Γιώργος Επιτήδειος: Όχι στην αντικατάσταση των Ελλήνων από τους λαθρομετανάστες

kos-periodeia_(5)

Ο ευρωβουλευτής της Χρυσής Αυγής, Γεώργιος Επιτήδειος από την Κω δήλωσε για την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση:

“Απαιτούμε από την κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα τον νόμο και να επαναπροωθήσει τους παράνομους μετανάστες στις χώρες προέλευσής τους.

Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν οι Έλληνες σε μειοψηφία στην χώρα μας.

Δεν θα επιτρέψουμε να αντικατασταθούν οι Έλληνες από λαθρομετανάστες

Διαβάστε ακόμη

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star