Ἀριστερὲς γάτες καὶ κεντροδεξιοὶ ποντικοὶ

syriza nd

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος – Κιλκὶς

«Οἱ γράφοντες διὰ τοὺς Γραικοὺς ἀναγκάζονται πολλάκις νὰ διαφωτίζωσι πράγματα φαεινὰ καὶ αὐτόφωτα ὡς τὰ ὀπίσθια τῷ πυγολαμπίδων»

Διηγεῖται ὁ Δημοσθένης, στὸν «κατὰ Τιμοκράτους» λόγο του (πάρ. 139-142), ὅτι οἱ Λοκροὶ γιὰ νὰ κρατήσουν ἀσάλευτό το ἐθιμονομικὸ τοὺς καθεστώς, περνοῦσαν θηλιὰ γύρω ἀπὸ τὸν λαιμὸ ἐκείνου ποὺ πρότεινε κάποιον καινούργιο νόμο. Ἂν ὁ νόμος γινόταν ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου, τὸν ἄφηναν νὰ ζήσει. Ἂν ὄχι καὶ ὁ δῆμος τὸν ἀπέρριπτε, ἕσφιγγαν τὸ σχοινὶ καὶ ὁ ἐπίδοξος καινοτόμος καὶ ἀναμορφωτὴς ἀναχωροῦσε ἀπὸ τὰ ἐγκόσμια.

Καθόλου ἄσχημη ἰδέα. Ἄν, γιὰ παράδειγμα, ἕνας ἢ μία ὑπουργὸς σχεδιάζει τὴν κατάργηση ἑνὸς μαθήματος ἢ τὴν μείωση τῶν χαμηλῶν συντάξεων ἢ τὴν ἐπιβολὴ ἑνὸς φρικιαστικοῦ φόρου, νὰ γίνεται δημοψήφισμα.

Παρένθεση. Οἱ ἀπανωτὲς ψηφοφορίες θυμίζουν τὸ γνωστὸ ἀνέκδοτο μὲ τὸν γαίδαρο τοῦ Χότζα. Ἔτρωγε πολὺ καὶ σκέφτηκε νὰ τοῦ κάνει δίαιτα. Γι’ αὐτὸ τὸν ἄφησε νὰ λιμοκτονεῖ. Ὅταν μετὰ ἀπὸ μέρες θέλησε νὰ τὸν σιτίσει ὁ γαίδαρος τὰ εἶχε τινάξει. Καὶ εἶπε ὁ Χότζας «Πάνω ποὺ τὸν ἔμαθα νὰ κάνει δίαιτα, νὰ εἶναι ὀλιγοδεῆς… ψόφησε».

Στην ἴδια διαδικασία μᾶς ὑποβάλλει καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Μαθημένοι καὶ ἐξασκημένοι οἱ «σύντροφοι» στὶς συνεχεῖς καὶ….ἀτέρμονες κομματικὲς «μαζώξεις»-ποιὸς ξεχνᾶ ἐκεῖνα τὰ ξύλινα καὶ κρανιοκενὴ γλωσσικά…ἀποβράσματα τοῦ τύπου «κάλεσμα γιὰ μάζωξη»- καὶ ψηφοφορίες, ἀνερχόμενοι στὰ ὕπατα ἀξιώματα τοῦ κράτους συνέχισαν τὰ λαμπρά τους… ἐλαττώματα. Ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο ἡ χώρα καὶ οἱ ἐμπερίστατοι πολίτες της ζοῦν σὲ προεκλογικὴ περίοδο. Στὸ τέλος θὰ ἔχουμε μπουκώσει ἕως ἀηδίας ἀπὸ τὶς πολλὲς δημοκρατικὲς διαδικασίες. Ὅμως ἡ χώρα θὰ ἔχει ἐξαφανιστεῖ.

Στὸ ἑπόμενο, δημοψήφισμα νὰ ἰσχύσει τὸ μέτρο τῶν ἀρχαίων Λοκρῶν. Ἂν ὁ κυρίαρχος λαὸς ψηφίσει «ΟΧΙ» ἡ θηλιὰ νὰ σφίγγει. Ἀπὸ πόσα δεινὰ καὶ ἀπὸ πόσους καντιποτένιους καὶ κοπρίτες, θὰ εἶχε γλιτώσει ἡ πικρὴ πατρίδα μας, ἂν ἐφαρμοζόταν τὸ ἀρχαῖον ἔθος πρὶν ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες; (Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ δραπετεύσεις ἀπὸ τὴν περιρρέουσα παράνοια καὶ ἀποκολοκύνθωσιν εἶναι ἡ εὐθυμογραφία καὶ εὐτραπελία. Οἱ ἀρχαῖοι μάστορες σ’ αὐτὸ τὸ εἶδος, εἶχαν ἀναπτύξει ἕνα ἰδιαίτερο εἶδος γραμματείας ποὺ ὀνομαζόταν «εὐτράπελα». Σ’ αὐτὰ διακρίθηκαν ὁ Ἱεροκλῆς, ὁ Φιλάγριος καὶ ὁ Αἴσωπος.

