ΚΟΥΙΖ (ΠΑΝΕΥΚΟΛΟ): ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

samaras

Οι δύο φωτογραφίες του Σαμαρά στη βουλή, είναι τραβηγμένες με διαφορά περίπου 24 ωρών. Η πρώτη έχει τραβηχτεί την Κυριακή και η άλλη τη Δευτέρα. Και τις δύο φορές, κάθεται στην ίδια θέση κι έχει μπροστά του τους ίδιους ανθρώπους.

Ποιες διαφορές μπορεί να παρατηρήσει οποιοσδήποτε άνθρωπος, ασχέτως αν «κόβει» ή δεν «κόβει» το μάτι του; Στην μεν πρώτη, είναι εμφανές ότι ο εικονιζόμενος δεν τα έχει πάρει. Στη δεύτερη φωτογραφία, το χαμόγελο της… ευτυχίας δείχνει πως τα πήρε. Τα χάπια του!

πηγή

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star