25 NOEMBRIOY-Αγία Αικατερίνη και Υπατία

445px-José_de_Ribera_056

Jusepe de Ribera (1591-1652):Desposorios misticos de Santa Catalina de Alejandria-Metropolitan Museum of Art, New York.

Τα αρχαία μαρτυρολόγια σιωπούν για το βίο της, ο οποίος για το λόγο αυτό έγινε αντικείμενο βαθιάς έρευνας, χωρίς όμως η κριτική που ασκήθηκε στις πηγές να διαφωτίσει το θέμα. Τα 4 υπάρχοντα μαρτυρολόγια στην ελληνική με αρκετές παραλλαγές είναι: Συμεών του Μεταφραστή (PG 116, 276-301), Αθανασίου ταχυγράφου και δυο αγνώστων συγγραφέων. Επίσης υπάρχουν στη λατινική, αραβική και ιβηρική. Επίσης, ασχολήθηκαν οι: Ευσέβιος (Εκκλ. Ιστορία η΄ 14), Ρουφίνος (Hist. Eccl. VIII, 17), Βαρόνιος και άλλοι, όπως ο ορθόδοξος αγιολόγος Σέργιος (πλήρες Μηνολόγιο της Ανατολής, Η Αγία Αικατερίνη, Βλαδίμηρο 1901, σελ. 482, στη ρωσική).Η αγία Αικατερίνη γεννήθηκε και έζησε στην Αλεξάνδρεια επί Μαξιμιανού. Ήταν κόρη του επάρχου της Αλεξάνδρειας Κώνστα. Διακρίθηκε για σπάνια σοφία και ωραιότητα. Με διαταγή του Μαξιμιανού συμμετείχε σε συζήτηση για τη χριστιανική πίστη με 50 φιλοσόφους. Στη συζήτησε θριάμβευσε με συνέπεια να γίνουν χριστιανοί και οι 50, μαζί με τη σύζυγο του Μαξιμιανού Φαυστίνα, τον αξιωματικό συνοδείας Πορφύριο και 200 στρατιώτες. Όλοι αποκεφαλίστηκαν με διαταγή του Μαξιμιανού.Αντιστάθηκε στις κολακείες και απειλές του Μαξιμιανού, έτσι εξορίστηκε, δημεύθηκε η περιουσία της, βασανίστηκε σε τροχό και τελικά αποκεφαλίστηκε το 305. Τα λείψανά της ανακαλύφτηκαν τον 8ο αιώνα στις παρυφές του όρους Χαρήβ από χριστιανούς της Αιγύπτου και μεταφέρθηκαν στην Ι. Μονή του Σινά, όπου σώζονται μέχρι σήμερα. Η μνήμη της αγίας τιμάται στις 25 Νοεμβρίου. Θεωρείται προστάτιδα της νεολαίας και ιδιαίτερα της φιλοσοφίας, στη δε Δύση είναι κάτι ανάλογο των Τριών Ιεραρχών. Θεωρείται προστάτης των Μηχανικών.Γύρω από το όνομά της δημιουργήθηκε σύγχυση, εξαιτίας παράδοσης στη Λαοδίκεια της Μ. Ασίας, σύμφωνα με την οποία η αγία Αικατερίνη υπήρξε ένα και το αυτό πρόσωπο με τη φιλόσοφο Υπατία. Οι γνώμες διχάζονται. Οι Ρουφίνος και Ευσέβιος αναφέρουν ως αρχικό το όνομα Δωροθέα. Αικατερίνη ονομάστηκε αργότερα, για την καθαρότητα και αγνότητα του βίου της (Αικατερίνα – Αεικαθερίνα). Ο Συνέσιος, επίσκοπος Πτολεμαϊδος (PG 66, 1321) και από τους συγχρόνους ο Β. Μυρσιλίδης (βιογραφία της φιλοσόφου Ελληνίδος Υπατίας, Αθήναι 1926) ταυτίζουν την αγία με τη φιλόσοφο Υπατία. Ο Μυρσιλίδης μάλιστα στηρίζει τη γνώμη του, στο ότι μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή οι κάτοικοι της περιοχής Λαοδίκειας διέσωζανπαλαιά παράδοση, σύμφωνα με την οποία στο χωριό Δενισλή (υπηρέτησε εκεί ως Διευθυντής της Σχολής της Ελληνικής Κοινότητας περί το 1897) είχαν εορτή στις 25 Νοεμβρίου «εις τιμήν και μνήμην Υπατίας της φιλοσόφου και μάρτυρος», στην οποίαν έλαβε μέρος και ο ίδιος. Συμπληρώνει μάλιστα ότι ο εκεί ναός, κατά τη σχετική επιγραφή, οικοδομήθηκε «εκ βάθρων εις τιμήν και μνήμην Υπατίας (φιλοσόφου και μάρτυρος)» και ότι «πανηγυρίζει την 25ην Νοεμβρίου, εορτήν της παρθενομάρτυρος του Χριστού Αικατερίνης, υπό το όνομα της οποίας τα πλήθη των πέριξ οικούντων πιστών εορτάζουν την σοφήν ρήτορα κόρην Υπατίαν» (Β. Μυρσιλίδη, Βιογραφία ………. και περιοδικό «Κιβωτός», Νοε-Δεκ. 1953).Η Υπατία ήταν φιλόσοφος (370-415), διαπρεπής μαθηματικός και αστρονόμος, επεδίδετο δε και στη Μηχανική. Εφηύρε διάφορα επιστημονικά όργανα, όπως έναν αστρολάβο, μια συσκευή για την απόσταξη του νερού και μια άλλη για τη μέτρηση της στάθμης και του ειδικού του βάρους. Είχε διάσημους μαθητές, εθνικούς και χριστιανούς, όπως ο Ησύχιος, ο Ερκουλιανός, ο Αμμώνιος Σακκάς, ο Συνέσιος Κυρήνης, μετέπειτα Μητροπολίτης Πτολεμαϊδος κ.ά.Επειδή οι μαθηματικοί, οι μη καλώς μεταχειρίζοντες τα τέσσερα είδη της Μαθηματικής, τα κυριότερα: Αριθμητική, Γεωμετρία, Μουσική και Αστρονομία και τους φυσικούς λόγους αυτών εξετάζοντες, δηλ. εκείνοι όπου «τερατεύονται» (τα Μαθηματικά) θεωρούντο μάγοι (ξα΄ κανόνας Πενθέκτης Οικουμενικής), η δε μαθηματική επιστήμη και η γεωμετρία (οι κακώς μεταχειριζόμενες) κατακρίνονται, διότι οδηγούν στην αστρολογία (λς΄ κανόνας της συνόδου της Λαοδίκειας του 364) και οι τοιούτοι οι ασκούντες την επιστήμη αυτήν αφορίζονται από την Εκκλησία, για τούτο και η Υπατία ως μαθηματικός θεωρήθηκε μάγος και έπρεπε να τιμωρηθεί.