Μεταλλαγμένα Ιδεώδη: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες (Agones) Ελλήνων σε Ολυμπιακά Παιχνίδια (games).

603px-Libation_Macron_Louvre_G149

Ο Βασιλιάς Ίφιτος της Ήλιδος ένοιωθε θλιμμένος.
Οι φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλλε στο βασίλειο του για δικαιοσύνη, ασφάλεια και ευημερία δεν είχαν αποτέλεσμα.
Την αγάπη αντικατέστησε ο φθόνος, την αρετή η απάτη, τον έρωτα η πορνεία και την ευσέβεια η ασέβεια προς τα Θεία.
Βρισκόμαστε στο 800 π.Χ. και ο βασιλιάς Ίφιτος αναζητώντας λύσιν στο αδιέξοδο, ζητά χρησμόν από το μαντείο των Δελφών.
Το μήνυμα του Θεού Απόλλωνα ήτο σαφές: “τον αγώνα ανανεούν και τοις νικώσιν άθλον διδόναι κότινον εξ’ αγρίας ελαίας στέφανον”.
Πρώτη φορά στην ιστορία, ο μέγιστος ιατρός Απόλλωνας, αποκάλυπτε στην ανθρωπότητα την τιθάσευσιν του ενστίκτου της επιθετικότητος του ανθρώπου μήνις, δια μέσου της ευγενούς αμίλλης των αγώνων του σταδίου.
Την μετουσίωσιν της επιθετικότητος για την υπεράσπισιν του εγώ του, σε ένα ιδεώδες, δια μέσου του μόχθου, αγώνος.
Να κάνει τον άθλο (αθλητής) χωρίς ρεκόρ και πρωταθλητισμό, δίχως να γίνει άθλιος και παραφύσιν.
Είναι αδύνατον ο άνθρωπος άλτης να νικήσει το ψύλλο που πηδάει 200 φορές το ύψος του.
Οι τοκογλύφοι παγκοσμιοποιητές είχαν διαφορετική άποψιν από τον Θεό Απόλλωνα.
Στους Ολυμπιακούς κύκλους προσέθεσαν τρεις λέξεις.
CUTIUS – ALTIUS – FORTIUS (ταχύτερα, υψηλότερα, δυνατότερα) και οι Ολυμπιακοί αγώνες μεταλλάχθηκαν σε παιχνίδια (games), από το ρήμα εμπαίζω, κοροϊδεύω.
Οι Αθλητές έγιναν πρωταθλητές της κοροϊδίας και του ντόπινγκ.
Τον κότινο (κοτέω, οργή εναντίον κάποιου) που έγινε στεφάνι αντικατέστησε πακτωλός χρημάτων, στον ολυμπιονίκη που κατέστρεψε την υγεία του και αποκοίμισε τις μάζες με το απατηλό θέαμα.-
Να λοιπόν γιατί οι ολυμπιακοί αγώνες πρέπει να γίνονται μόνιμα στην Ελλάδα την κοιτίδα του πολιτισμού.
Ένα χρέος προς την ανθρωπότητα, που θα εκπληρωθεί, όταν αποκτήσουμε ξανά στην πατρίδα μας Σύνορα, Σύνταγμα και Εθνικό Νόμισμα.
Ιδομενέας Αντ. Σαρρής

(Εθνική Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star