ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ: Συνέπειες των Hot Spots στις Τοπικές Κοινωνίες

IMG_0249-2Με μία Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνει την αλληλεγγύη μόνο στα χαρτιά και με δηλώσεις των χαρτογιακάδων και μη εκλεγμένων Επιτρόπων (βλέπε Αβραμόπουλος) και με την ελληνική κυβέρνηση ΣΑΝΕΛ, όπου οι παρελάσεις διαφορετικότητας έχουν μεγαλύτερη σημασία από το δράμα των κατοίκων που γειτνιάζουν με τα περίφημα κέντρα φιλοξενίας – παρανομίας (λαθρο)μεταναστών, η Χρυσή Αυγή θα συνεχίσει να αναδεικνύει το μείζον πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης και των σοβαρών επιπτώσεων αυτής στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό υπέβαλα στην Επιτροπή την ερώτηση που ακολουθεί:

Σύμφωνα με διαδικτυακά δημοσιεύματα, η κατάσταση εντός και εκτός του Κέντρου Φιλοξενίας προσφύγων και λαθρομεταναστών στη Μόρια της Λέσβου είναι εκτός ελέγχου.

                Αφενός, μεγάλος αριθμός ατόμων που φιλοξενούνται στο κέντρο προβαίνουν σε ποινικά αδικήματα, όπως εμπόριο ναρκωτικών, έκδοση γυναικών ακόμη και ανηλίκων, εμπόριο ναρκωτικών, βιασμούς κτλ. Αφετέρου, επιδίδονται σε καταστροφές περιουσιών και ληστείες σπιτιών κατοίκων της περιοχής, ενώ δεκάδες είναι οι καταγγελίες απόπειρας των παραπάνω.

                Οι ευθύνες που βαρύνουν τις αρχές σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο είναι μεγάλες και δεδομένες, όμως ερωτάται η Επιτροπή αν προτίθεται, επιτέλους, να προχωρήσει σε σχεδιασμό δημιουργίας κέντρων φιλοξενίας εντός της Τουρκίας, σε συνεργασία με την ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και σε συνέχεια της συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star