Φανατικοί μοναχοί, οπαδοί του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Κυρίλλου, με πρωτοστατούντα τον Αναγνώστη Πέτρο, λυντσάρισαν τη φιλόσοφο Υπατία, την γύμνωσαν και την κατακρεούργησαν με σπασμένα κεραμίδια μέσα στο Ναό του αγίου Μιχαήλ, βάφοντας με το αίμα της το δάπεδο και τους τοίχους του ναού και ακολούθως μετέφεραν το διαμελισμένο σώμα της και το έκαψαν στον Κυναρίωνα μαζί με τα πολύτιμα επιστημονικά και φιλοσοφικά της συγγράμματα: «Αποδύσαντές τε την εσθήτα οστράκοις ανείλον και μεληδόν διασπάσαντες επί τον Κυναρίωνα τα μέλη συνάραντες πυρί κατηνάλωσαν» (Σωκρ. Εκκλ. Ιστ. Βιβλ. 7. Κεφ. 15).Από πολλούς κατηγορήθηκε ο Κύριλλος, για την άγρια δολοφονία της Υπατίας, από μαινόμενο όχλο, καθοδηγούμενο από τον Αναγνώστη Πέτρο. Λέγεται, ότι κατά την ημέρα της δολοφονίας της Υπατίας, ο Κύριλλος απουσίαζε από την Αλεξάνδρεια, πάντως δεν αναφέρεται εκκλησιαστική τιμωρία του Αναγνώστη, ούτε και κανενός από το πλήθος.Ο Συνέσιος ο Κυρηναίος (+416), μαθητής και θαυμαστής της Υπατίας, μέσα από την αλληλογραφία του με την Υπατία, άφησε την πληροφορία ότι η νεοπλατωνική φιλόσοφος είχε εκφράσει την επιθυμία της να γίνει Χριστιανή: «ποθώ γαρ Χριστιανή αποθανείν». Γι’ αυτό, επειδή η Υπατία ήταν Χριστιανή προσύλητη, η Εκκλησία την τιμά ως Χριστιανή, και μάλιστα ως ΑΓΙΑ, επειδή είχε την πρόθεση να βαπτισθεί και δεν πρόλαβε, λόγω της δολοφονίας της. Μια άλλη παραλλαγή θέλει την Υπατία να τιμάται με το όνομα: Αγία Αικατερίνη, στις 12 Ιουλίου (Για την ταύτιση Αγίας Αικατερίνης και Υπατίας, δες το βιβλίο της Μ. Dzielska, σς. 209/210. Πρβλ. R. Richardson, The Starlovers, N.Y. 1967. Επίσης, το βιβλίο «Παγανιστικός Ελληνισμός ή Ελληνορθοδοξία;» π. Γ. Μεταλληνού, Εκδ. Αρμός 2003).2836114161_a050434999Παρενθετικά αναφέρονται κάποια στοιχεία για τον μαθητή της Υπατίας ΣΥΝΕΣΙΟ, Επίσκοπο Πτολεμαΐδας.Γεννήθηκε το 370 στην Κυρήνη από πλούσιους γονείς και σπούδασε φιλοσοφία στην Αλεξάνδρεια, όπου παρακολούθησε τις παραδόσεις της περίφημης μαθηματικού και φιλοσόφου Υπατίας. Παρέμεινε 3 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, για να προωθήσει τη λύση των προβλημάτων της πατρίδας του στον αυτοκράτορα Αρκάδιο. Το 403 νυμφεύθηκε μια χριστιανή στην Αλεξάνδρεια με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας Θεόφιλου, αν και ο ίδιος δεν ήταν χριστιανός.Μετά το θάνατο του επισκόπου Πτολεμαΐδας, ο λαός ζήτησε ως διάδοχό του τον Συνέσιο, ο οποίος είχε εξελιχθεί σε περίφημο νεοπλατωνικό φιλόσοφο με πλούσια συγγραφή έργων. Ο Αρχιεπίσκοπος Θεόφιλος αποδέχθηκε την επιθυμία του λαού, αλλά ο Συνέσιος αρνήθηκε, διότι: α/ ως φιλόσοφος είχε αντίθετες προς τον χριστιανισμό ιδέες (προΰπαρξη ψυχών, αιωνιότητα του κόσμου, απόρριψη ανάστασης των σωμάτων κ.ά.), β/ ήταν νυμφευμένος και γ/ δεν ήταν χριστιανός. Ο Αρχιεπίσκοπος του συνέστησε να δεχτεί, διατηρώντας τις φιλοσοφικές του ιδέες, αλλά να μην τις διδάσκει («τα μεν οίκοι φιλοσόφων, τα δ’ έξω φιλομυθών»), να διατηρήσει τη σύζυγό του, η δε βάπτισή του σε χριστιανό θα γινόταν προ της χειροτονίας του. Έτσι, μετά την εκλογή του σε Επίσκοπο, βαπτίσθηκε και κατόπιν χειροτονήθηκε σε όλους τους βαθμούς της ιερωσύνης από τον Αρχιεπίσκοπο Θεόφιλο. Είχε σύντομη αρχιερατεία (410-414) αντιμετώπισε δε σοβαρές δυσκολίες με ποικίλα ποιμαντικά και κοινωνικά προβλήματα (PG 66, 1432).Ο Συνέσιος υπήρξε λαμπρό παράδειγμα φιλόσοφου ιεράρχη και έγραψε αξιόλογες πραγματείες: Περί Βασιλείας, Προς Παιόνιον, υπέρ του δώρου αστρολαβίου, Αιγύπτιος ή περί προνοίας, Φαλάκρας εγκώμιον, Κατάστασις, Ύμνοι, Επιστολές. Πάντως είναι άξιον απορίας, το πώς ένας Επίσκοπος, που είναι «εις τύπον και τόπον Χριστού» (Αντιοχείας Ιγνάτιος), μπορεί να διατηρεί τις νεοπλατωνικές του απόψεις, οι οποίες είναι τελείως αντίθετες με τη χριστιανική διδασκαλία. Δηλαδή μπορεί ένας Επίσκοπος να είναι αιρετικός, αρκεί να μη διδάσκει την αίρεση που πιστεύει; Παράξενη, αλήθεια, αντίληψη. Φαίνεται, ότι είναι και αυτό ένα από τα παράξενα και δυσεξήγητα της Εκκλησίας μας, αν και ο ιε΄ κανόνας της ΑΒ΄ Συνόδου αναφέρει, ότι «επιβάλλεται η μνημόνευση του ονόματος του Επισκόπου κλπ. κατά τη θ. μυσταγωγία από κάθε Ιερέα, όταν ο Επίσκοπος δέχεται μια αίρεση, «την φυλάττει όμως εις το κρυπτόν και δεν την κηρύττει», διότι ενδέχεται αφ’ εαυτού του να διορθωθεί (Πηδάλιο, σελ. 358, κατά την ερμηνεία Βαλσαμώνα, την οποίαν αποδέχεται ο άγιος Νικόδημος).Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣπηγή

