Τροπολογία Χρυσής Αυγής υπέρ των δανειοληπτών που στοχοποιούνται από τα ξένα funds

Ο Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή κατέθεσε τροπολογία υπέρ των Ελλήνων που κινδυνεύουν τα “κόκκινα δάνειά” τους να εξαγοραστούν από τα κοράκια των τοκογλυφικών funds.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις»

ΘΕΜΑ: «Προτεραιότητα δανειοληπτών και εγγυητών στην εξαγορά του δανείου τους έναντι των ξένων funds»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την υπ’ αριθμόν 95/27.05.2016 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’ 1574/3.6.2016) «Αντικατάσταση της ΠΕΕ 82/8.3.2016 “Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυμάτων από δάνεια σε καθυστέρηση”» εξειδικεύεται το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, με βάση τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016).

Ήδη, έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος τέσσερα αιτήματα από ισάριθμες εταιρείες, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), δηλαδή διαχείρισης «κόκκινων» δανείων νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων, μη εξυπηρετούμενα αλλά και εξυπηρετούμενα δάνεια, θα περάσουν σε χέρια κερδοσκοπικών εταιρειών, FUNDS, που λειτουργούν με κριτήρια αμιγώς χρηματοοικονομικά, κερδοσκοπικά, χωρίς καμία κοινωνική ευαισθησία. Αν λάβουμε υπόψη, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε 1.200.000 Έλληνες με κόκκινα δάνεια, 1.200.000 Έλληνες με εξυπηρετούμενα δάνεια – πολλά από τα οποία είναι εν δυνάμει κόκκινα, κι άλλους τόσους εγγυητές, τότε μιλάμε για σχεδόν 5.000.000 Ελλήνων, με συνέπεια να διακυβεύεται η συνοχή του κοινωνικού ιστού της χώρας!

Η μεταβίβαση των δανείων γίνεται έναντι πολύ χαμηλού τιμήματος και χωρίς την καταβολή φόρων και τελών, την ώρα που επιβάλλονται εξωφρενικές φορολογικές επιβαρύνσεις στους Έλληνες. Ενδεικτικά σε άλλες χώρες η πώληση των δανείων έλαβε χώρα σε εξωφρενικά χαμηλές τιμές. Στη Ρουμανία πουλήθηκαν στο 6% έως 10% της ονομαστικής αξίας τους, στην Ουγγαρία τα «κόκκινα» καταναλωτικά που πουλήθηκαν στο 12%-15% της αξίας τους. Στην Τσεχία και τη Σλοβακία πουλήθηκαν έναντι 19%-21%, ενώ στην Πολωνία, τα καταναλωτικά δάνεια πουλήθηκαν μεταξύ 11% και 14% της ονομαστικής και τα επιχειρηματικά δάνεια έναντι 6% με 10% της ονομαστικής αξίας τους.

Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να νομοθετήσει υπέρ των δανειοληπτών και των εγγυητών το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση εξαγοράς των δανείων πριν την πώληση τους. Σε μια τέτοια περίπτωση η τράπεζα πετυχαίνει ακριβώς, ότι θα πετύχαινε και με την συνδιαλλαγή της με το κερδοσκοπικό fund, δηλαδή την είσπραξη του ίδιου χρηματικού ποσού. H πίστη της δεν διασαλεύεται, διότι θα πραγματώνει μια θεσμοθετημένη υποχρέωση της. Η όποια διασπορά του ηθικού κινδυνου, για όσα δάνεια συνεπών δανειοληπτών δεν μεταβιβαστούν μπορεί ν’ αποφευχθεί με μια σημαντική επιτοκιακή ελάφρυνση που επίσης μπορεί να θεσμοθετήσει η Πολιτεία.

Πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2015 νομοθετήθηκε στην Κύπρο κατά την διάρκεια της 8ης αξιολόγησης και ενώ δεν είχε εξέλθει από το μνημόνιο, η δυνατότητα του δανειολήπτη και του εγγυητή εντός 45 ημερών να υποβάλει πρόταση στην τράπεζα για την εξαγορά του δανείου του.

