Ίδρυση Αγροτοκτηνοτροφικού Σωματείου Μεσσηνίας: Σάββατο 20 Αυγούστου, 19:30, Γαργαλιάνοι

Ίδρυση Αγροτοκτηνοτροφικού Σωματείου Μεσσηνίας: Σάββατο 20 Αυγούστου, 19:30, Γαργαλιάνοι

Το Σάββατο 20 Αυγούστου και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα βιβλιοθήκης των Γαργαλιάνων εκδήλωση για την ίδρυση Αγροτοκτηνοτροφικού Σωματείου Μεσσηνίας.

Η Χρυσή Αυγή έχει συσπειρώσει εκατοντάδες Έλληνες που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή. Αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς σε ολόκληρη την επικράτεια στηρίζουν εμπράκτως τον τιτάνιο αγώνα μας για την αυτάρκεια των Ελληνικών προϊόντων μέσω της εθνικής μας παραγωγής.

Κεντρικοί ομιλητές: Ιωάννης Λαγός (Βουλευτής Β΄ Πειραιώς), Γεώργιος Επιτήδειος (Ευρωβουλευτής).

Σάββατο 20 Αυγούστου, 19:30, αίθουσα βιβλιοθήκης Γαργαλιάνων

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star