 

Κρεοπώλης πήρε στο κυνήγι με μπαλτά, γυναίκα υπάλληλο της επιθεώρησης εργασίας

9f45fdf7c73a3d584066a6eae0e5f563_L

Όλα έγιναν χθες σε κρεοπωλείο, όταν μια γυναίκα υπάλληλος της

Επιθεώρησης Εργασίας Αργολίδας δέχθηκε προσωπική επίθεση από τον μαινόμενο ιδιοκτήτη κρεοπώλη, ο οποίος εκτός από τα “γαλλικά” που της είπε, άρχισε να την κυνηγάει μέσα στο κατάστημα με μπαλτά για να μην πραγματοποιήσει τον έλεγχο και να φύγει.

Η γυναίκα σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε την υπηρεσία της όπου μετά από λίγο στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας και αστυνομία κατέφθασαν στο σημείο. Ο κρεοπώλης θα πληρώσει απ ότι φαίνεται ακριβά την συμπεριφορά του απεναντι στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, πέρα από το τσουχτερό πρόστιμο για αδήλωτη εργασία που σύμφωνα με πληροφορίες ήδη του επιβλήθηκε.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

Νταβούτογλου: Δικαίωμά μας να υπερασπιζόμαστε τον εναέριο χώρο της Τουρκίας

ImageHandlerH070YXTV

«Είναι εθνικό μας καθήκον» η υπεράσπιση των συνόρων της Τουρκίας, δήλωσε ο Τούρκος πρωθυπουργός – «Έίμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε θυσία σχετικά με την ασφάλεια, τη ζωή των πολιτών μας και την ασφάλεια των συνόρων μας», πρόσθεσε

Μετά την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού τύπου SU-24 στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας σκληραίνει η στάση της Ρωσίας απέναντι στην Τουρκία.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, έκανε λόγο για «πισώπλατη μαχαιριά από συνεργούς των τζιχαντιστών» και επισήμανε πως θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Η κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους είναι πισώπλατη μαχαιριά από συνεργούς του Ισλαμικού Κράτους. Θέλουν το ΝΑΤΟ να υπηρετήσει τα συμφέροντα του Ισλαμικού Κράτους; Ξέρω ότι κάθε κράτος έχει τα δικά του συμφέροντα και πάντα τα σεβόμαστε αλλά δεν επιτρέπουμε να συμβαίνουν τέτοια εγκλήματα όπως αυτό που συνέβη σήμερα και ελπίζουμε η διεθνής κοινότητα να ενωθεί κατά του κοινού κακού. Στηριζόμαστε σε όλες τις χώρες της περιοχής σε αυτόν τον αγώνα. Θα συνεχίσουμε το έργο μας με ειδικούς και μέλη της ασφαλείας και το υπουργείο Αμύνης και σε συνεργασία με τα γειτονικά κράτη», είπε ο Πούτιν και συνέχισε: «Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη Ρωσία μετά το δυστύχημα και έσπευσε να συγκαλέσει σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι ανησυχητικό. Μοιάζει σαν η Τουρκία να θέλει το ΝΑΤΟ να υπηρετήσει τα συμφέροντα του Ισλαμικού Κράτους».

Ο Τούρκος πρωθυπουργός, Αχμέτ Νταβούτογλου, από την άλλη υπεραμύνθηκε της απόφασης να καταρριφθεί το αεροσκάφος, λέγοντας πως είναι «δικαίωμα της Τουρκίας να προστατεύει τον εναέριο χώρο της εφόσον παραβιάζεται».

«Θέλουμε η διεθνής κοινότητα να γνωρίζει ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε είδους θυσία σχετικά με την ασφάλεια, τη ζωή των πολιτών μας και την ασφάλεια των συνόρων μας. Η κατάρριψη του αεροσκάφους που παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο σήμερα πρέπει να εξεταστεί ενός αυτού του πλαισίου», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας.