Οι Έλληνες δεν θέλουν να αποφύγουν την αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων. Μέγιστη απόδειξη, ότι το έτος 2007 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονταν σε ποσοστό 4,6%. Σήμερα ανέρχονται σε ποσοστό 53% κι αυτό αποκλειστικά λόγω της πρωτοφανούς σε μέγεθος και διάρκεια ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους εξαιτίας της βίαιης συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους, της ανεργίας, των πολλαπλών δυσβάστακτων φορολογικών επιβαρύνσεων και του μεγάλου όγκου των πτωχευμένων επισήμως και ανεπισήμως επιχειρήσεων.

Είναι κεφαλαιώδης ανάγκη τα δάνεια των Ελλήνων να μην γίνουν βορά στα χέρια κερδοσκόπων.

Με την προτεινόμενη διάταξη νομοθετείται η προτεραιότητα του δανειολήπτη και του εγγυητή να εξαγοράσουν το δάνειο που τους βαρύνει και να αποφύγουμε:

 • τον αφανισμό της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων δανειοληπτών και εγγυητών
 • την απαξίωση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων από επιθετικές κερδοσκοπικές κατασχέσεις και πλειστηριασμούς
 • τον αφελληνισμό των ελληνικών επιχειρήσεων ή το οριστικό κλείσιμο τους.

Ειδικότερα:

Στην παράγραφο 1 προβλέπεται  ότι, πριν από την πώληση του όλου ή μέρους των πιστωτικών του διευκολύνσεων, από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα σε Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, αυτό

(α) κοινοποιεί την πρόθεσή του να πωλήσει ή να διαθέσει το όλον ή μέρος του χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεών του σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας,

(β) καλεί με επιστολή τον εμπλεκόμενο δανειολήπτη και τους εγγυητές του, όπως εντός χρονικής περιόδου σαράντα πέντε (45) ημερών, υποβάλλουν πρόταση για εξαγορά της υπό πώληση πιστωτικής του διευκόλυνσης.

Στην παράγραφο 2 προβλέπεται η δυνατότητα δανειοληπτών και εγγυητών, αν το επιθυμούν, εντός χρονικής περιόδου σαράντα πέντε (45) ημερών, να υποβάλουν πρόταση εξαγοράς της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης στο αντίτιμο που προβλέπεται για τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο 51Α

«1. Πριν από την πώληση του όλου ή μέρους των πιστωτικών του διευκολύνσεων, από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτικό ίδρυμα σε Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, αυτό

(α) κοινοποιεί την πρόθεσή του να πωλήσει ή να διαθέσει το όλον ή μέρος του χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεών του σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας,

(β) καλεί με επιστολή τον εμπλεκόμενο δανειολήπτη και τους εγγυητές του, όπως εντός χρονικής περιόδου σαράντα πέντε (45) ημερών, υποβάλλουν πρόταση για εξαγορά της υπό πώληση πιστωτικής του διευκόλυνσης.

2. α. Οι δανειολήπτες και οι εγγυητές τους, αν το επιθυμούν, δύνανται εντός χρονικής περιόδου σαράντα πέντε (45) ημερών, να υποβάλουν πρόταση εξαγοράς της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης στο αντίτιμο που προβλέπεται για τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

β. Η πρόταση για εξαγορά της υπό πώληση πιστωτικής διευκόλυνσης, υποβάλλεται μόνο μία φορά από το δανειολήπτη και σε περίπτωση που εντός της χρονικής περιόδου των σαράντα πέντε (45) ημερών δεν υποβληθεί τέτοια πρόταση, τότε τεκμαίρεται ότι ο δανειολήπτης δεν επιθυμεί την υποβολή πρότασης.»