Ἦταν οἱ λεγόμενοι συγγραφεῖς «κλαυσιγελώτων» ἢ «σπουδαιογελοίων»).

Ἕνα ἄλλο θέμα ποὺ ταλανίζει σφοδρῶς τὴν νεοελληνικὴ κοινωνία, ἐν μέσω φθινοπώρου, εἶναι καὶ ἡ ἐκλογὴ νέου προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας. Πάσχουμε ἐκ πληθώρας… ὑποψηφίων. Ἐπειδή, ὅπως προεῖπα, μόνον ὀλισθαίνοντας στὴν εὐτραπελία ἑρμηνεύεις τὰ ὅσα συμβαίνουν, σπεύδω καὶ παραπέμπω στὸν Αἴσωπο, συγγραφέα κλαυσιγελώτων. (Ἀκριβῶς. Οἱ μισοὶ ὑποψήφιοι εἶναι γιὰ γέλια καὶ οἱ ἄλλοι μισοὶ γιὰ κλάματα. Μὲ μία λέξη σπουδαιογελοῖοι. Καὶ ὁ πιὸ σπουδαῖος γελοῖος καταλάβαμε ὅλοι μας ποιὸς εἶναι, λόγω κεκτημένης ταχύτητος νὰ τὸ ἀποδείξει καὶ πάλιν).

Παραθέτω, ἐν πρώτοις, τὸ πρωτότυπο κείμενο γιὰ νὰ καμαρώσουμε τὴν εὐκλεῆ «γλώσσα τῶν θεῶν»-κατὰ Κικέρωνα-καὶ κατόπιν ἡ ἀπόδοση στὴν θυγατέρα νεοελληνική.

Μύες καὶ γαλαὶ

«Μυσὶ καὶ γαλαῖς πόλεμος ἥν. Ἀεὶ δὲ οἱ μύες ἡττώμενοι ἐπὶ συνῆλθον εἰς ταυτόν, ὑπέλαβον, ὅτι δὶ’ ἀναρχίαν τοῦτο πάσχουσιν. Ὅθεν ἐκλεξάμενοι τίνας ἑαυτῶν στρατηγοὺς ἐχειροτόνησαν, οἱ δὲ βουλόμενοι ἐπισημότεροι τῶν ἄλλων εἶναι κέρατα κατασκευάσαντες ἐαυτοῖς συνῆψαν. Ἐνστάσης δὲ τῆς μάχης συνέβη πάντας τους μύας ἠττηθῆναι. Οἱ μὲν οὒν ἄλλοι πάντες ἐπὶ τὰς ὀπᾶς καταφεύγοντες ραδίως εἰσέδυον, οἱ δὲ στρατηγοὶ μὴ δυνάμενοι εἰσελθεῖν διὰ τὰ κέρατα αὐτῶν συλλαμβανόμενοι κατησθίοντο». Καὶ τὸ ἐπιμύθιον:

«Ὅτι πολλοῖς ἡ κενοδοξία κακῶν αἰτία γίνεται». Καὶ ἡ ἀπόδοση στὴν νεοελληνική:

«Ποντικοὶ καὶ γάτες

Οἱ ποντικοὶ εἶχαν πόλεμο μὲ τὶς γάτες. Ἐπειδὴ οἱ ποντικοὶ νικοῦνταν πάντα, ἔκαναν συνέλευση κι ἀποφάσισαν ὅτι αὐτὸ ὀφειλόταν στὸ ὅτι δὲν εἶχαν ἀρχηγό. Ἔτσι ἐξέλεξαν μερικοὺς ἀνάμεσά τους γιὰ στρατηγούς. Κι αὐτοί, ἐπειδὴ ἤθελαν νὰ εἶναι πιὸ ἐπίσημοι ἀπ’ τοὺς ὑπόλοιπους, ἔφτιαξαν κέρατα καὶ τὰ φόρεσαν. Ὕστερα ἄρχισε ἡ μάχη κι οἱ ποντικοὶ ἡττήθηκαν πάλι. Ὅλοι οἱ ἄλλοι τρύπωναν εὔκολα στὶς τρύπες τοὺς ζητώντας καταφύγιο, ἀλλὰ οἱ στρατηγοὶ δὲν μποροῦσαν νὰ μποῦν λόγω τῶν κεράτων ποὺ φοροῦσαν κι ἔτσι οἱ γάτες τοὺς τσάκωναν καὶ τοὺς ἔτρωγαν.