«Δεν υιοθετούμε μία προσέγγιση που αμφισβητεί την κυριαρχία οποιασδήποτε χώρας. Αλλά ο κόσμος οφείλει να γνωρίζει ότι είναι διεθνές δικαίωμά μας και εθνικό μας καθήκον να λάβουμε μέτρα ενάντια σε όποιον παραβιάσει τα σύνορά μας στη γη και στον αέρα, παρά τις πολλές προειδοποιήσεις», τόνισε ο Νταβούτογλου.

Την ίδια ώρα, τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα προεδρεύσει σε έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας, στην οποία θα συμμετάσχουν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο αρχηγός των γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης.

Στο μεταξύ, διαδηλωτές εμφανίστηκαν έξω από την τουρκική πρεσβεία στη Μόσχα κρατώντας πλακάτ που ανέφεραν «Τουρκία, είστε υπέρ ή κατά του Ισλαμικού Κράτους;».

πηγή

Οι Εθνικιστές απέναντι στον σκοταδισμό

diodia-drasi__article

Άρθρο της διευθύντριας της εφημερίδας “Εμπρός“, Ειρήνης Δημοπούλου – Παππά στην στήλη “Εγέρθητι”

Πώς μια στιγμή, ένα απροσδόκητο γεγονός, μπορούν να φέρουν στροφή στην αντίληψη των ανθρώπων για την ζωή γενικά και την δική τους ειδικά; Από την άλλη, οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν από την ζωή σαν άδεια μπουκάλια στις κινούμενες ζώνες των εργοστασίων μαζικής παραγωγής, χωρίς να καταλάβουν πώς έφθασαν στο μοιραίο τέλος, μια στιγμή πριν από την πτώση. Κάπως έτσι είναι και πάλι μοιρασμένος ο κόσμος μετά την περασμένη Παρασκευή.

Εμείς οι Εθνικιστές τα λέγαμε. Οι κυβερνήσεις της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, των ΗΠΑ επιχείρησαν να επιβάλουν την νοοτροπία τους, την θρησκεία τους, τα πολιτεύματά τους σε λαούς παντελώς διαφορετικούς, χωρίς να διαφέρουν και πολύ σε πρακτικές από τους σημερινούς «τζιχαντιστές». Μεταχειρίστηκαν και μεταχειρίζονται τους λαούς όπως ανόητα παιδιά στα οποία αν δεν συνετιστούν με τις οδηγίες τους, επιβάλλουν το ποιος θα τους διοικεί και πώς. Λες και οι λαοί εκείνοι δεν διαμόρφωσαν με το πέρασμα του χρόνου τους τρόπους και τις συνήθειες που ταιριάζουν στην ιδιοσυστασία τους.

Αλλά αυτή είναι ακριβώς η αντίληψη των ψευτο«δημοκρατών». Στο όνομα της Δημοκρατίας, χώρες καταπατώνται, λαοί σκοτώνονται, κυβερνήσεις ανατρέπονται. Για την δημιουργία κλίματος στην κοινή γνώμη, που θα δικαιολογεί τις επιχειρήσεις στην φιλάνθρωπη χριστιανική νοοτροπία, οι επιθέσεις που μπαίνουν κάτω από την ομπρέλα της «τρομοκρατίας» από το 2001 και μετά προσφέρουν το κατάλληλο άλλοθι. Η τρομοκρατία στην υπηρεσία της τρομοκρατίας των ολιγαρχών.

Οι Εθνικιστές είμαστε οι μόνοι που υπερασπιζόμαστε την διαφορετικότητα, το δικαίωμα των φυλών να υπάρχουν και να διαβιούν σύμφωνα με τους δικούς τους τρόπους, αλλά παράλληλα υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των δικών μας εθνών στην ύπαρξη. Μπορεί οι επαγγελματίες του αντιρατσισμού να ενοχληθούν, αλλά ο Θεός είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος φυλετιστής, δημιουργώντας την θαυμαστή βιοποικιλότητα που θέλουν να καταργήσουν μεταξύ των ανθρώπων οι αντιρατσιστές. Αυτήν την φυσική τάξη υπερασπιζόμαστε. Η πραγματικότητα είναι πως τα βουνά και οι λίμνες δεν δημιουργούνται σε εποχές ηρεμίας, μα μετά από δραματικές τεκτονικές ανακατατάξεις, και μια από αυτές συντελείται στις μέρες μας. Σε αυτούς τους καιρούς όσοι είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε την αναγκαιότητα, είναι σοφό να προσαρμόσουμε τον πλου στον άνεμο, και να προσδιορίσουμε τους δικούς μας στόχους.

Κάποιοι θα ήθελαν να αποφύγουν την δοκιμασία του ταξιδιού. Φαντάζονται να αλλάξουν κυβέρνηση ή ζωή με το πάτημα του τηλεχειριστηρίου. Κάποιοι καλλιεργούν την ψευδαίσθηση ενός εξιδανικευμένου κόσμου, τον οποίον δεν έχουν ούτε την δυνατότητα ούτε το θάρρος να δημιουργήσουν. Αφήνουν το Τώρα, και κυνηγούν λάμιες και φαντάσματα. Το τρένο των μαγικών αλλαγών φεύγει από την πλατφόρμα δύο και τρία τέταρτα. Μπορούν να επιβιβαστούν. Ευτυχώς για τους λαούς η αλήθεια είναι πολύ λιγότερο ηρωική και πολύ πιο πεζή.