Αθήνα, 22/09/2016

Οι προτείνοντες βουλευτές

Ιωάννης Λαγός
Ηλίας Παναγιώταρος
Ιωάννης Σαχινίδης
Νικόλαος Κούζηλος
Ευάγγελος Καρακώστας

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/tropologia-chrushs-aughs-uper#ixzz4L6isPci0

Διαβάστε στο φύλλο 167 της Εθνικής Εφημερίδος «Εμπρός»

Διαβάστε στο φύλλο 167 της Εθνικής Εφημερίδος «Εμπρός»

 • ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ:Ξεπούλημα της Εθνικής Κυριαρχίας-Σε ιδιώτες ο εθνικός εναέριος χώρος
 • ΠΕΙΡΑΙΑΣ:Το λιμάνι… φεύγει
 • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: «Δεν υπογράφουμε την εθνική προδοσία»
 • ΥΓΕΙΑ: Ακριβότεροι οι εργολάβοι, απλήρωτοι οι εργαζόμενοι
 • ΘΡΑΚΗ: Οι «περίεργες» επαφές των τουρκοφρόνων της Θράκης με την Άγκυρα
 • ΜΑΝΗ: Να προστατεύσουμε το ιστορικό τοπίο
 • ΣΥΡΙΑ: Ρωσική αντεπίθεση
 • Η άλωση της Τριπολιτσάς
 • Διαπλεκόμενο Μεταναστευτικό
 • Παιδομάζωμα ΚΚΕ 2016

Εβδομαδιαία Εθνική Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ – Η φωνή της Αλήθειας

Κυκλοφορεί το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016 και κάθε Σάββατο με 1.30 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/diabaste-sto-fullo-167-ths-ethnikhs-efhmeridos-empros#ixzz4L6Oy7GKH

Απόδοση Τιμών της Περιφέρειας Πειραιώς στον Αγωνιστή Νικηταρά – Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας, 13:00

 

Απόδοση Τιμών της Περιφέρειας Πειραιώς στον Αγωνιστή Νικηταρά - Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας, 13:00

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 η Περιφέρεια Πειραιώς θα πραγματοποιήσει κατάθεση στεφάνου και επιμνημόσυνη δέηση στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας στην μνήμη του αγωνιστή της επανάστασης του 1821, Νικηταρά του Τουρκοφάγου (Νικήτα Σταματελόπουλου).

Ένα χρόνο πριν την ίδια ημέρα η Χρυσή Αυγή ήταν ο μοναδικός πολιτικός σχηματισμός, ο οποίος τίμησε την μνήμη του Ήρωα ύστερα από 166 χρόνια. Σε έναν άνθρωπο που το ανθελληνικό κράτος δεν απέδωσε ποτέ τις Τιμές που του άρμοζαν ούτε τότε, ούτε σήμερα. Για τους Έλληνες εθνικιστές δεν είναι τυπική υποχρέωση, μα ιερό καθήκον.

Στην τελετή θα παρευρεθεί ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νικόλαος Μιχαλολιάκος.

Καλούνται άπαντες οι φίλοι και οι υποστηρικτές του Κινήματος να δώσουν το παρόν.

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, 13:00, Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας, Πειραιάς

ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΟΣ ΧΑΦΙΕΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ!

 

katadotes_1

Γράφει ο Αθανάσιος Βασιλόπουλος

Τα πάντα για να δικαιώσουν το σύνθημα «αλήτες-ρουφιάνοι-δημοσιογράφοι» (που τους φωνάζουν… χαϊδευτικά τα συντρόφια τους…), κάνουν οι πάντα πρόθυμοι σε τέτοιες περιπτώσεις κομμουνιστές «δημοσιογράφοι»!

Έτσι, μετά το φιάσκο με την δημοσίευση φωτογραφίας –του… 2013!- μιας παρέας μελών της Χρυσής Αυγής στην Μυτιλήνη, υποδεικνύοντάς τους ως δράστες του «τραυματισμού» μιας «αλληλέγγυας» στην συγκέντρωση των αγανακτισμένων κατοίκων της Μόριας, οι αριστεροί «δημοσιογράφοι» της φυλλάδας των Ιών προχώρησαν στην στοχοποίηση-υπόδειξη (και χωρίς κουκούλα…) ενός ακόμα Έλληνα της Λέσβου. Διαβάστε το κατάπτυστο και χαφιεδίστικο δημοσίευμά τους, που θα ζήλευαν ακόμα και οι διαβόητοι αρχιρουφιάνοι της (αγαπημένης τους…) Στάζι:

