) ἐστάλη ἐγκύκλιος στοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, μὲ τὴν ὁποία ἐπιβάλλεται νὰ διδάσκωνται συνοπτικὰ καὶ νὰ μὴν ἐξετάζωνται στὴν Α΄ Λυκείου τὰ ἀκόλουθα κεφάλαια τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἱστορίας:
Κυκλαδικὸς Πολιτισμός, Μινωϊκὸς Πολιτισμός, Μυκηναϊκὸς Πολιτισμός, Ὁ Πρῶτος καὶ ὁ Δεύτερος Ἑλληνικὸς Ἀποικισμὸς , Ἡ σημασία τῶν Περσικῶν Πολέμων, Ὁ Πελοποννησιακὸς Πόλεμος, Ὁ Φίλιππος Β’ καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Κράτος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου.

ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΣΕ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟ, ΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΟ ΖΩΑΚΙ, ΠΟΥ ΘΑ ΨΕΛΛΙΖΕΙ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΕΠΟΙΚΟΥΣ!!!!

πηγή

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.