Εθνικά κεφάλ(α)ια (και στομάχια)

kar
Με καλή παρέα “συνέλαβε” ο φωτογραφικός φακός τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή σε βραδινή έξοδο στον Ωρωπό. Σε καλή διάθεση με καλοκαιρινό casual look o Κώστας Καραμανλής βρέθηκε στον Ωρωπό συντροφιά με τον βουλευτή Ανδρέα Κουτσούμπα. Ο πρώην πρωθυπουργός απόλαυσε το ποτό του μαζί με τα παρελκόμενα και πέρασε μια χαλαρή βραδιά όπου βέβαια δεν έλειψε η πολιτική συζήτηση για τις εξελίξεις εν μέσω καύσωνα. Τι ειπώθηκε σε ρεπορτάζ στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ του Σαββάτου…

(άλλα εθνικά κεφάλια και στομάχια από εδώ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star