Ἀπὸ τὴν στοὰ τῆς «Ἀθηναϊκῆς Λέσχης» μᾶς ἔρχονται πάλι οἱ …«σωτῆρες»!!!

Ἀπὸ-τὴν-στοὰ-τῆς-«Ἀθηναϊκῆς-Λέσχης»-μᾶς-ἔρχονται-πάλι-οἱ-...«σωτῆρες»1 (1)

 

Από τη Στοά της …«πατριωτικής» Αθηναϊκής Λέσχης θα ξεκινήσει ο …«επαναστάτης» Φραγκούλης με τον Μπαλτάκο, για να παρασύρουν απεγνωσμένους ψηφοφόρους.

Από εκεί ξεκινούν όλα τα μεγάλα κόλπα.

Ἀπὸ-τὴν-στοὰ-τῆς-«Ἀθηναϊκῆς-Λέσχης»-μᾶς-ἔρχονται-πάλι-οἱ-...«σωτῆρες»2

πηγή

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star