ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΓΗ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΒΑΖΟΥΝ ΠΟΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ – ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΕΜΠΡΟΣ»

 

θεσσαλικος-καμπος

Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση πώλησης της αγροτικής γης που παράνομα κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της από­κτησης του «υγιούς» κομματιού της ΑΤΕ, σε πολυεθνικές εταιρείες, γερμανικών, γαλλικών και ισραηλινών συμφερόντων.

Μέσα στο 2016, θα δοθούν προς «αξιοποίηση» από τον μεγαλοτραπεζίτη Μιχάλη Σάλλα (πρώην ταμία του ΠΑΣΟΚ), που αγόρασε «αντί ψιχίων», την μεγαλύτερη, σε ακίνητο πλούτο, τράπεζα της χώρας, περισσότερα από 785.000 στρέμματα αγροτικών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτά­σεων.

Το σχέδιο έχει τις ευλογίες του υπουργού Αγροτικής Ανά­πτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, που προχωρεί στην δημιουργία φορέα διαχείρισης της γεωργικής γης.

Πρωτεύοντα ρόλο θα έχει η Συμβολαιακή Τραπεζική, η νε­οσύστατη Τράπεζα της Πειραιώς που θα ειδικεύεται σε θέμα­τα εμπορίας γεωργικών εφοδίων και μακροχρόνιας μίσθω­σης αγροτικών καλλιεργειών. Στο σχέδιο προβλέπεται η εί­σοδος εταιρειών (που θα βαφτισθούν ομάδες) στην ενοικία ση εκτεταμένων αγροτικών εκτάσεων.

Στο σχέδιο αυτό- και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον- συμ­μετέχει κι ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός Bayer που τα τελευταία χρόνια αποτελεί τον μεγάλο ανταγωνιστή της Monsa­nto στα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελική επιλογή των ομάδων (βλέπε πολυεθνικών) θα την έχει επι­τροπή εμπειρογνωμόνων που θα ορίσει ο Αποστόλου.

Προκειμένου δε να διευκολυνθεί ο επόμενος στόχος, ο ο­ποίος είναι η ίδρυση Τράπεζας Γης και Ακινήτων, όπου θα με­τέχουν οι διεθνείς τοκογλύφοι που θέλουν να αρπάξουν την ελληνική γη, εξετάζεται:

  • Να δίνονται γεωργικές εκτάσεις σε «αγροτικούς ομί­λους», στο πλαίσιο «σχεδίων βελτίωσης».
  • Να έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση γεωργι­κών εκτάσεων λευκό μητρώο, όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες, τους δημόσιους οργανισμούς και την Εφορία, κάτι που αποκλείει αυτομάτως σχεδόν 9 στους 10 ‘Ελληνες παραγωγούς.

Παράλληλα, επιχειρείται η εξάλειψη των αγροτικών συ­νεταιρισμών, ώστε να αφανισθεί κάθε φωνή των καλλιεργη­τών, μέσω της σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας με την επω­νυμία «Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊ­όντων» (ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ).

Στο χαρτοφυλάκιο της ΔΙΑΓΕΠ, το οποίο ουσιαστικά θα ελέγχεται από την Συμβολαιακή Τραπεζική Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Πειραιώς, θα περιέλθουν όλα τα ακίνητα και ο εξοπλισμός των υπό εκκαθάριση συνεταιρισμών.

Στην λίστα ήδη έχουν συμπεριληφθεί σχεδόν όλες οι συ­νεταιριστικές ενώσεις της χώρας και οι περιουσίες τους.

Ιθύνων νους της όλης προσπάθειας και «προξενητής» του γάμου με την Bayer είναι ο σύμβουλος διοίκησης της Τρά­πεζας Πειραιώς, Χριστόδουλος Αντωνιάδης, που βρίσκεται σε απόλυτη συνεργασία με τον διευθυντή αγροτικού τομέα του ιδίου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, Γιάννη Χανιωτάκη.

Και οι δυο τους επιδιώκουν το 20% των ετήσιων εξαγω­γών αγροτικών προϊόντων να αφορούν προϊόντα που πα­ράγονται μέσα από προγράμματα της Συμβολαιακής Τρα­πεζικής.

Οι συγκεκριμένοι βρίσκονται σε απευθείας συνεννόηση με πολυεθνικές του χώρου που εδώ και χρόνια θέλουν να επινοικιάσουν ελληνικές αγροτικές εκτάσεις, τόσο στην Θεσ­σαλία όσο και στην Κεντρική Μακεδονία.

Έντονο ενδιαφέρον υπάρχει από ισραηλινή εταιρεία για την μίσθωση 30.000 στρεμμάτων γεωργικής γης στην περιοχή της λίμνης Κάρλας, στα όρια των νομών Μαγνησίας και Λάρισας, που ανήκει στην πρώην Αγροτική Τράπεζα.

Από την πλευρά του ο Αντωνιάδης, που είναι και πρόεδρος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, υποστηρίζει ότι «η στήριξη της ιδιωτι­κής οικονομίας, (δηλαδή οι πολυεθνικές) είναι μονόδρομος για την επιστροφή της γεωργίας και γενικότερα της χώρας στην ανάπτυξη».

Σε απλά ελληνικά, το ξεπούλημα της αγροτικής γης στους διεθνείς δυνάστες περιγράφεται από τους τραπεζι­κούς τεχνοκράτες, ως αξιοποίηση μεγάλων… επενδυτικών ευκαιριών.

Μόνο που αυτή την φορά έχουν λογαριάσει χωρίς τον ξε­νοδόχο, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι οι Έλλη­νες καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι επιτέλους βγή­καν από την χειμερία νάρκη τους και επέλεξαν με αποφασι­στικότητα τον δρόμο της αντίστασης.

Όπως και να το κάνουμε, είναι μια ελπιδοφόρος διαφορά, σε σχέση με τις κινητοποιήσεις των προηγούμενων ετών που γίνονταν κατά βάση γιατί αργούσαν μερικές εβδομάδες να τους χορηγηθούν οι κοινοτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές αποζημιώσεις…

Πλέον είναι θέμα ζωής και θανάτου για τον αγροτικό κό­σμο να μην περάσουν τα σχέδια όλων όσοι θέλουν να αρπά­ξουν την γη μας και να μετατρέψουν τους ίδιους σε κολίγους.

Γ. ΦΡAΓΚΟΣ

(Εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ, φ. 135)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star