mitilini-akrodexioi

«Για τον ακροδεξιό κύριο με το γαλάζιο μπλουζάκι…

Ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος στην τοπική κοινωνία της Λέσβου είναι τελικά ο άνθρωπος με το γαλάζιο μπλουζάκι, ο οποίος φαίνεται να πρωτοστατεί στην επίθεση των χρυσαυγιτών και άλλων ακροδεξιών εναντίον των γυναικών στη Μυτιλήνη, εκ των οποίων η μία κατέληξε στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος, όπως φάνηκε και χτες στις σχετικές φωτογραφίες που δημοσίευσε η «Εφ.Συν.», συμμετείχε ενεργά και στην αντιπαράθεση που ξέσπασε ανάμεσα σε πολίτες της Λέσβου με αφορμή την υποστολή της σημαίας.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για κάποιο περιθωριακό στοιχείο, όπως αυτά που συνήθως στελεχώνουν τα τάγματα εφόδου, αλλά για διακεκριμένο επιχειρηματία του τουριστικού τομέα, ο οποίος διατηρεί τουριστικό γραφείο στη Μυτιλήνη και μάλιστα στην καρδιά της περιοχής όπου είχαν κατασκηνώσει πρόσφυγες το καλοκαίρι του 2015.

Λαβράκι όμως αποδείχτηκε ακόμη μία φωτογραφία από αυτές που αφορούν την επίθεση των χρυσαυγιτών στις τέσσερις γυναίκες, που όπως είπαμε κατέληξε στον τραυματισμό της μίας εξ αυτών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ένας από αυτούς που φαίνεται πλάτη στη φωτογραφία (με γαλάζιο αμάνικο) διακρίνεται και σε παλαιότερη φωτογραφία που είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της η Χ.Α. Λέσβου πριν από τρία χρόνια, έπειτα από δράση της στη Θέρμη.

Στοιχεία δηλαδή ικανά να οδηγήσουν την Αστυνομία Λέσβου στην αναζήτηση των δραστών. Αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα των ερευνών που, σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, έχουν ήδη ξεκινήσει».

Τα σχόλια δικά σας…

(ΥΓ) 1: Αλήθεια, αφού η φωτογραφία είναι «λαβράκι», ο «ακροδεξιός κύριος με το γαλάζιο μπλουζάκι» δεν φαίνεται να βιαιοπραγεί. Ομοίως δεν βιαιοπραγεί και ο άλλος υποδειχθείς υπό των ρουφιάνων, με το γαλάζιο αμάνικο. Αλλά, η «αλληλέγγυα» που «τραυματίστηκε» στο πόδι (σε ποιο απ’ τα δύο άραγε;) από την «επίθεση» των «φασιστών», ποιόν κλωτσάει με το εμφανέστατα σηκωμένο αριστερό της πόδι και την «μαζεύουν» οι άλλες «αλληλέγγυες»;

atomo_me_galazio_mployzaki_eno_symmetexei_sti_sygkentrosi_gia_ti_simaia

(ΥΓ) 2: Η μαρξιστική τρομοκρατία των οργάνων του Σόρος κατά των Ελλήνων της Λέσβου (και της κάθε Λέσβου…), δε θα περάσει!

πηγή

Κοινή γραμμή Τσίπρα-Μητσοτάκη απέναντι στον “ρατσισμό” – Άρθρο του Ν. Γ. Μιχαλολιάκου

 

Κοινή γραμμή Τσίπρα-Μητσοτάκη απέναντι στον “ρατσισμό” - Άρθρο του Ν. Γ. Μιχαλολιάκου

Πρωθυπουργό τον “Κανένα” θέλει ο Ελληνικός Λαός

Την ίδια ώρα που η χώρα χάνεται και ο Λαός κυριολεκτικά είναι τουλάχιστον βαθιά προβληματισμένος με το μεγάλο εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα των προσφύγων και των λαθρομεταναστών, τόσο ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρας, όσο και ο επίδοξος πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ν.Δ. Μητσοτάκης, ανησυχούν για τον… εθνικισμό και τον κατά την άποψη τους “ρατσισμό”! Γιατί ρατσισμός είναι γι’ αυτούς οι αντιδράσεις των πολιτών προκειμένου να υπάρξει ένα κράτος δικαίου και να μη μεταβληθεί η χώρα σε κοινωνική ζούγκλα.