Σὲ πολλοὺς ἡ κενοδοξία γίνεται αἰτία συμφορῶν».

Ἃς προσπαθήσουμε τώρα νά… ἀπομυθοποιήσουμε τὸν μύθο, νὰ ἀνιχνεύσουμε τοὺς συμβολισμούς.

Γάτες εἶναι αὐτοὶ ποὺ κερδίζουν «ἀνιδρωτὶ» τὶς τελευταῖες ἐκλογικὲς μάχες. Καὶ βαυαρικὸ κρατίδιο νὰ ἀνακηρύξουν τὴν χώρα καὶ φόρο στὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε νὰ βάλουν, ὁ λαὸς τοῦτος-ἐπαχύνθη ἡ καρδία του-θὰ τοὺς ψηφίζει.

Ποντικοὶ καὶ μάλιστα μὲ ἰσχυροὺς μύες, ὅπως ὁ νῦν ἀρχηγὸς «Βαγγέλας», εἶναι ἡ γεροντοκόρη ΝΔ. Πολλοὶ προαλείφονται γιὰ στρατηγοί, κατασκευάζουν κέρατα γιὰ νὰ εἶναι «ἐπισημότεροι τῶν ἄλλων». (Ἡ παρουσία τῶν κεράτων στοὺς ὑποψηφίους ὀφείλεται στὴν πένα τοῦ Αἰσώπου. Ὁ γράφων οὐδὲν ἐξυπονοεῖ περὶ ἀτιμωτικῆς ἢ πονηρᾶς, ἅς μου συγχωρεθεῖ ὁ νεολογισμός, κερασφορίας).

Ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα τῆς μάχης εἶναι σίγουρο ὅτι οἱ ἀριστερὲς γάτες θὰ καταβροχθίσουν, θὰ κατασπαράξουν τοὺς κεντροδεξιοὺς ποντικούς, στρατηγοὺς καὶ ἀρχιστράτηγο. Οἱ γάτες εἶναι, ὡς γνωστόν, ἑφτάψυχες.

Ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ γλιτώσουμε ἀπὸ γάτες καὶ ποντικοὺς εἶναι νὰ πάρει μία «βρεγμένη σανίδα» ὁ νοικοκύρης λαὸς καὶ νά… «συνοδεύσει τὴν βλακεία/στὴν τελευταία της κατοικία».

πηγή

Με ένα νόμο όλα τα προαπαιτούμενα στη Βουλή – Ψηφίζονται την άλλη εβδομάδα

gerovasili708_0

Την επιλογή να φέρει όλα τα προαπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου με ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα ψηφιστεί από τη Βουλή την άλλη εβδομάδα, έκανε για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση.

Την προαναγγελία έκανε η κυβερνητική εκπρόσωπος Ολγα Γεροβασίλη, υποστηρίζοντας ότι αυτή η κίνηση επιβάλλεται λόγω ασφυκτικής χρονικής πίεσης.

«Ο χρόνος επιβάλλει να είναι ένα και θα πρέπει να έχει ψηφιστεί περίπου έως τις 15/10, για να προχωρήσουμε στην πρώτη αξιολόγηση», είπε χαρακτηριστικά η Ολγα Γεροβασίλη. Οπως εξήγησε, ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει μέχρι την Παρασκευή από τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές των υπουργείων τα μέτρα που υποχρεούνται να έχουν, από την πλευρά του Μνημονίου και της συμφωνίας.

«Θα μαζευτούν όλα αυτά και θα γίνει ένα νομοθέτημα, με την έννοια ότι ο χρόνος επιβάλλει να είναι ένα και θα πρέπει να έχει ψηφιστεί περίπου έως τις 15/10, για να προχωρήσουμε στην πρώτη αξιολόγηση», αποκάλυψε.

Σε συνέντευξή της στον Βήμα FM η κυβερνητική εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «πρέπει να είναι γρήγορες οι διαδικασίες, για να φτάσουμε στην πρώτη αξιολόγηση».