Οι Ήρωες της Ιστορίας μας είχαν κοπάδια και ελιές, λέρωναν τα χέρια τους στο χώμα και στο αίμα, κι όταν γίνονταν ποιητές θεωρούσαν μόνη άξια αναφοράς τιμή να υπερασπιστούν την Πατρίδα τους. Για τον Διγενή Ακρίτα, τον Οδυσσέα και τον Ίκαρο, υπήρχαν τα όρια της γνώσης και της ύβρης. Εμείς οι Εθνικιστές θα διαλέγουμε τις δικές μας μάχες και θα λέμε τα δικά μας ΟΧΙ στην βαρβαρότητα των μουσουλμάνων φανατικών και των φανατικών του χρυσού, στους παράνομους νόμους των αρνησιπάτριδων, στους νόμους που αντιβαίνουν στην ίδια την Ζωή. Θα λέμε ΝΑΙ στο δικαίωμά μας να ζούμε σύμφωνα με τους κανόνες του γένους μας. Θα αγωνιστούμε για την ελευθερία της σκέψης και των λόγων μας.

Πριν μια εβδομάδα, κάποιοι θέλησαν όχι τυχαία στην πό- λη του Φωτός, να σκορπίσουν τον σκοταδισμό. Χτύπησαν οι μίζεροι οπαδοί της μαντήλας, των αποκεφαλισμών και των σταυρώσεων, αυτά που αντιπροσωπεύουν την χαρά της ζω- ής των Ευρωπαίων, έναν αγώνα ποδοσφαίρου, ένα καφέ, ανθρώπους νέους κι ανέμελους. Εμείς θα κάνουμε αντίσταση στον τρόμο. Κάποιοι που κατηγορούσαν τους Έλληνες Εθνικιστές ως «ακραίους», ζητούν τώρα τρομοκρατημένοι αυστηρότητα, νόμους, κράτος και σύνορα, γλιστρώντας στην παγίδα αυτών που κινούν τα νήματα στο κουκλοθέατρο της διεθνούς πολιτικής. Και είναι έτοιμοι να παραδώσουν τις ελευθερίες τους για να παρατείνουν την ψευδαίσθηση της ασφάλειας στην μίζερη ζωή τους.

Κι όμως, η Ελλάδα δεν είναι ένα άδειο πουκάμισο. Δεν είναι ένα αδειανό κοχύλι στο οποίο μπορεί να μπει κανείς Τούρκος και να βγει Έλλην. Εχει παρελθόν, έχει παρόν, και με την δύναμη του Θεού και την δική μας θέληση, έχει και μέλλον. Σε ό,τι με αφορά έχω αποφασίσει εδώ και καιρό να μην απασχολούμαι με όσους κουράζονται, να μην κουράζομαι με όσους δεν μπορούν. Οι Εθνικιστές έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε προτού οι γειτονιές μας γίνουν Μολενμπέκ και οι δρόμοι μας εξαρτώνται από την θέληση των φανατικών της Ερήμου. 

Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/oi-ethnikistes-apenanti-ston-skotadismo#ixzz3sKRTf0Kl

Αλβανός διπλωμάτης: «Ο Μπερίσα άνοιξε την πόρτα στους Τζιχαντιστές»

sali-berisha

Ο πρώην πρέσβης της Αλβανίας στο Παρίσι, Λουάν Ράμα, ανέφερε ότι ο αλβανικός τζιχαντιστικός σπόρος καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στην χώρα από τον Σαλί Μπερίσα.

Διευκρίνισε ότι είχε αποφασίσει ο Μπερίσα να εντάξει την Αλβανία στην Ισλαμική Διάσκεψη, την εποχή που ήταν πρόεδρος.

«Η χώρα μας έγινε προβληματική από τότε που η Αλβανία διακυβερνιόταν από Σαλί Μπερίσα, που μέσω της Ισλαμικής Διάσκεψης άνοιξε τις θύρες για θρησκευτικά ιδρύματα και ‘φιλανθρωπία’, θέτοντας το θεμέλιο – φάντασμα για το αραβο-αλβανικό έθνος, που έκρυβε τρομοκράτες που καταδίωκαν οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Αλλά αυτή η εποχή θεωρείται ότι έχει περάσει».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η αλβανική κυβέρνηση βρίσκεται σήμερα σε επαγρύπνηση για να δράσει σε κάθε εκδήλωση τζιχάντ στη χώρα.

Τόνισε ότι οι τζιχαντιστές στη χώρα δρουν ανενόχλητοι και «κάποιοι ιεροκήρυκες (του Ισλάμ) από την Αλβανία, το Κόσοβο και τα Σκόπια, κηρύττουν τζιχάντ με τον πλέον ανοικτό τρόπο, ακόμα και μέσω των ΜΜΕ και δεν επηρεάζονται (ενοχλούνται) καθόλου για υποκίνηση (του μίσους)», δήλωσε ο Αλβανός διπλωμάτης.

Ο Λουάν Ράμα πρόσθεσε ότι εκείνο που φοβάται περισσότερο είναι ότι «μια μέρα η Αλβανία μπορεί να κυβερνηθεί από ένα θρησκευτικό (τζιχαντιστικό) κόμμα.

«Επείγουσα και ευρύτερη συζήτηση απαιτεί το πρόβλημα της σύνδεσης της θρησκείας με την πολιτική στην Αλβανία. Ίσως, κάποια μέρα οι πολιτικοί μας αναζητώντας ψήφους, για να παραμείνουν στην εξουσία, μεταφέρουν την πολιτική στους χώρους της μουσουλμανικής λατρείας. Τότε οι Αλβανοί θα βρεθούν ενώπιον ενός θρησκευτικού κόμματος (τζιχάντ) που θα βλέπει εχθρικά κάθε άλλη πολιτική έκφραση», γράφει η Γκαζέτα Τέμα.

Απόδοση: Βαλκανικό περισκόπιο

Πηγή: http://www.himara.gr

Υποθαλάσσιο… μποτιλιάρισμα -Πόσα πολεμικά υποβρύχια και από ποιες χώρες πλέουν στη Μεσόγειο

ypovryxia-sub-708

Μπορεί να μην τα βλέπει το ανθρώπινο μάτι να κινούνται στη θάλασσα, ωστόσο στα βάθη των θαλασσών κυκλοφορούν υποβρύχια διαφόρων τύπων.