Στην ομιλία του στα εγκαίνια της ΔΕΘ, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας:  “Απαντώντας στις τάσεις εθνικής αναδίπλωσης και περιχαράκωσης, απαντώντας στις δυνάμεις του εθνικισμού και της ξενοφοβίας που δυστυχώς ξεπροβάλλουν ξανά στην ήπειρό μας”. Λίγες ημέρες μετά βρέθηκε στην Μπρατισλάβα στην Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. όπου είπε: «Μη νομίζουμε ότι υιοθετώντας την ατζέντα της Ακροδεξιάς αποτρέπουμε την άνοδο της. Η Ακροδεξιά ατζέντα, ενισχύει την ίδια την Ακροδεξιά».

Το πρόβλημα λοιπόν, για τον πρωθυπουργό της χώρας, μιας χώρας χρεοκοπημένης με εκατομμύρια ανέργους, δεν είναι το χάος που έχει δημιουργηθεί με ευθύνη μεγάλη τόσο της κυβερνήσεώς του, όσο και των “συντρόφων αλληλέγγυων” των ΜΚΟ, που εισπράττουν εκατομμύρια ευρώ, αλλά η αντίδραση των Ελλήνων πολιτών! Το πλέον αστείο είναι ότι αυτό το είπε στους ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που όλες τους σχεδόν έχουν πάρει σκληρά μέτρα και έχουν κλείσει τα σύνορά τους!

Μη νομίζετε όμως ότι έχει διαφορετική πολιτική και η Νέα Δημοκρατία. Με αφορμή τα γεγονότα στο Δήμο Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στην διάρκεια της συνεντεύξεώς του στην ΔΕΘ: «Δεν με εκφράζουν οι δηλώσεις του δημάρχου. Διαφωνώ μαζί του. Ξενοφοβία και ρατσισμός δεν χωρούν στη ΝΔ».

Κοινό αντιρατσιστικό μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ-Ν.Δ. στην χώρα και μέσα στο κλίμα αυτό είχαμε και νέες δημοσκοπήσεις. Δεν θα σταθώ στο ποσοστό της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ, η οποία παραμένει τρίτο κόμμα σταθερά και ούτε θα αδικήσω τους δημοσκόπους γιατί είναι δεδομένο ότι εις ό,τι αφορά την ψήφο στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, υπάρχει απόκρυψη της προθέσεως ψήφου λόγω του κλίματος της τρομοκρατίας, το οποίο υπάρχει. Παρ’ όλα αυτά, στην τελευταία δημοσκόπηση της Alco θεωρούν ότι μπορεί η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ να φτάσει το μέγιστο 9,7%… Όπως βλέπετε και οι δημοσκόποι κρατούν “πισινή” για να μη ρεζιλευτούν, όπως έχουν ρεζιλευτεί πολλές φορές σχετικά με την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

Από την δημοσκόπηση αυτή θα σταθώ σε δύο ποιοτικά στοιχεία, τα οποία είναι ενδεικτικά του γενικότερου πολιτικού κλίματος, αλλά και της άνευ βάσεως αισιοδοξίας των κομματαρχών της Ν.Δ., που ερχόμενοι πρώτοι στις δημοσκοπήσεις, νομίζει ότι την αγάπησε ξαφνικά ο Λαός! Στο ερώτημα συγκεκριμένα “αν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία τα πράγματα θα ήτανε καλύτερα, ίδια ή χειρότερα από ότι είναι σήμερα” ένα 42% απαντά ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΙΔΙΑ, ενώ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ απαντά ένα 24%. Τα ίδια και χειρότερα δηλαδή συνολικά 66%, δύο στους τρεις Έλληνες και ΚΑΛΥΤΕΡΑ απαντά μόλις ένα 23%…

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα ποσοστά στο ερώτημα “ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ”, στο οποίο μόνον ένα 28% απαντά Μητσοτάκης, ενώ Τσίπρας ένα 21%. Συνολικά δηλαδή Τσίπρας και Μητσοτάκης δεν λαμβάνουν ψήφο εμπιστοσύνης ούτε από τους μισούς Έλληνες! Ενώ, αυθόρμητα στο δίλημμα Τσίπρας – Μητσοτάκης απαντά ΚΑΝΕΝΑΣ το 46% και αρνείται να πάρει θέσει και δηλώνει δεν γνωρίζω ένα 5%!

