Ελ. Συναδινός: Αλβανία σεβάσου την Ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016, παρενέβην στη συζήτηση με θέμα την έκθεση για την Αλβανία και αναρωτήθηκα αν στο βωμό της εξεύρεσης πιεστικής λύσης για τη μεταναστευτική κρίση, θυσιάζουμε βασικές αρχές και πανανθρώπινες αξίες που καταπατούνται σε αυτή την χώρα. Τόνισα δε ότι, ο εξευρωπαϊσμός των Βαλκανίων χωρίς να τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις σταθερότητας και αλληλεγγύης, θα οδηγήσει στη βίαιη βαλκανοποίηση της ΕΕ.

Ακολουθεί η ομιλία:

Κύριε πρόεδρε,

Ο επίτροπος Αβραμόπουλος και η Επιτροπή γενικά σχεδιάζουν να συμπεριλάβουν την Αλβανία, μαζί με την Τουρκία, το Κοσσυφοπέδιο, τα Σκόπια και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, στον κατάλογο με τις ασφαλείς χώρες.

Βέβαια αυτό γίνεται προκειμένου να καταστούν ευκολότερες οι απελάσεις, αλλά με κάνει να αναρωτιέμαι μέχρι που μπορεί να φτάσει ο ενδοτισμός κάποιων ευρωπαίων πολιτικών.

Δε γνωρίζω αν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, αλλά μήπως στο βωμό της εξεύρεσης πιεστικής λύσης για τη μεταναστευτική κρίση, θυσιάζουμε βασικές αρχές και πανανθρώπινες αξίες;

Μήπως η Αλβανία έγινε ξαφνικά χώρα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του λόγου και η ανεξιθρησκία προστατεύονται;

Όπου η διεθνώς αναγνωρισμένη ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου απολαμβάνει τα δικαιώματα που ορίζουν το διεθνές δίκαιο και οι συμβάσεις;

Όπου δεν υπάρχουν εγκληματικές συμμορίες, παρακλάδια αντίστοιχων τουρκικών, βοσνιακών, κοσσοβάρικων και σκοπιανών, που εμπορεύονται όπλα, ναρκωτικά, ανθρώπινα όργανα και λευκή σάρκα;

Ξεχάσαμε ή κάνουμε τους αφελείς και αδαείς ότι στην Αλβανία διαμένουν και εκπαιδεύονται τζιχαντιστές τρομοκράτες;

Καλό θα ήταν κάποιοι ευρωπαίοι ηγέτες με κοντή μνήμη και γνώση να θυμούνται, ότι ο εξευρωπαϊσμός των Βαλκανίων χωρίς να τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις σταθερότητας και αλληλεγγύης, θα οδηγήσει στη βίαιη βαλκανοποίηση της ΕΕ.

Και όπως πολλάκις έχει λεχθεί, τα Βαλκάνια είναι η πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης.

Ευχαριστώ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star