Περιέγραψε μάλιστα τους δύο στόχους της κυβέρνησης για την κίνηση αυτή: «Ο ένας είναι ότι ανοίγει ο διάλογος για το χρέος, όπως έχει διατυπωθεί από όλες τις πλευρές, και το δεύτερο -το ίδιο εξαιρετικά σημαντικό για τη σταθερότητα της οικονομίας και τη βιωσιμότητα της συμφωνίας- είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών».

Πηγή: Με ένα νόμο όλα τα προαπαιτούμενα στη Βουλή – Ψηφίζονται την άλλη εβδομάδα | iefimerida.grhttp://www.iefimerida.gr/news/229724/me-ena-nomo-ola-ta-proapaitoymena-sti-voyli-psifizontai-tin-alli-evdomada#ixzz3ntRZbbYB

Ματαιώνει τη σύγκληση της ολομέλειας της Εισαγγελίας Εφετών ο Ντογιάκος, ενώ αποκαλύπτονται οι πειθαρχικές του διώξεις

isidoros-ntogiakos8

Υπό το βάρος των νέων αποκαλύψεων για την υπόθεση της παράνομης εκλογής του στη θέση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ο Ισίδωρος Ντογιάκος ματαιώνει με κατεπείγουσα ανακοίνωση τη σύγκληση της ολομέλειας της εισαγγελίας.

Όπως αποκάλυψε το koutipandoras.gr, ο κ. Ντογιάκος μετά την έρευνα του Αρείου Πάγου που πυροδότησαν οι αποκαλύψεις του τεύχους 82 του HOT DOC για την παράνομη εκλογή του στην Εισαγγελία του Εφετείου Αθηνών, συγκάλεσε συνεδρίαση της ολομέλειας των Εισαγγελέων με θέμα: «Εξωθεσμική Παρέμβαση της Προέδρου του Αρείου Πάγου στο Αυτοδιοίκητο της Εισαγγελίας».

Με την εν λόγω ενέργειά του, ο κ. Ντογιάκος επέλεξε τη συγκάλυψη, προτάσσοντας το «αυτοδιοίκητο της Εισαγγελίας», αντί, ως όφειλε, να επιλέξει να απαντήσει στα θεσμικά του όργανα για τις κατηγορίες που υπάρχουν εις βάρος του.

Με αυτόν τον τρόπο, θέλησε να αναγάγει ένα προσωπικό του πρόβλημα σε γενικό πρόβλημα της εισαγγελίας.

Η δημοσιοποίηση όμως του παρασκηνίου της υπόθεσης πίσω από τη σύγκληση της ολομέλειας της Εισαγγελίας Εφετών, όπως και το γεγονός ότι πρόκειται για προσωπικό ζήτημα του Ντογιάκου το οποίο δεν είναι θεσμικό και δεν αφορά στο σύνολό της την εισαγγελία, θορύβησε τους εισαγγελείς οι οποίοι διεμήνυσαν ότι δεν θα παραστούν στην ολομέλεια.

Δυο πειθαρχικές διώξεις σε βάρος Ντογιάκου

Ιδιαίτερα όμως, τους εισαγγελείς θορύβησε το γεγονός ότι ο Ισίδωρος Ντογιάκος είχε αποκρύψει πως στις 30 Σεπτεμβρίου είχε κληθεί από τον επικεφαλής των επιθεωρητών του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Λεοντή, να δώσει έγγραφες εξηγήσεις για τη συμμετοχή του στην παράτυπη διαδικασία εκλογής του.

Την επόμενη ημέρα, ο κ. Ντογιάκος, αντί να προβεί σε έγγραφες εξηγήσεις, όπως όφειλε, υποστηρίζοντας έτσι την αθωότητα του, προσπάθησε να συγκαλέσει τη συνέλευση εισαγγελέων, δίνοντας την εντύπωση πως δεν πρόκειται για ένα προσωπικό του ζήτημα για το οποίο πρέπει να απολογηθεί, αλλά για κίνδυνο που διατρέχει η εισαγγελία.

Σήμερα, στην Εισαγγελία Εφετών, έγινε επίσης γνωστό πως εκτός από τις έγγραφες εξηγήσεις που έχει κληθεί να δώσει, τόσο ο κ. Ντογιάκος όσο και η εισαγγελέας Εφετών, Γεωργία Τσατάνη, διώκονται πειθαρχικά μετά από παραγγελία του υπουργού Δικαιοσύνης, Νίκου Παρασκευόπουλου, για την υπόθεση της παράτυπης εκλογής στο Εφετείο.

Τέλος, πληροφορίες θέλουν τον Ισίδωρο Ντογιάκο να έχει συναντηθεί με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη, πριν λάβει την απόφαση για σύγκληση της ολομέλειας της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

πηγή