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι ο Ελληνικός Λαός είναι βαθιά απογοητευμένος από τις προσφερόμενες από το πολιτικό σύστημα λύσεις. Εμείς σαν ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ καθήκον έχουμε να πείσουμε όλους αυτούς τους Έλληνες, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει οριστικά τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ν.Δ., όλους αυτούς οι οποίοι απέχουν από τις εκλογές ότι υπάρχει λύση, μια λύση ξεκάθαρα εθνική: η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ!

Ν.Γ. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
Γενικός Γραμματέας Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή

 

Δίκη Χρυσής Αυγής: Μάρτυρας της επίθεσης σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων ανέτρεψε την αρχική του κατάθεση-“Θα τα παραείπα!”

2278641_1

«Τα παραείπα τότε…δεν ήταν χρυσαυγίτες, ήταν κάτι πιτσιρικάδες που κουνούσαν ένα αυτοκίνητο» κατέθεσε στην δίκη της Χρυσής Αυγής, γείτονας των Αιγυπτίων, ο οποίος, ανατρέποντας πλήρως την αρχική του κατάθεση για την επίθεση στο σπίτι των αλιεργατών, ανάγκασε την πρόεδρο να του διαβάσει όσα είχε πει, ρωτώντας τον: «Εσείς δεν είστε ο Κωνσταντίνος Τατσιόπουλος;».

Ο μάρτυρας μετέφερε σήμερα στο δικαστήριο μία εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτήν που είχε δώσει σε προηγούμενες καταθέσεις του για την άγρια επίθεση στο σπίτι των Αιγυπτίων γειτόνων του, τη νύχτα της 12ης Ιουνίου 2012. Οι σημερινοί ισχυρισμοί του μάρτυρα προκάλεσαν πολλές ερωτήσεις από Έδρας, με την πρόεδρο να τον ρωτά, δείχνοντας την υπογραφή του στο τέλος των καταθέσεων του, αν είναι δική του και την εισαγγελέα να ρωτά αν έχει απειληθεί.

Ο κ. Τατσιόπουλος κατέθεσε σήμερα πως «δεν ήταν και ακριβώς 40 άτομα, με λοστούς και ρόπαλα, που φεύγουν με συντονισμένες κινήσεις», όπως είχε πει αρχικά, αλλά τελικά ήταν «10 πιτσιρικάδες, περίπου 22 ετών, που κουνούσαν το βαν των ψαράδων».

Πρόεδρος: Και τα 30 άτομα που είχατε πει;

Μάρτυρας: Εντάξει τώρα…ήταν 10 – 15 άτομα. Μπορεί να ήταν 30, μπορεί 15. Ήμουν και κουρασμένος εκείνο το βράδυ…

Πρόεδρος: Είπατε και για άλλα 10 άτομα που βγήκαν από το σπίτι και όλοι μαζί, 40 άτομα, να φεύγουν.

Μάρτυρας: Δεν θυμάμαι να βγήκαν άλλοι. Εντάξει τώρα…40 άτομα… μπορεί να έκανα λάθος.

Πρόεδρος: Διαφέρει το 10 με το 40… μιλήσατε και για ρόπαλα και λοστούς…

Μάρτυρας: Δεν είδα τίποτα τέτοιο. Όχι, όχι…

Πρόεδρος: Δεν είδατε…

Εισαγγελέας: Φοβάστε; Σας έχουν απειλήσει;

Μάρτυρας: Όχι.

Εισαγγελέας: Ρωτάω γιατί έχετε δώσει δύο περιγραφές και είστε αναλυτικός σε αυτές. Σήμερα λέτε άλλα. Δεν τα επιβεβαιώνετε. Σας βλέπω κάπως διστακτικό, ο τρόπος που καταθέτετε…ήρθατε να πείτε την αλήθεια εδώ. Είχατε καταθέσει ότι μάλλον ήταν μέλη της Χρυσής Αυγής…

Μάρτυρας: Μία υπόθεση έκανα…επειδή ήταν μπουλούκι…

Εισαγγελέας: Και γιατί δεν είπατε ότι είναι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, ας πούμε…

Μάρτυρας: …

Πάρεδρος: Τα είπατε εσείς αυτά στο παρελθόν; Ναι ή όχι;

Μάρτυρας: ….