Τα σύγχρονα υποβρύχια καθελκύονται και ξεκινούν τα ταξίδια τους εξυπηρετώντας διάφορους σκοπούς.
Μπορεί να είναι για την προστασία μεγάλων πολεμικών πλοίων, όπως αεροπλανοφόρων, για την υπεράσπιση χωρικών υδάτων, την παρακολούθηση εχθρικών ή και εμπορικών πλοίων, τη συγκέντρωση πληροφοριών, ακόμα και για ασκήσεις του εκάστοτε Πολεμικού Ναυτικού.
Οπως είναι λογικό «κυκλοφοριακό» από υποβρύχια παρατηρείται στις θαλάσσιες περιοχές της Ευρώπης και ειδικά στη Μεσόγειο .

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η υποθαλάσσια ισχύς της Ρωσίας, ειδικά στη Βαλτική και τη Μαύρη θάλασσα.
Τα ρωσικά υποβρύχια συχνά επιχειρούν κοντά στα χωρικά ύδατα της Βόρειας Ευρώπης, όπως στη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα τότε σημαίνει συναγερμός στις χώρες που τα εντοπίζουν στα χωρικά τους ύδατα και αμέσως ξεκινάει το κυνηγητό.

submarine_-of-europe

πηγή

Ύποπτες κινήσεις Σκοπιανών στην Μακεδονία

cf87cf89cf81ceafcf82-cf84ceafcf84cebbcebf13

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρμόδιες Ελληνικές υπηρεσίες μετά την επιβεβαίωση πληροφοριών που θέλουν την ενεργοποίηση του «Απελευθερωτικού Στρατού Ενιαίας Μακεδονίας» σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Αν και αρχικά θεωρήθηκε ότι πρόκειται για κίνηση του φιλοσκοπιανού «Ουράνιου Τόξου», που έχει χάσει τα ερείσματά του ακόμη και στο θεωρούμενο ως προπύργιό του, την Μελίτη του Νομού Φλώρινας, η συστράτευση στο πλευρό τους στελεχών του κυβερνώντος κόμματος του γειτονικού μορφώματος VMRO (Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση), προκάλεσε ανησυχία.

Ειδικά δε όταν μέλη της άλλης συνιστώσας του VMRO, DPMNE (Μακεδονική Εθνική Ενότητα), που εκφράζει τους δήθεν «Μακεδόνες του Αιγαίου», συναντήθηκαν με κυβερνητικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που παλαιότερα είχε υπουργοποιηθεί από τον Γιώργο (Τζέφρι) Παπανδρέου.

Έλληνες βαθμοφόροι κάνουν λόγο για προσπάθεια δημιουργίας ενός «στρατού»,  οποίος στο όνομα της σκοπιανής προπαγάνδας, θα προκαλέσει βομβιστικές επιθέσεις σε νομούς της Μακεδονίας, αναλαμβάνοντας μετά την ευθύνη για λογαριασμό του «σκλαβωμένου από τους Έλληνες μακεδονικού λαού».

Ήδη, οι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι γνωρίζουν και το έμβλημα του εν λόγω παραστρατιωτικού τάγματος, ένα λιοντάρι που φέρει το αστέρι της Βεργίνας.

Συνέχεια στην έντυπη έκδοση της εφημερίδος ΕΜΠΡΟΣ

(Φ. 124) 

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

 

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο το οποίο έχει προκαλέσει και την κινητοποίηση της ΕΥΠ, όπως αναφέρουν πληροφορίες, καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στα νησιά του Αιγαίου όπου καταφθάνουν ορδές προσφύγων και λαθρομεταναστών. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται πολλοί Ουιγούροι Τούρκοι της Κίνας, οι οποίοι είχαν προηγουμένως μεταβεί στη Συρία και μάχονταν μαζί με τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους κατά του καθεστώτος Άσαντ.

Τώρα που ο κλοιός έχει σφίξει πάρα πολύ λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών και της ρωσικής επέμβασης, η Τουρκία, που τους προώθησε στη Συρία για μάχες στο πλευρό του ISIS και εποικισμό των βόρειων περιοχών της χώρας, τους προωθεί τώρα στα ελληνικά νησιά. Υπάρχουν σίγουρα καταγραφές για την άφιξη πολλών Ουιγούρων Τούρκων στη Λέρο, αλλά και στοιχεία για την παρουσία τους και σε άλλα νησιά.

Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης στη Λέρο έχουν σημειώσει την παρουσία Ουιγούρων Τούρκων στην περιοχή της Συκαμίας και το σημαντικό στοιχείο είναι πώς η προώθηση τους στα ελληνικά νησιά δεν γίνεται όπως με τους υπόλοιπους πρόσφυγες ή τους λαθρομετανάστες αλλά πιο προσεκτικά και μεθοδικά, με σίγουρα σκάφη τα οποία δεν θα βουλιάξουν στα νερά του Αιγαίου.

Το γεγονός ότι τα Σκόπια κλείνουν τα σύνορα τους με την Ελλάδα για όλους τους πρόσφυγες και λαθρομετανάστες πέραν αυτών που είναι πολίτες της Συρίας, του Ιράκ και του Αφγανιστάν προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς οι Ουιγούροι Τούρκοι μπορεί να φαίνονται ως Κινέζοι πολίτες, αλλά κάθε άλλο αυτό μπορεί να είναι.

Πρόκειται για ένα σχέδιο της Άγκυρας, το οποίο αρχικά ήθελε τον εποικισμό των περιοχών της βόρειας Συρίας από Ουιγούρους Τούρκους της Κίνας αλλά αφού φαίνεται να στραβώνει ο Ερντογάν φαίνεται πώς έβαλε στόχο να στείλει στα ελληνικά νησιά τους Ουιγούρους που είναι όλοι φανατικοί ισλαμιστές και έχουν πολεμήσει με τους τζιχαντιστές με προκάλυψη τις οικογένειες τους.