Πάρεδρος: Θα απαντήσετε ή η σιωπή σας προς απάντησή μου;

Μάρτυρας: Θα τα παραείπα λίγο…

Στην κατάθεσή του, ο μάρτυρας είπε ότι εκείνο το βράδυ ξύπνησαν από φασαρία, σαν να σπάει ένα τζάμι και όταν βγήκαν έξω είδαν «ένα τσούρμο…πιτσιρικάδες με βερμούδες» που φώναζε και «είχαν σπάσει το τρίκυκλο και το βαν των ψαράδων». Σύμφωνα με τον κ. Τατσιόπουλο φοβήθηκαν και δεν βγήκαν αμέσως.

Πρόεδρος: Και φοβηθήκατε τους πιτσιρικάδες και περιμένατε να φύγουν;

Μάρτυρας: Έκαναν φασαρία.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, αφού έφυγαν οι δράστες «φτάσαμε στο σπίτι των ψαράδων για να δούμε τί έγινε. Δεν πήγα κοντά. Εγώ δουλεύω, φοβήθηκα να πάω. Είχαν κάτι ζημιά στο σπίτι. Είδα πέτρες στο πάτωμα. Δεν μπήκα μέσα. Είδα τα δύο παιδιά να κουβαλάνε έναν τρίτο Αιγύπτιο, που ήταν χτυπημένος. Τον έβγαζαν από το σπίτι για να τον βάλουν στο ασθενοφόρο. Τον κρατούσαν από τους ώμους. Δεν μπορούσε να κινηθεί μόνος του. Ήταν λιπόθυμος. Ήταν χτυπημένος στο πρόσωπο. Έσταζαν τα αίματα από το σαγόνι του».

πηγή

 

Iδού οι”εγκληματικές οργανώσεις”-Οι συμμορίες του Αγιου Παντελεήμονα: Φόνοι, λαθραία και ομερτά

oi-summories-tou-agiou-panteleimona-fonoi-lathraia-kai-omerta

Συμμορίες που δεν διστάζουν να σκοτώσουν όποιον δεν ενδίδει στις απειλές τους λυμαίνονται τον Άγιο Παντελεήμονα, όπου δρουν Μπαγκλαντεσιανοί ποινικοί που αρπάζουν πακέτα τσιγάρων και ψιλικά για να τα πουλήσουν στη μαύρη αγορά για μόλις μερικές εκατοντάδες ευρώ.

Στην περιοχή κυριαρχεί μία ιδιότυπη ομερτά. Τα θύματα δεν καταγγέλλουν τα περιστατικά στην Αστυνομία γιατί –όπως λένε- τα κυκλώματα θα τους σκοτώσουν.

Τελευταίο θύμα τους ο Ντουλάλ. Ένας 48χρονος Μπαγκλαντεσιανός τον οποίο έπνιξαν, μαχαίρωσαν, έδεσαν χειροπόδαρα με καλώδιο και έκρυψαν σε πατάρι μέσα στο ψιλικατζίδικό του στην οδό Λιοσίων 150. Ο Ντουλάλ ήταν οικογενειάρχης, πατέρας δύο παιδιών. Μία ημέρα πριν τη δολοφονία του στις 11 Αυγούστου 2016 τον είχαν «επισκεφτεί» στο μαγαζί του δύο άτομα με τα οποία τσακώθηκε γιατί δεν ενέδιδε στις πιέσεις τους, χωρίς κανείς στο περιβάλλον του να γνωρίζει ακριβώς τι είδους απειλές ήταν αυτές. Και αυτό γιατί ο 48χρονος φοβόταν ακόμα και να μιλήσει γι’ αυτό.

Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της επόμενης ημέρας, οι γείτονες τον είδαν για τελευταία φορά να τους λέει καλημέρα στις 8.00 το πρωί. Στις 9.00 τρεις Μπαγκλαντεσιανοί μπήκαν στο ψιλικατζίδικο, κλείδωσαν από μέσα την πόρτα και τον δολοφόνησαν άγρια. Ο άνθρωπος που βρήκε νεκρό τον Ντουλάλ είναι οΜιχάλης Λάιος, ο οποίος περιγράφει στον «ΕΤ»: «Ανησύχησα και πήγα στο μαγαζί να δω τι έχει συμβεί. Βρήκα την πόρτα ανοικτή. Ανέβηκα στο πατάρι και είδα τον Ντουλάλ μαχαιρωμένο σε πολλά σημεία, δεμένο επαγγελματικά και γεμάτο αίματα. Οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό είναι αδίστακτοι. Τον Ντουλάλ τον ξέραμε 20 χρόνια. Ήταν οικογένειά μας. Δούλευε σε συνεργείο αυτοκινήτων από το 1996 μέχρι το 2009, ήταν πάντα νόμιμος, τα παιδιά του πήγαιναν σε σχολείο δίπλα από το μαγαζί του και δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν. Το τελευταίο διάστημα ήταν πολύ στενοχωρημένος. Κάποιοι τον πίεζαν. Μετά από αυτό που έγινε δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια. Μου έρχονται οι εικόνες στο μυαλό».

Λίγο καιρό πριν τη δολοφονία του 48χρονου, Μπαγκλαντεσιανοί είχαν εισβάλλει σε άλλο ψιλικατζίδικο της περιοχής που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού μίλησε στον «ΕΤ» αλλά δεν επιθυμεί να δημοσιευτεί το όνομά του διότι –όπως λέει- «αν τα πω και με βρουν τα με σκοτώσουν»: «Είχαν μπει τρία άτομα. Άρχισαν να αρπάζουν πράγματα από το μαγαζί. Όταν πήγα να τους σταματήσω με μαχαίρωσαν. Τότε τους είπα ότι μπορούν να πάρουν ότι θέλουν. Μου πήραν όλα τα τσιγάρα, μερικές κάρτες για κινητά τηλέφωνα και έφυγαν. Δεν το κατήγγειλα ποτέ στην Αστυνομία».

Στην υπόθεση του Ντουλάλ οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, οι οποίοι κατάφεραν με συστηματική δουλειά να συλλάβουν τους τρεις δολοφόνους, διαπίστωσαν ότι οι δράστες βγαίνοντας από το ψιλικατζίδικο κουβαλούσαν δύο σακούλες γεμάτες τσιγάρα. Εντύπωση προκάλεσε ότι δεν πήραν χρήματα. Οι τρεις δράστες βρέθηκαν ύστερα από αξιοποίηση οπτικού υλικού που συνελέγη από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται σε μάντρα επί της οδού Λιοσίων.

Αρμόδιοι αξιωματικοί της Ασφάλειας αναφέρουν ότι «οι τρεις δράστες κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Κανείς τους δεν μας δήλωσε μόνιμη κατοικία. Ζούσαν από εδώ και από εκεί στην πόλη. Αρχικά μιλήσαμε για ληστεία γιατί τους είδαμε να βγαίνουν από το μαγαζί κρατώντας σακούλες και γιατί το προφίλ τους δεν συνάδει με λαθρεμπόρους τσιγάρων. Δεν μπορούμε, όμως, να είμαστε σίγουροι για τίποτα και η έρευνα συνεχίζεται».

Άνθρωπος από το στενό περιβάλλον του 48χρονου αναφέρει ότι ο Ντουλάλ υπενοικίαζε σε συγγενή του ψιλικατζίδικο στον Πειραιά, όπου είχαν βρεθεί λαθραία τσιγάρα χωρίς να το γνωρίζει ο Ντουλάλ: «Μόλις το έμαθε είπε στον συγγενή του ότι αν ξαναβάλει λαθραία τσιγάρα στο μαγαζί θα τον πετάξει έξω. Δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με αυτά». Παραμένει μυστήριο αν το κύκλωμα που είχε φροντίσει για να μπουν λαθραία τσιγάρα στο ψιλικατζίδικο του Πειραιά ενοχλούσε τον Ντουλάλ γνωρίζοντας ότι εκείνος δεν ήθελε τα μαγαζιά του να έχουν καμία σχέση με πωλήσεις παράνομων προϊόντων.

πηγή