Το ενδεχόμενο αυτό συνιστά άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, όπως άλλωστε και οι καραβιές των λαθρομεταναστών που φθάνουν καθημερινά στα ελληνικά νησιά. Κι αυτό γιατί:

Οι Ουιγούροι Τούρκοι της δυτικής κινεζικής επαρχίας Σιντζιάνγκ, που φτάνουν μέσω Τουρκίας στη Συρία και τώρα στην Ελλάδα, είναι άπαντες τζιχαντιστές και διεξάγουν ένοπλο αγώνα επιθυμώντας να αποσχιστούν από την Κίνα και να δημιουργήσουν δικό τους τζιχαντιστικό τουρκικό κράτος. Έχουν συγκροτήσει το Ισλαμικό Κόμμα Τουρκεστάν (TIP).

Η κυβέρνηση της Κίνας κατηγορεί την τουρκική κυβέρνηση ότι βρίσκεται πίσω από το τζιχαντιστικό κίνημα των Ουιγούρων, τους υποκινεί και τους υποστηρίζει. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Κινέζοι θέλουν να σβήσουν από προσώπου χάρτη τον Ερντογάν. Πολλοί Ουιγούροι Τούρκοι έχουν μεταβεί στη Συρία (μέσω Τουρκίας) όπου πολεμούν ως εθελοντές στο Ισλαμικό Κράτος και στη Αλ Κάιντα. Περίπου 3.500 Ουιγούροι Τούρκοι της Κίνας που βρίσκονται στη Συρία δημιούργησαν οικισμό – βάση κοντά στην πόλη Τζισρ Αλ Σαγκούρ στη βορειοδυτική Συρία.

Η βάση αυτή είναι το προπύργιο του Ισλαμικού Κόμματος Τουρκεστάν, το οποίο συμμετέχει στον υποστηριζόμενο από την Τουρκία Στρατό της Κατάκτησης (Τζαΐς Αλ Φάτεχ), συμμαχική δύναμη τζιχαντιστικών οργανώσεων με κορμό την Αλ Κάιντα – Αλ Νούσρα και τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό (FSA).

Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες εγκαταλείπουν τη χώρα τους και σχηματίζουν προσφυγικά καραβάνια προς την Ευρώπη, τι απογίνονται άραγε τα χωριά που αφήνουν εγκαταλελειμμένα πίσω τους;

Σύμφωνα με το λιβανέζικο δορυφορικό ειδησεογραφικό δίκτυο Al Mayadeen, πολλά από τα χωριά αυτά εποικίζονται με Ουιγούρους Τούρκους της Κίνας. Οι Ουιγούροι Τούρκοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εισέρχονται στη Συρία προερχόμενοι από την Κίνα μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους, για να πολεμήσουν είτε με την Αλ Κάιντα (Μέτωπο Αλ Νούσρα, όπως ονομάζεται η οργάνωση στη Συρία), είτε με το Ισλαμικό Κράτος.

Μετά την κατάληψη της συριακής πόλης Τζισρ Αλ Σούγκουρ στα τέλη Απριλίου από τον Στρατό της Κατάκτησης (Τζαΐς Αλ Φατέχ), μια υποστηριζόμενη από την Τουρκία συνασπισμένη δύναμη με κορμό την Αλ Κάιντα και τους «μετριοπαθείς» του Ελεύθερου Συριακού Στρατού (FSA), η πόλη που είχε πληθυσμό 50.000 ανθρώπων μοιάζει σήμερα περισσότερο με μια κινέζικη πόλη. «Χιλιάδες Τούρκοι της Κίνας έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή. Ειδικότερα στο χωριό Ζανμπάκ (Zanbaq)».

Ορισμένοι Ουιγούροι μοιάζουν στην όψη με Ευρωπαίους, οι περισσότεροι όμως έχουν μογγολικά χαρακτηριστικά, όπως όλοι οι γνήσιοι Τούρκοι. Οι Ουιγούροι διεξάγουν τζιχαντιστικό – εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο ενάντια στην κυβέρνηση της Κίνας. Συχνά εξαπολύουν πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις μέσα στην Κίνα.

Η είσοδος των Ουιγούρων τζιχαντιστών και των οικογενειών τους στη Συρία σύμφωνα με το λιβανέζικο Al Mayadeen είναι μέρος ενός τουρκικού σχεδίου ώστε να αλλοιωθεί η σύνθεση του πληθυσμού της Συρίας. Όπως γράφει το Al Mayadeen επικαλούμενο έναν καλά ενημερωμένο αναλυτή: «Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι τρομοκράτες συνεχίζουν να περνάνε τα σύνορα, και ότι η Τουρκία συνεχίζει να επιτρέπει στους τρομοκράτες με τις οικογένειές τους να περνούν ανενόχλητοι».

Και συνεχίζει ο ίδιος: «Αποδεικνύει ότι στόχος είναι αλλοιωθεί η δημογραφία της Συρίας, μέσω αποικιακής κατοχής». Με άλλα λόγια, οι Τούρκοι προκάλεσαν την προσφυγιά των Σύρων ώστε να εγκαταστήσουν στη συνέχεια, στις πόλεις και τα χωριά τους στη βορειοδυτική Συρία, Τούρκους Ουιγούρους της Κίνας και έτσι να εποικίσουν τη χώρα με Τούρκους, πριν την ενσωματώσουν στην Τουρκία.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η Τουρκία σε συνεργασία με την Αλ Κάιντα (Μέτωπο Αλ Νούσρα) που εποικίζουν τη βορειοδυτική Συρία με Τούρκους της Κίνας. Πριν δύο χρόνια και το Ισλαμικό Κράτος έφερε χιλιάδες Ουιγούρους και τους εγκατέστησε στο χωριό Αμπιάντ, στην επαρχία της Ράκα και στις περιοχές γύρω από τις πετρελαιοπηγές της Ντέιρ Αλ Ζουρ.

Οι Ουιγούροι έχουν αναλάβει να σκοτώνουν τους Ρώσους στρατιωτικούς συμβούλους που συνεργάζονται με την κυβέρνηση της Συρίας.

Αυτοί λοιπόν αποτελούν ένα ακόμη κίνδυνο για την Ελλάδα. Οι Ουιγούροι που αποβιβάζονται στη στη Λέσβο με τις οικογένειές τους δεν είναι πρόσφυγες. Και στη Συρία, που πήγαν να πολεμήσουν, πήραν τις οικογένειές τους μαζί. Λειτουργούν με τον παραδοσιακό νομαδικό τρόπο μετακίνησης των Τούρκων. Ο πατέρας πολεμά, η οικογένεια ακολουθεί και εγκαθίσταται στην κατακτημένη περιοχή.

Ποιος ο λόγος όμως που οι Ουιγούροι να περνάνε στην Ελλάδα; Αυτό που πάρα πολλές φορές σαν έχουμε επισημάνει από το pronews.gr. Να καταλάβουν οι Τούρκοι κάποιες περιοχές της Ελλάδας, όπως τα νησιά και η Θράκη χωρίς να χρειασθεί να ρίξουν ούτε μία σφαίρα. Αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η προώθηση των Ουιγούρων στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πώς στην Άγκυρα έγιναν τις τελευταίες ημέρες μεγάλες διαδηλώσεις κατά των ορθόδοξων Ρώσων στις οποίες Τούρκοι εθνικιστές κρατούσαν τις μπλε σημαίες των Ουιγούρων ως ένδειξη αλληλεγγύης στους Τουρκμένους.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή, Τούρκοι Γρκίζοι Λύκοι, 250 στον αριθμό και οπλισμένοι, ξεκίνησαν να μπουν στη Συρία για να υπερασπιστούν τους Τουρκμένους και κατά προέκταση τους Ουιγούρους, από τη ρωσική «επιθετικότητα». Υπάρχει δηλαδή και συν τοις άλλοις ένας θρησκευτικός “πόλεμος” που ακόμη δεν έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα.

 

ΠΗΓΗ

 

Δικτατορία της ελιτ στη Γαλλία: Απαγόρευση διαδηλώσεων, κράτηση χωρίς δίκη, κατ’ οίκον έλεγχοι χωρίς ένταλμα!

 

Δικτατορία στη Γαλλία: Απαγόρευση διαδηλώσεων, κράτηση χωρίς δίκη, κατ’ οίκον έλεγχοι χωρίς ένταλμα!

Τρεις μήνες «στον γύψο» θα περάσει η Γαλλία, η χώρα – σύμβολο των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, στον απόηχο της πολλαπλής αιματηρής στυμμένης επίθεσης στο Παρίσι στις 13/11

Το γαλλικό κοινοβούλιο αποφάσισε χθες την παράταση του καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης για τρεις ακόμη μήνες, δίνοντας στην αστυνομία τεράστιες εξουσίες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να θέτει άτομα υπό κατοίκον περιορισμό χωρίς δίκη και να «ρίχνει» ιστοσελίδες του διαδικτύου.

Αν και τα μέτρα τυπικά αφορούν την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην πραγματικότητα θίγουν βαθιά τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των Γάλλων πολιτών, θέτοντας επί της ουσίας εκτός νόμου τα κοινωνικά κινήματα. Είναι ενδεικτικό ότι την Τετάρτη η Γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις 29 Νοεμβρίου, παραμονή της Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα, αλλά και πορεία που είχε προγραμματιστεί για τις 12 Δεκεμβρίου, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Ομάδες υπεράσπισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι το καθεστώς έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μονιμοποιηθεί, μεταβάλλοντας δια παντώς την καθημερινή ζωή των Γάλλων με τις υπερεξουσίες που παρέχονται στις κρατικές αρχές. Ωστόσο η γαλλική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι επρόκειτο για μια απαραίτητη απόφαση.

Απαγόρευση διαδηλώσεων, κράτηση χωρίς δίκη, κατ’ οίκον έλεγχοι χωρίς ένταλμα: Τα μέτρα που περιλαμβάνει το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης δίνει στην αστυνομία υπερεξουσίες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να θέτει άτομα υπό κατ’ οίκον περιορισμό χωρίς δίκη, να διεξάγει κατ’ οίκον έρευνες χωρίς Εισαγγελέα και να «κατεβάζει» οποιοδήποτε site θεωρεί ότι αποτελεί πιθανή απειλή. Από τις κατ’ οίκον έρευνες εξαιρούνται βουλευτές, δημοσιογράφοι και δικηγόροι.

Επιπλέον, οποιοσδήποτε θεωρείται πιθανή απειλή για την ασφάλεια μπορεί να υποχρεωθεί σε 12ωρο κατ’ οίκον περιορισμό ημερησίως. Ακόμα και αν αρθεί το παραπάνω μέτρο στους ύποπτους μπορεί να απαγορευτεί να συναντούν άλλα άτομα. Οι διαδηλώσεις απαγορεύονται ενώ το κράτος μπορεί να διαλύσει κάθε συλλογικότητα που ενδέχεται να θεωρηθεί ως πιθανή απειλή για τη δημόσια τάξη.

Την ανησυχία της για τις υπερεξουσίες που παρέχονται στις δυνάμεις καταστολής εκφράζει μεταξύ άλλων και η Διεθνής Αμνηστία. «Έχουμε δει και στο παρελθόν έκτακτα μέτρα να παρατείνονται μέχρι που ενσωματώνονται στην νομοθεσία, πλήττοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ευρώπη και την Ασία.

Οι “πεφωτισμένοι” της Γαλλίας που υποτίθεται δημιούργησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τώρα τα καταργούν, με σκοπό να διαδώσουν τα “φώτα” τους παγκοσμίως!

nea.allnewz.gr